سخنرانی امام خمینی (س) درمورد ضرورت شرکت مردم در رفراندم جمهوری اسلامی

امام خمینی (س) درتاریخ پنجم فروردین ماه سال 1358 درشهرقم ودرجمع گروه تبلیغات قم سخنرانی درمورد رفراندم جمهوری اسلامی انجام دادند.متن کامل این سخنرانی به شرح زیراست:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
من خوشحالم که بعد از سالهاى طولانى در میان شما رفقا- جوانان- هستم. من همیشه در فکر ایران و در فکر وطن خودم- قم- بودم و هستم و دعاگویم. شما مى‏دانید که قم مرکز تشیع از زمان حضرت صادق- سلام اللَّه علیه- حدود آن زمان، مرکز تشیع بوده است و از قم تشیع به سایر جاها رفته است. علم هم از قم به جاهاى دیگر منتشر شده است و بحمد اللَّه شجاعت و زحمت در راه اسلام و فداکارى هم از قم منتشر شد. قم مرکز همه برکات است. خدا شماها- قمى‏ها- را براى ما حفظ کند، و همه ایران را براى همه.
مى‏دانید که ما باز راه هاى طولانى داریم، و در این راه طولانى همه با هم باید شرکت داشته باشیم تا بتوانیم کار را انجام بدهیم و به انجام برسانیم. باید در رفراندم تبلیغ کنید که همه کس- همه قشرها، زن و مرد از جوان شانزده ساله تا پیرمرد- در این شرکت کنند؛ زنها شرکت کنند. هیچ کس اهمال نکند. این سرنوشت ما در این رفراندم تحقق پیدا مى‏کند: یا اسلام ان شاء اللَّه و یا- خداى نخواسته- غیر اسلام؛ یا جمهورى اسلام و یا- خداى نخواسته- طرح هاى دیگرى که شیاطین ممکن است که این طرح ها را داشته باشند. باید مردم ایران عموماً و شما جوان ها [هم‏]، در قم پاسدارى کنید از این صندوق هایى که گذاشته مى‏شود که مبادا یک کسى تصرف بیجا کند، خیانت بکند. من از خداى تبارک وتعالى توفیق شماها را مى‏خواهم.
شما باید بدانید که این دستگاه هایى که الآن اسم بردید و بعض از شما یا [همه‏] شما مشغول او هستید، اینها دستگاه هاى آموزشى باید باشد. در زمان طاغوت همه این دستگاه ها دستگاه هایى بود که جوان هاى ما را خواب مى‏کرد، ملت ما را به بیهوده روشى تبلیغ مى‏کرد، همه را مى‏خواست از سرنوشت خودشان غافل کند. در صورتى که سینما براى این مقاصد شومى که اینها در این مدت طولانى طرح‏ریزى کردند نبوده؛ اینها چیزهایى است که آموزشى است. رادیو و تلویزیون یک دستگاه آموزشى است، سینما یک دستگاه آموزشى است. باید دستگاه ها را به طور مسالمت، به طور صحیح، به طور سلیم اداره کرد.
و من از خدا مى‏خواهم که از این به بعد، ایرانِ ما یک ایران منزه باشد؛ یک «ایران» ى باشد که همان طور که ان شاء اللَّه مادیاتش اصلاح مى‏شود، معنویاتش [هم‏] اصلاح بشود. عمده، معنویات یک مملکت است؛ ما را از معنویات دور کرده‏اند، نگذاشتند رشد معنوى بکنیم. و من از خدا مى‏خواهم که معنویات ما را رشد بدهد، توجه ما را به خداى تبارک و تعالى [رشد بدهد].
پیروزى ما براى این بود که همه رو به خدا کردند و شهادت را طلب کردند. اسلام ما را پیروز کرد و الّا ما قوه نداشتیم در مقابل قوه آنها. و ما از این به بعد باید این رمز را حفظ کنیم؛ این رمز پیروزى‏اى که قدرت اسلام است حفظ کنیم، و وحدت کلمه را؛ گمان نکنید که حالا تمام شد مطلب و دوباره برگردید به حالات اولیه؛ خیر، تمام نشده است و الآن باید وحدت را حفظ کنید؛ و این نهضت را با گرمى، این نهضت را با تمام قوا حفظ کنید. خداوند همه شما را سعادتمند کند. دنیا و آخرت همه شما را تعمیر کند. سلام بر شما!