زندگي نامه شهيد حبيب الله مهمانچي (معاون پارلماني و هماهنگي وزارت کار)

شهيد مهمانچي در سال 1329 در خانواده اي مذهبي متولد شد. تحصيلات خود را تا مقطع ليسانس علوم بازرگاني در تهران و براي ادامه تحصيل به آمريکا عازم شد و فوق ليسانس را در رشته مديريت بازرگاني اخذ نمود و پس از دو سال به ايران بازگشت. ايشان مايه هاي فکري و مطالعاتي خويش را علاوه بر خانواده، موسي وار در دامن فرعون و سرزمين کفر کسب کرد و به خاطر خودداري از همکاري با رژيم به شغل آزاد روي آورد، پس از پيروزي انقلاب در نهادهاي انقلابي فعاليت داشت، او مجنون وار به امام عشق مي ورزيد و دعا مي کرد خداي ناکرده غيبت امام و عدم حضور امام را نبيند و در نيتيشهاي خود و قنوت نماز آرزوي شهادت مي کرد. و چه خوب به آنچه مي خواست خداوند پاسخ داد.