زندگي نامه شهيد حبيب الله مالکي (فرماندار ايرانشهر)

شهيد مالکي در سال 1344 در تهران در خانواده اي اصيل و مذهبي بدنيا آمد. تربيت خانوادگي و عشق و علاقه او به مذهب، اسلام و قرآن او را به شرکت در جلسات مذهبي سوق مي داد. قبل از انقلاب نقش بسزايي در پخش و تکثير جزوات و اعلاميه امام مي کوشيد. در پي تعطيلي مسجد جاويد به مسجد قبا رفت و اين کانون گرم مبارزات گرم و پرشور اين شهيد هميشه بيدار انقلاب بود. همزمان با فعاليت انقلابي اش در کنکور رشته جمعيت شناسي دانشگاه تهران پذيرفته شد و در همه حال خدمت به اسلام و مردم را فراموش نکرد و خود را وقف مردم کرد. با ثبت نام در حزب جمهوري در اوايل در واحد دانش آموزان حزب جمهوري مشغول فعاليت شد و سپس به ايرانشهر رفت.آري عاشقان راه خدا را تبعيد مي کنند تا پرچم اسلام عزيز برافراشته تر و با خون رنگين تر نمايد و اينچنين در روز هفتم تير 60 در دفتر حزب جمهوري بدست منافقين با 72 يار صديق امام با خون خود پرچم اسلام را رنگين نمود.