فراروایتی از انقلاب اسلامی / امام موسي صدر

بهترین کسانی که برای شناخت انقلاب اسلامی و تبیین ایده‌ها و نظریه‌های آن می‌شد در نظر گرفت بسیاری‌شان اکنون در میان نیستند. چون آنها اسلام‌شناس حقیقی بودند، انقلاب اسلامی را پیش از هرکس می‌توانستند تفسیر و تبیین کنند و امام موسی صدر یکی از آنهاست.
امام موسی صدر یک هفته پیش از آنکه در لیبی ربوده شود، مقاله‌ای دربارة مبارزة ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی نوشت که در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۵۷ش (۲۳ اگوست ۱۹۷۸م) در روزنامۀ لوموند پاریس چاپ شد.
نوشتار ذیل می‌تواند بلندی افکار و ژرفای نگاه او پیرامون انقلاب اسلامی ایران را نشان دهد و افسوس ما را در کمی‌ها و کوتاهی‌ها بیشتر کند.
نهضت مردم ایران با تمامی حرکت‌های مشابه خود در جهان تفاوت دارد؛ زیرا چشم‌انداز جدیدی فراروی تمدن بشری قرار داده؛ بنابراین شایسته است که همة علاقه‌مندان قلمروها و مسائل مربوط به انسان و تمدن، تحولات آن را با دقت دنبال کنند. نهضت مردم ایران، به‌رغم گستردگی‌اش و نیز اتهام‌هایی که رژیم بر آن وارد می‌کند، از گرایش‌ها، ریشه‌ها، اهداف و اخلاقیات اصیل و والایی برخوردار است.
نیروهای راست از صحنة نهضت غایب‌اند؛ هرچند که نفت و بسیاری موضوعات مهم دیگر در آن موضوعیت دارد. نیروهای چپ بین‌المللی نیز از صحنة نهضت غایب‌اند؛ هر‌چند که ایران و اتحاد شوروی بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک دارند. حزب کمونیست ایران حضور چندانی در نهضت ندارد؛ هر‌چند که از قدیمی‌ترین احزاب این منطقه به‌شمار می‌رود؛ بنابراین هیچ یک از نیروهای چپ و راست، به این اعتبار که نمایندة یکی از دو قطب جهان هستند، کمترین تأثیری بر این نهضت ندارند.
ملت ایران این مسائل را به خوبی می‌داند. او می‌داند این رژیم، که نهضت را به واپس‌گرایی متهم می‌کند، خود با سرکوب آزادی و در پیش گرفتن روش‌های بدوی حکمرانی همة سازمان‌های ارتجاعی را روسفید کرده است. ملت ایران می‌داند که این رژیم برای جلب رضایت قدرت‌های بزرگ، در قربانی کردن منافع مردم و پیش‌کشی ثروت‌های آنها، هرگز تردیدی به خود راه نداده است. ملت ایران وقتی چنین رفتاری را با اصالت انقلابیون قیاس می‌کند، بر ایثار و فداکاری در راه آرمان آنان راسخ‌تر می‌شود. این ملت به‌رغم اینکه سلاحی در دست ندارد، با خون خود، قهرمانانه مبارزه می‌کند و قدرتی شکست‌ناپذیر ایجاد می‌نماید.
انقلابی‌های ایران به هیچ طبقة خاص اجتماعی منحصر نیستند، بلکه از همة ایران برخاسته‌اند: دانشجویان، کارگران، تحصیل‌کردگان، روحانیان و… همه و همه در این انقلاب حضور دارند. ملت ایران با همة نسل‌های گوناگون خود در این نهضت شرکت جسته است؛ بازار، مدارس، مساجد، شهرها و حتی کوچک‌ترین روستاها در این نهضت مشارکت دارند.
همین حقایق است که رژیم را بر آن داشته است تا چپ و راست، شرق و غرب، سازمان‌های عربی و حتی فلسطینی‌ها را متهم، و به این ترتیب، به گستردگی و عمق مردمی این نهضت اذعان کند.
حرکت مخالفان رژیم شاه، امروز سیستم اطلاع‌رسانی خاص خود را یافته است. گفته‌ها و سخنان رهبران آن از طریق کسانی به ما می‌رسد که خود مخاطب این سخنان‌اند و این سخنان در قلب همة ملت ایران جای گرفته است.
حق آن است که بگویم: خاستگاه این حرکت و ایمان و آرمان آن همان اهداف بی‌کران انسانی، اخلاقی و انقلابی است؛ موجی که امروز ایران را درمی‌نوردد، بیش از هر چیز ندای پیامبران را در ذهن انسان‌ تداعی می‌کند. اهداف انقلاب در مصاحبة مورخ ۶ می ۱۹۷۸م رهبر آن، امام خمینی، با روزنامة «لوموند»، به روشنی تصریح شده است. او، با تأکید بر اصالت این حرکت، به ابعاد ملی، فرهنگی و رهایی‌بخش آن اشاره نموده است. حوادث‌ جاری ایران و رخدادهای فاجعه‌آمیز آن نکته‌هایی اساسی را فراروی جهان امروز قرار داده است. کسانی که به مسائل انسانی و تمدن بشری اهمیت می‌دهند، شایسته است این آزمون انسانی را که اکنون در ایران درحال رخ دادن است، به دقت بررسی و در برابر تلاش‌های مخالف و مغرضانه از آن حمایت کنند.
رژیم [محمدرضا] شاه پس از ۳۷ سال حکومت و به‌رغم برخورداری از بیشترین امکانات، در همة امور، حتی در این حد که خود را از خشم ملت در امان نگه دارد، ناکام مانده است. این همه در حالی است که بزرگ‌ترین انبار تسلیحاتی جهان سوم در اختیار همین رژیم قرار دارد.
ارزش‌های اخلاقی انسان متمدن، امروز در ایران تهدید می‌شود. تا زمانی که رژیم ایران تحت عناوین پیشرفت و دموکراسی به اعمال سرکوب‌گرانه، خون‌ریزی و سلب آزادی ادامه می‌دهد، هر قدر هم که در جهان از آن حمایت شود، نمی‌تواند از این ارزش‌ها پاسداری کند.
رژیمی که امروز با امواج نارضایتی مردم و خیل ناآرامی‌های داخلی روبه‌روست، دیروز از تضمین امنیت خلیج‌فارس، اقیانوس هند و حتی سومالی سخن می‌گفت. این امر بیانگر آن است که هیچ چیز بیش از حرکت‌های مردمی این چنین آن را پریشان نمی‌سازد. از جملة این حرکت‌ها «حرکه‌المحرومین» لبنان است که خبرهای آن در میان مردم ایران انعکاس فراوان یافته است.
قتل‌عام‌هایی که هم‌اکنون در ایران انجام می‌شود و رژیم می‌کوشد بر آنها سرپوش گذارد، هشداری به انسان معاصر، به وجدان و به احساس مسئولیت اوست. شایسته است که انسان‌ها تصویر واقعی این کشتارها و سرکوبگری‌ها را به جهانیان عرضه کنند و ضمن چنین خدمتی، بیزاری خود از این اعمال را نمایان سازند.