سرکوب اشرار در خوزستان

بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، عناصر مختلف قوم عرب و برخی از شیوخ منطقه به همراه عناصر ضد انقلاب و گروه های چپ زیر لوای شیخ شبیر خاقانی که از روحانیون بومی و دارای درجه اجتهاد بود جمع شده و سازمان سیاسی خلق عرب را پایه گذاری نمودند .هدف نهایی این گروه که مورد حمایت مالی ـ تسلیحاتی عراق قرار داشت ، خودمختاری خوزستان بود .

از جمله فعالیتهای آنان در جهت تحریک گرایش های قومی در خرمشهر می توان به این موارد اشاره کرد : اجتماع اعراب ایرانی در مسجد امام صادق (ع) خرمشهر در حمایت از به رسمیت شناخته شدن زبان عربی به عنوان زبان اول اعراب ایرانی ، درخواست آزادی چاپ نشریه به زبان عربی ، مشارکت در مجلس مؤسسان ، تشکیل مجلس عربی در خوزستان ، تشکیل دادگاههای عربی ، تولید و پخش برنامه های عربی ، تعیین وزیر از میان عرب زبانان .

شدت بحران به حدی بود که امام خمینی (ره) در پیامی از ارتش و سپاه خواستند که هماهنگ باشند و در سرکوبی اشرار و پاکسازی مناطق به خصوص کردستان و خوزستان همکاری کنند .

حمایت عراق از ضد انقلاب به حدّی گسترده بود که به گفته یکی از مسئولین سپاه خرمشهر، طی دو سه روز درگیری ، عراق بین بیست تا سی هزار اسلحه بین ضد انقلابیون پخش کرد .

سرانجام در خرداد 58 با ورود تعدادی از افراد سپاه پاسداران برای کمک به سپاهیان خرمشهر و آبادان و با فرماندهی شهید جهان آرا ضد انقلاب مسلح ، تسلیم و پایگاه های آنها سقوط کرد و شیخ شبیر به دستور امام به قم منتقل گردید . با از بین رفتن محوریت شیخ شبیر پایان قطعی حضور و فعالیت آشکار ضد انقلاب وابسته به عراق در خوزستان پایان گرفت به گونه ای که هیچ اثر اجتماعی از آنها بر جای نماند.