شرایط پاکسازی در دانشگاه‌ها اعلام شد / ۳ خرداد ۱۳۵۸

 روسای دانشگاه‌ها در پایان جلسه دو روزه شورای روسای دانشگاه‌ها آیین‌نامه تزکیه در محیط دانشگاه‌ها را تصویب کردند و قرار شد که در هیات دولت مطرح شود و سپس نسبت به اجرای آن اقدام شود.
 
تصویب این آیین‌نامه در حالی است که مهدی بازرگان نخست‌وزیر در جمع روسای دانشگاه‌ها اعلام کرد که «این دولت برای تزکیه نیامده است تا مساله تزکیه مطرح باشد.» بهر حال متن مصوبه شورای مرکزی دانشگاه‌ها که قرار است بعد از طرح در هیات وزیران در مراکز آموزش عالی به مرحله اجرا گذاشته شود به شرح زیر است:
 
بنام خدا
ماده واحده - به منظور پاکسازی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور از عناصر ناپاک (سیاسی و وابسته به رژیم گذشته) به مدیریت این موسسات اجازه داده می‌شود به خدمت و تحصیل افرادی که مشمول یکی از موارد زیر باشند (اعم از اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان) رسیدگی و متناسب با فعالیت ایشان در دانشگاه یا موسسه مربوط خاتمه دهند.
 
۱) کسانی که عضو ساواک یا حقوق‌بگیر و یا مورد حمایت سازمان مزبور بوده‌اند و مدارک لازم بر همکاری ایشان با ساواک وجود داشته باشد و نیز وابستگان به دربار و همچنین افرادی که عضویت آن‌ها در سازمان‌هایی از قبیل سیا و فراماسون ثابت شده باشد.
 
۲) کسانی که از بهمن ماه ۱۳۴۱ دارای مشاغل سیاسی از قبیل نخست‌وزیری، وزارت، معاونت نخست‌وزیر، معاونت وزارت، سفارت، استانداری، نمایندگی یکی از دو مجلس، مدیریت عامل سازمان برنامه، مدیریت عامل شرکت ملی نفت ایران و یا سمت شهرداری تهران و صاحبان مشاغلی مانند مدیریت کل بانک مرکزی و بانک ملی بوده‌اند.
 
۳) کسانی که در کادر رهبری حزب رستاخیز بوده یا دارای فعالیت قابل ملاحظه‌ای در آن حزب و سازمان‌های وابسته به آن جهت پیشبرد هدف‌های ضدمردمی حزب بوده‌اند نیز افرادی که دلایل کافی مبنی بر رویه ضد دانشجویی آنان در دست بوده و در امر تعقیب و گرفتاری و مجازات دانشجویان مبارز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مشارکت مستقیم داشته‌اند.
 
تبصره ۱: مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها را به شورایی ارجاع می‌کنند که حسب مورد نسبت به افراد مشمول موارد فوق، تصمیم بایسته اتخاذ و برای اجرا به مدیریت ابلاغ نمایند. در موارد ضروری به تشخیص و توصیه شورای مذکور برای افراد تحت تکفل طبقه اول آن عده از اعضای هیات علمی و کارکنان دیگر موسسات فوق که مشمول اخراج می‌شوند، حقوق وظیفه از طرف دولت برقرار خواهد شد و در این صورت مقررات مربوطه به امور استخدامی و بازنشستگی و نظایر آن درباره مشمولان این قانون رعایت نخواهد شد.
 
تبصره ۲: کلیه استادان، دانشجویان و کارکنانی که پس از انقلاب و پیش از تصویب این قانون از سوی شورای یادشده در بالا با توجه به ضوابط مذکور مشمول پاکسازی و برکناری از دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، مدارس عالی و موسسات آموزش عالی گردیده‌اند نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
 
تبصره ۳: کسانی که از موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها حق کار در سایر موسسات آموزش عالی و وزارت فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش را ندارند.