سياستهاي ضد ايراني دولت دست نشانده باكو

ناصر کريمی / کارشناس مسايل قفقازبرپايي همايش رسمي و دولتي موسوم « به دومين كنگرة آذري‏هاي جهان » در اسفند ماه 1384 در باكو، حضور عده‏اي از عناصر ضد ايراني و مورد حمايت آمريكا و اسرائيل در اين همايش و سخنراني آنها عليه تماميت ارضي ايران، سؤالات و واكنش‏هاي گسترده‏اي را در ايران بخصوص در مجلس شوراي اسلامي برانگيخت. در همايش دولتي باكو، عده‏اي از عناصر وابسته به بيگانگان كه عليه تماميت ارضي ايران فعاليت مي‏كنند. حضور يافته و سخنراني كردند. نمايندگان گروهكهاي تجزيه طلب ضد ايراني با تقدير و تشكر از كمكهاي دولت باكو، خواستار افزايش اين كمكها شدند. ارتباط ميان دولت باكو و گروهكهاي تجزيه طلب ضد ايراني ساكن در آمريكا و ديگر كشورها، از سالها پيش برقرار بوده و بارها و بارها، عوامل شناخته شده‏اي از اين گروهكها در باكو با مقامات رسمي رژيم حاكم بر ايران شمالي ( جمهوري آذربايجان ) ديدار و گفتگو كرده‏اند. همچنين سفارتخانه‏هاي رژيم باكو دركشورهايي مانند آمريكا، سوئد، گرجستان و ... در سطح رسمي از عوامل ضد ايراني حمايت به عمل مي‏آورند. برپايي همايش ضد ايراني اسفند 84 در باكو با حضور الهام علي اف و سخنراني‏هاي عناصر ضد ايراني عليه تماميت ارضي كشورمان، اتفاقي بود كه از سوي عده‏اي از مسوولان ايراني غير منتظره تلقي مي‏شد. اين همايش، هر چه بود، بيانگر بخشي از سياستهاي دولت باكو دربارة ايران بود، سياستهايي كه از سالها پيش آغاز شده و تداوم داشته است. همانگونه كه ذكر شد، همايش ضد ايراني دولت باكو، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را نيز به واكنش واداشت، نخستين بار، حجه الاسلام والمسلمين سيد محمد رضا تاج الديني، نماينده تبريز و از چهره‏هاي شاخص مجلس و نايب رئيس كميسيون فرهنگي، نسبت به اقدامات ضد ايراني رژيم باكو واكنش نشان داد. وي در گفتگويي با نمايندگان مطبوعات و رسانه‏ها در محل خبرگزاري جمهوري اسلامي در تبريز در پاسخ به سؤال خبرنگاري دربارة برپايي همايش ضد ايراني در ايران شمالي گفت: « اگر قرار باشد، بحث‏هاي تاريخي مربوط به قراردادهاي تحميلي گلستان و تركمانچاي احيا شود، روشن‏ترين مسأله اين است كه طبق اين معاهده‏ها قسمتي از خاك ايران از ايران جدا شده است و جمهوري آذربايجان ( ايران شمالي ) فعلي، بخشي از خاك جدا شدة ايران است... متأسفانه دولت باكو حدود خود را رعايت نمي‏كند. عليرغم اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران همواره در راستاي حل مشكلات اين كشور همسايه قدم برداشته و حق همسايگي و برادري را ادا كرده، ولي هر از گاهي شاهد هستيم كه حركت‏هاي تند سياسي و افراطي كه قطعاً متاثر از دشمنان مسلمانان بخصوص آمريكا و صهيونيزم جهاني است، توسط دولت باكو انجام مي‏گيرد
