عصر امام خمینی (ره) و انقلاب در حوزه علم و اندیشه

نکته ای که قابل تعمق می باشد این است که مجموعه تحولات شگرفی که در چند سال اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی در بینش و نگرش و گرایش های دینی و مذهبی دانشمندان رشته های مختلف علوم دنیای کنونی پدید آمده در حقیقت وقوع انقلابی بزرگ در حوزه علم و اندیشه می باشد که دانشمندان و عالمان معاصر را بیش از پیش به سوی بازگشت به خدا و باورهای الهی سوق می دهد.
«مجله آمریکایی تایم (Time) در شماره هفتم آوریل 1980 خود در این باره می نویسد: انقلابی ساکت در تفکر و استدلال در حال وقوع است و خدا دارد برمی گردد. (1)
ماهنامه علمی ساینتیفیک آمریکن نیز با بررسی تحولات یاد شده با اشاره به محتوی مباحث مطرح شده در کنفرانس بررسی رابطه علم و دین در کالیفرنیا می نویسند:
«نکته بسیار مهمی که در خلال کنفرانس روشن شد آن بود که دیگر دانشمندان به مذهب بر اساس باورهای عامیانه و رایج نظر نمی کنند بلکه بدان به چشم تجربه ای از عالم واقع که به اندازه تجربه های علمی واقعیت دارد می نگرند.»
این ماهنامه اضافه می کند:
«این چنین به نظر می رسد که بسیاری از دانشمندان بر سر دو نکته به وحدت دست یافته اند: نخست آن که خدا وجود دارد، و دیگر این که علم بدون مذهب لنگ است و مذهب بدون علم نابینا.(2)
از انقلاب مذکور در حوزه علوم «مجله آمریکایی Newsweek (مورخ بیستم ژوئیه 1998) با این عبارت یاد می کند که: علم خدا را می یابد.(3)
 
آثار دین گرایی دانشمندان بر رویکرد دینی و بشر معاصر
گرچه تجدید حیات باورهای دینی در میان دانشمندان و مجامع علمی و تحقیق خود بخشی از جریان عظیم بازگشت انسان معاصر به سوی خداست. اما تحلیل گران مسائل اجتماعی عمیقاً بر این باورند که با شکل گیری تحولات یاد شده در حوزه علوم و زدوده شدن بسیاری پندارهای موهوم در زمینه تقابل علم و دین، بستر بسیار مناسبی جهت افزایش و گسترش توجه انسان عصر حاضر به دستورها و آموزه های دینی و عقاید توحیدی، پدید آمده است.
نشریه دیلی تلگراف چاپ انگلیس در این زمینه می نویسد:
«تحلیل گران اجتماعی می گویند یکی از علل توجه بیشتر مردم به مذهب این حقیقت است که: مذهب و علم دیگر مانند گذشته ناسازگار دیده نمی شود.(4)
 
پی نوشت:
1- دکتر مهدی گلشنی، همان، ص 60
2- روزنامه کیهان، 5/6/77
3- دکتر مهدی گلشنی، همان، ص 60
4- روزنامه رسالت، 6/3/76، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی.