۲۰ عضو هیات علمی دانشگاه تهران برکنار شدند / ۲۹ اسفند ۱۳۵۷

این اطلاعیه دیروز از سوی شورای انقلابی تزکیه در دانشگاه تهران انتشار یافت.
 
خواهران و برادران دانشگاهی، اکنون که به یاری حق و کمک دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه تهران در اکثر دانشکده‌ها و موسسات وابسته شوراهای هماهنگی تشکیل شده و سرپرست‌های موقت انتخاب شده‌اند، پیرو بخشنامه شماره ۶۶۹۴۹ مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۱۳ پیرامون پاکسازی محیط دانشگاه از وابستگان به رژیم طاغوتی ضمن اعلام اسامی گروهی از اعضای هیات علمی که به کار آن‌ها در دانشگاه تهران خاتمه داده شده و در اختیار نخست‌وزیری قرار گرفته‌اند از کلیه برادران و خواهران دانشگاهی استدعا می‌شود با همکاری شوراهای هماهنگی دلایل و مدارک خود را در مورد کسانی که در گذشته روش ضد مردمی داشته و به دانشگاه و دانشگاهیان خیانت نموده‌اند به شورای انقلابی تزکیه در دانشگاه تهران (دفتر شورای انقلابی: دبیرخانه مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، اطاق شماره ۵۱۰) ارسال دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد و با توجه به این امر که متاسفانه در روزهای اخیر از سوی افراد و دستجات مشکوک برای ایجاد ناراحتی لیست‌هایی در دانشکده‌ها و موسسات دانشگاهی منتشر گردیده است، از همه دانشگاهیان تقاضا می‌کنیم به عنوان یک وظیفه انقلابی از هر نوع تصمیم‌گیری انفرادی خودداری فرمایند. باشد که بدینوسیله تقوای انقلابی خود را برای ساختن دانشگاه فردا که دور از هر زشتی و پلیدی خواهد بود نشان دهیم.
 
صورت اسامی گروهی از اعضای هیات علمی که به کار آن‌ها در دانشگاه تهران خاتمه داده شده است:
 
۱ – احمد هوشنگ شریفی: استاد دانشکده حقوق و وزیر اسبق آموزش و پرورش
۲ – جمال رضایی: استاد دانشکده ادبیات، معاون حزب رستاخیز
۳ – سیدمحمد مشکوة: استاد دانشکده اقتصاد، معاون حزب رستاخیز
۴ – رضا علوی یزدی: استاد دانشکده حقوق، نماینده اسبق مجلس شورای ملی
۵ – شاهرخ امیرارجمند: دانشیار دانشکده علوم، از نزدیکان دربار شاه
۶ – خسرو کریم‌شاهی: دانشیار دانشکده فنی، معاون حزب رستاخیز
۷ – رضا مظلومان: دانشیار دانشکده حقوق، معاون وزارت آموزش و پرورش
۸ – حسین بهزادی اندوهجردی: دانشیار دانشکده ادبیات، مداح دربار شاه
۹ – فریدون حاج سیدجوادی: دانشیار مرکز بین‌المللی بیوشیمی بیوفیزیک، از نزدیکان دربار شاه
۱۰ – لیزا اوهانیانس (جوادی): استاد مرکز بین‌المللی بیوشیمی بیوفیزیک، از نزدیکان دربار شاه
۱۱ – نادر افشار نادری: دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، از نزدیکان دربار شاه
۱۲ – ایرج لاله‌زاری: استاد دانشکده داروسازی، از نزدیکان دربار شاه
۱۳ – شمائیل رهبر: استاد دانشکده علوم پزشکی ابن‌سینا، از نزدیکان دربار شاه
۱۴ – کاظم جفرودی: استاد دانشکده فنی، سناتور
۱۵ – بهمن پارسا: دانشیار موسسه علوم و فنون هسته‌ای، معاون وزارت علوم و آموزش عالی
۱۶ – داریوش شیروانی‌نژاد: استاد دانشکده پزشکی امام خمینی، نماینده مجلس شورای ملی و معاون دانشجویی دانشگاه تهران
۱۷ – احسان نراقی: استاد دانشکده علوم اجتماعی، از نزدیکان دربار شاه و بلندگوی رژیم
۱۸ – یحیی عدل: استاد دانشکده پزشکی، سناتور
۱۹ – امیرعباس کنی: استادیار دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز
۲۰ – جعفر بوشهری: استاد دانشکده حقوق، معاون وزارت کشور در حکومت ازهاری