عراق، شيعيان و مشروبخوارى از منظر وزارت خارجه آمريكا

3 مرداد 58 ـ 25 ژوئيه 1979 خيلى محرمانه
از: دفتر حفاظت منافع آمريكا در بغداد ـ 1590 به: وزارت امورخارجه واشنگتن دى ـ سى
گزارشگر: ادوارد ال. پك
موضوع: (طبقه‏بندى نشده) عراق، شيعيان و مشروبخوارى
     1ـ تمام متن خيلى محرمانه است.
     2ـ گزارشگر پربار سفر پلترپو درباره عكس‏العمل حكومت بغداد عليه فشارهاى شيعه‏اش نشان‏دهنده
يك وجه از نظرات عراقيهاست كه از زمان ( امام ) خمينى حداقل مقدارى از توجهات را به خود جلب كرده است و بنا به گفته سفارت در جده ترس خدا را در دل كشورهاى همسايه ايران انداخته است. با وجود تأكيدهاى بسيار بر اينكه هيچ مبنايى براى مخالفت شيعيان وجود ندارد و بنابراين لازم نيست كارى عليه آن انجام شود. عراقى‏ها ظاهرا درباره علايق سنتى مذهبى تا آنجا كه مربوط به مشروب و مشروبخوارى است
بى‏تفاوت باقى مانده‏اند.
     3ـ با وجود اينكه بغداد بيشتر از ديگر شهرهاى عراق جمعيت دارد، ولى با استاندارد غربى كمتر
مى‏توان از آن به‏عنوان يك مركز گناه نام برد. با اين وصف مشروبات گرچه گران است، ولى در انواع
گوناگون به آسانى بدست مى‏آيد. در نتيجه غيرعادى نيست اگر مردان دايم‏الخمر در پياده‏روها و معبدهاى
زيرزمينى پائين شهر بغداد مشاهده كنيم، چند كاباره نيز وجود دارد كه در آن رقاصه‏هاى نيمه لخت
خارجى و مشتريان عراقى بسيارى را در خود پذيرايى مى‏كند.
     4ـ بصره به دليل اينكه در آنجا مشروبات الكلى به آسانى يافت مى‏شود، براى كويتى‏هايى كه دلشان
مى‏خواهد از ممنوعيت مشروب در مملكتشان فرار كنند به نوعى قبله آمال تبديل شده است. براى
عراقى‏ها و آنها كه مقيم خارج هستند و كويتى‏ها در اينجا مشروبات الكلى و ديستكوتكت وجود دارد و
گفته مى‏شود كه بعضى از آنها نيز در نتيجه تفريح شبانه به زندان مى‏افتند.
     5 ـ ولى هرگز واضح نبوده است كه چرا دولت عراق كارى نكرده است كه خمينى فكر كند كارى در
جهت بنيادين اسلام انجام شده است. در سالهاى نه چندان دور در گذشته بود كه مصريها در جواب محافظه كارى شديد مذهبى در آن كشور قانونى وضع كردند (هرگز به اجرا در نيامد) كه فروش مشروبات الكلى به
هتل‏ها و رستورانها را بنا به خواهش جهانگردان محدود مى‏كرد. با وجود اينكه رژيم بغداد كاملاً دنيوى
است، ولى مى‏تواند كلاً دلايل قانع‏كننده‏اى بيابد تا آنچه را كه در عراق ممكن است بهانه‏اى براى ( امام ) خمينى باشد كاهش دهد و در عين حال به‏طور ظاهرى نشان ندهد كه در مقابل فشار سر تسليم فرود آورده است. اين موضوع در مقابله با آنچه كه ظاهرا در ساير كشورهايى كه در مورد جمعيت شيعه‏شان و احياى
بنيادگرايى نگرانى دارند، انجام مى‏شود و از اهميت قابل ملاحظه‏اى برخوردار است.
     6ـ حتى اگر موضوع ايران و مذهب را نيز ناديده بگيريم، موضع عراق بر سر الكل خيلى سرسرى است.
از يك طرف، به نظر مى‏رسد كه دولت عراق به مشروبات الكلى و مخدرات به‏عنوان يك سوپاپ اطمينان
در جامعه‏اى نگاه مى‏كند كه سيستم چند حزبى در آن سركوب است (چون شوروى). علاوه بر اين، مردم
طبقه متوسط عراق كه از كمبود مواد مصرفى (برخلاف كويت و بحرين) رنج مى‏برند. بدشان نمى‏آيد كه
يك بعدازظهرى را با يك بطرى مشروب وارداتى اسكاچ نيز صرف كنند. از طرف ديگر، گسترش الكلسيم
نيز ايجاد نگرانى‏هاى رو به ازديادى كرده است. مراكز مشروب فروشى صبح زود در بغداد شروع به كار
مى‏كنند و تا اواسط ظهر شلوغ مى‏شوند. مشتريها عموما مشروبخوارى‏هاى قهارى هستند، و عموما
علاقه‏مندند كه به محض ورود تا جايى كه ممكن است مشروب بنوشند. اثرات بعدى آن در ميزان زياد فرار
و غيبت ديده مى‏شود و گاه به گاه شايع مى‏شود كه دولت فروش مشروبات الكلى سنگين را ممنوع اعلام
خواهد كرد و نيز ميزان توليد آبجوسازى‏ها را نيز محدود خواهد نمود تا شهروندان به هوش بيايند. با
وجود اين سيل مشروبات الكلى در جريان است.
     7ـ قبلاً گزارش كرده‏ايم (مرجع ب) كه كاملاً امكان دارد كه دولت عراق بهتر از هركس ديگر از وجود
يك مشكل مذهبى شيعى آگاه باشد. اگر نخواهيم مته به خشخاش بگذاريم، بايد بگوييم كه ممكن است
ايدئولوژى بعثى و عدم انعطاف آن رهبريت را از تمركز برآشوبى با اين حوزه وسيع بر حذر داشته است.
 پك