زندگي نامه شهيد علي اکبر سليمي جهرمي

متولد سال 1317 و اهل جهرم بود مبارزه از سال 32 شروع کرد و علاقه زيادي به تحصيل داشت و در دانشسراي عالي مقدماتي دوره ديد. و معلم شد بعد به تهران آمد بدليل مبارزات سياسي که داشت يا وجود اينکه در رشته پزشکي قبول شد ولي به دانشگاه راه نيافت. در رشته زبان انگليسي در دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد. شهيد سليمي ميارزات سياسي خود را همراه گروه رجائي و دستغيب و دکتر لاري ادامه داد و در سال 57 دختر شهيد سليمي در پاريس شهيد مي شود و او براي گرفتن جنازه به پاريس ميرود و توفيق ديدار امام را مي يابد. وي گفت وقتي امام را ديدم روحيه ديگري گرفتم و هنگام دست دادن با امام ايشان پرسيدند چرا دستت آنقدر سرد است؟ گفتم قلب گرم شما آن را گرم مي کند. از موسسين انجمن اسلامي معلمان بود و در تشريف فرمايي امام به ايران شرکت فعال داشت. شهيد سليمي در سمتهاي مختلفي مشغول بود. و همواره خدمتگذار اسلام و مسلمين و 23 سال سابقه خدمتي در آموزش و پرورش تهران و مدتي هم معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي بود. در سال 26/1/60 طي حکمي از سوي شهيد رجايي رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور بود و سرانجام در فاجعه بمب گذاري دفتر حزب جمهوري به درجه رفيع شهادت رسيد.