سيد محمد رضا ميرتاج الديني افزود: « انتظار از مسوولين وزارت خارجه اين است كه برخورد جدي و قاطع با اين مسأله انجام دهند و تا رسيدن به نتيجة ‌مطلوب موضوع را پيگيري كنند. ما هم درنظر داريم موضع را در مجلس مطرح كنيم» عده‏اي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بخصوص نمايندگاني از استانهاي آذربايجان شرقي، اردبيل و آذربايجان غربي نسبت به اقدامات دولت باكو بويژه پيوندهاي اين دولت با گروهكهاي تجزيه طلب تحت حمايت آمريكا و اسرائيل حساسيت يافتند. در حقيقت برگزاري همايش ضد ايراني توسط دولت باكو، توجه نمايندگان را به لزوم واكنش قاطع برانگيخت. طي سالهاي گذشته، با سفرهاي متقابل مسوولان بلند پايه تهران - باكو و شعارهاي برخي مسوولان ذيربط در روابط پيرامون « اعتماد سازي! » اين تصور را درعده‏اي ايجاد كرده بود كه دولت باكو در راستاي گسترش روابط و حل مشكلات با ايران قدم برمي‏دارد. اما برپايي همايش ضد ايراني توسط دولت باكو، تابلويي بود كه سياست دو گانه و غير اصولي دولت باكو بر آن ترسيم شده بود. مقامات باكو، از يك سو، از لزوم روابط گرم با ايران سخن مي‏گويند و از حمايتهاي ايران در مسايل مختلف بهره مي‏برند و از سوي ديگر، دشمنان تماميت ارضي ايران را به جلسات رسمي خود دعوت مي‏كنند و آنها را مورد حمايت مالي، سياسي و تبليغاتي قرار مي‏دهندپس از برپايي همايش ضد ايراني در اسفند 84 در باكو، نوبت آن بود كه بخشي ديگر از سياست ضد ايراني دولت باكو به نمايش گذاشته شود. به دنبال حضور هيأتهاي صهيونيستي - آمريكايي در باكو، ناگهان اعلام شد كه « كنگره جهاني يهوديان » در باكو برگزار خواهد شد. اين خبر جامعة‌ ايران شمالي ( جمهوري آذربايجان ) را تكان داد. اين خبر حاكي از آن بود كه رژيم صهيونيستي، با نفوذ در اركان دولت باكو، اين دولت را به مسيري بسيار تاريك مي‏كشاند. مسيري كه فقط و فقط تأمين كننده منافع صهيونيسم جهاني و آمریکا است. برگزاري چنين همايشي، در مملكتي مسلمان و شيعه، و در آستانة برگزاري نشست وزاري خارجه كشورهاي اسلامي در باكو، مي‏توانست پيامدهاي دراز مدت و جبران ناپذيري براي دولت باكو داشته باشد. پس از اعتراضات و هشدارهاي متعدد، مقامات باكو اعلام كردند كه اين همايش به تأخير افتاده است. با كليد خوردن پروژه آشوبهاي اخير در آذربايجان، كه بخشي از اين پروژه از « دفتر ويژه آمريكا در باكو » مديريت مي‏شد، بار ديگر تحركات دشمنان ايران در باكو شدت گرفت. عده‏اي از حقوق بگيران كشورهاي خارجي در باكو، چندين بار در مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران تجمع كرده و پرچم كشورمان را آتش زدند. در اين حال، برخي از مقامات رژيم باكو، از جمله تعدادي از نمايندگان مجلس مانند صابر رستم خانلي، اقبال آقازاده و ... عليه ايران موضع‏گيري كردند. اغلب شبكه‏هاي تلويزيوني باكو نيز عليه ايران فعالتر شدند و با پخش اخبار و گزارشهاي تحريف شده، به حمايت از دشمنان ايران پرداختند... شبكة تلويزيوني آينس كه با اسرائيل و تركيه رابطه نزديكي دارد، شبكة « ليدر » كه وابسته به دولت باكو است، خبرگزاري « آپا » كه توسط عناصر حاكميت تأسيس شده، گزارشها و اخبار تحريف شده‏اي را دربارة حوادث اخير به صورت مستمرپخش كردند. همچنين دو گروه از مطبوعات باكو: الف - مطبوعات وابسته به احزاب تحت حمايت آمريكا و اسرائيل، ب - مطبوعات وابسته به وزارت امنيت باكو فعالتر از گذشته، به تبليغات عليه ايران پرداختند و برخي از اين مطبوعات اقدام به اهانت به مقدسات ديني و اسطورههای ملی ایران كردند
