زندگي‌نامه شهيد محمود قندي

شهيد قندي در سال 1323 در خانواده اي مذهبي در تهران بدنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را با موفقيت به پايان رسانيد و در رشته مهندسي برق و الکترونيک در آمريکا موفق به اخذ مدرک شد.
مبارزات سياسي خود را از کتابخانه اسلامي دانشکده فني آغاز کرد. در آمريکا به فعاليت هاي خود ادامه داد و يکي از افراد مؤسس انجمن اسلامي دانشجويان در آمريکا و کانادا بود. او در سمت هاي خود خدمات شايان ذکري را به مرحله اجرا درآورد و بسياري از طرحهايي که وابستگي کشور ايران را از نظر مخابراتي و پستي به کشورهاي بيگانه خودکفا نمود.
شهيد قندي در يکي از سخنرانيهاي آخرش در مورد شهادت دکتر مصطفي چمران گفته بودند: «شهادت فيض عظيمي است و نصيب هر کس نمي شود» و در 7 تير ماه 60 اين فيض عظيم که از آن ياد مي کرد نصيب خودش نيز شد.