سند منتشر نشده از آیت الله طالقانی برای نشر سخنان امام(س)

اشاره: در جریان مبارزات امام خمینی(س) که ایشان در تبعید و در خارج از کشور مشغول رهبری مبارزات بودند، جمع زیادی از گروه ها و چهره های سیاسی و روحانی و اقشار گوناگون ملت ایران در داخل کشور و برخی هم در رفت و آمد با ایشان، نهضت اسلامی را یاری می کردند و هر کدام به نوبه خود در پیروزی نهایی آن و بروز پدیده انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل نظام جمهوری اسلامی شد نقش داشتند.

به مرور و بنا به مناسبت اسنادی را از یاری رسانندگان به امام و انقلاب  منتشر می کند؛ باشد که زحمات نسل انقلاب به همگان یادآوری شود. گفتنی است، این اسناد که تنها چند سند از هزاران سند موجود در باره یاران امام است، قرار است به زودی در قالب کتاب 17 جلدی «سیر مبارزات یاران امام خمینی در آیینه اسناد» (اسناد ساواک) که 16 جلد آن مربوط به اسناد و یک جلد نمایه است، توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شود. باید از همکاری آقایان احمد هروی، مجتبی فراهانی و یحیی صدرایی مسئولان محترم بخش اسناد موسسه که بخشی از این اسناد را برای نشر در اختیار پایگاه جماران قرار دادند، تشکر کنیم. حُسن مطلع این مجموعه، سندی در خصوص آیت الله سید محمود طالقانی است که همزمان با سالگرد رحلت ایشان منتشر می شود. سخنرانی مورد اشاره آیت الله طالقانی در این سند از حضرت امام(س) نیز جهت اطلاع خوانندگان محترم در این پیوند(+) ارائه می گردد:

به: ریاست ساواک تهران(ه12) از: اداره کل سوم(312) شماره: 4478/312 سری درباره: سید محمود طالقانی

روز 50/4/20 نامبرده بالا باتفاق عده ای با دو ماشین سواری بقزوین مسافرت و در خارج شهر با عده ای تماس گرفته و ضمن بحث در مورد انتخابات راجع به مخارج جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی اشاره و اضافه می نماید فقط 7 میلیون تومان برای خرید چادر سران کشورها پرداخت شده زیرا گلوله بآن کارگر نیست و اگر تیری شلیک شود از آن عبور نخواهد کرد ضمنا در مورد سخنرانی اخیر خمینی اظهار نموده موضوع سخنرانی را بین علما منتشر کنند که تعداد روحانیون 120 هزار نفر است ساکت ننشینید و از کشتن هم نترسید لذا با توجه به اظهارات وی که در شرایط فعلی حائز اهمیت و قابل بررسی بوده و نشانه ای است از فعالیتهای پنهانی نامبرده که آن ساواک در جریان امر نمیباشد خواهشمند است دستور فرمایید با استفاده از تمام امکانات از نامبرده بالا مراقبتهای لازم معمول و نحوه فعالیتهای کنونی وی و سایر همفکرانش را تعیین و نتایج حاصله را مستمرا اعلام نمایند.

مدیرکل اداره سوم- مقدم

پانوشت ها: ریاست بخش 12 از اینکه سید محمود طالقانی مشغول فعالیتها و تحریکات شده است شکی نیست چنانچه گزارشاتی علیه وی در اینمدت داده شده اشاره شود در ضمن رهبر عملیات با استفاده از امکانات و عوامل انسانی و فنی از وی مراقبت به عمل آورده نتایج حاصله را منعکس سازند. 50/5/25              438        

   آقای فروزانفر اقدامات مقتضی در این مورد معمول و به محض آمدن آقای... شخصا نیز اقدامات را پیگیری و چگونگی وضعیت به وی گزارش شود. 50/5/26            1983