مسوول تحركات و تبليغات عليه سرزمین ايران و بزرگان کشورمان ، اسلام و بخصوص تشيع در ايران شمالي ( جمهوري آذربايجان ) كيست ؟ اين سؤال عليرغم پيچيدگي‏هاي اقدامات ضد ايراني در ايران شمالي، فقط يك پاسخ دارد و آن « دولت باكو » است. مگر نه اين است كه اين تحركات و تبليغات در قلمرو حاكميت دولت باكو انجام مي‏شود، پس دولت باكو مسوول آن است. ممكن است مقامات باكو، مانندگذشته از « آزادي بيان و مطبوعات » - كه بدان اعتقاد ندارند - سخن بگويند. آيا دعوت از تجزيه طلبان به همايش رسمي و دولتي در باكو هم با بهانه « آزادي بيان و مطبوعات » قابل توجيه است؟ آيا حمايت مالي، سياسي و تبليغاتي و تداركاتي از دشمنان ايران هم با چنين بهانه‏اي قابل توجيه است
اوج‏گيري اقدامات ضد ايراني دولت باكو، واكنش مجلس شوراي اسلامي را برانگيخته است و براي نخستين بار در تاريخ مجلس شوراي اسلامي ايران، حدود سي تن از نمايندگان و بخصوص نمايندگان شمالغرب، به وزير امور خارجه كشورمان تذكر دادند كه با احضار سفير دولت باكو، اعتراض شديد و هشدار لازم به اين دولت داده شود
واقعيت اين است كه از سالهاي گذشته، بنا به علل مختلف، سياست ايران دربارة ايران شمالي ‌جمهوري آذربايجان بر مبناي، حمايت از دولت باكو و نايده گرفتن اقدمات ضد ايراني اين دولت شكل گرفته است و اين روند با احضار سفير باكو و هشدارهاي شفاهي و كتبي به اين دولت تغيير نمي‏كند و اين هشدارها نمي‏تواند تأثيري در تغيير سياست دولت باكو نسبت به ايران بگذارد. آنچه مي‏تواند سياست اشتباه دولت باكو را اصلاح كند، اقدام عملي و مقابله به مثل است. اگر گروههاي تجزيه طلب ضد ايراني در باكو، دفتر و نمايندگي دارند، بايستي براي گروههايي كه در راستاي تجزيه ايران شمالي ( جمهوري آذربايجان ) فعاليت مي‏كنند، اين امكان را داد كه در ايران نمايندگي داشته باشند. عليرغم اينكه انواع گروهكهاي ضد ايراني در باكو نمايندگي دارند و هر روز مطبوعات و رسانه‏هاي باكو، اخبار و مطالبي را به نقل از آنها منتشر مي‏كنند، گروههاي مختلف تجزيه طلب ايران شمالي، ‌تالش، لزگ، ارمني و در ايران حتي نمايندة رسانه‏اي هم ندارند  . آيا خنده‏آور نيست كه دولت باكو، تجزيه طلبان ضد ايراني را به همايش رسمي با حضور الهام علي اف دعوت مي‏كند و در اين حال، ايران در مناقشة قره‏باغ از مواضع دولت باكو حمايت مي‏كند . مجلس شوراي اسلامي بخصوص كميسيون سياست خارجي كه مسووليت آن برعهدة يكي از نمايندگان متعهد و كارشناس مسايل ديپلماسي ( علاءالدين بروجردي ) است، بايستي اقداماتي را در جهت بازنگري سياست ايران دربارة ايران شمالي ( جمهوري آذربايجان ) آغاز كند. بدون اصلاح سياست ايران نسبت به دولت باكو، طبيعي است كه اقدامات ضد ايراني اين دولت تداوم و گسترش خواهد يافت.