فرانسه و ايران-آيت‌الله خميني

خيلي محرمانه ـ پاريس    22 نوامبر 1978 ـ 1 آذر 1357
از: سفارت آمريكا، پاريس ـ 38585    به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي. سي.
رونوشت: سفارتخانه‌هاي آمريكا در تهران، اسلام‌آباد، آنكارا، كويت، جده، لندن، رم، بن، دفتر فرماندهي ناتو
موضوع: فرانسه و ايران: آيت‌الله خميني
1ـ روز 22 نوامبر با معاون مديركل امور خاورميانه (سروانت) در مورد سخنان تلويزيوني ژيسكاردستن رئيس جمهور فرانسه در شب گذشته مبني بر اينكه خاك فرانسه نبايستي براي درخواست اقدامات خشن استفاده گردد به گفتگو نشستيم. سروانت گفت در واقع در موارد متعددي عباراتي به خميني رسانده شده تا لحن سخنان خود را ملايم‌تر نمايد.
(وي اظهار نداشت كه شخصي به صورت مستقيم با خميني گفتگو كرده باشد.) وي افزود كه حضور خميني يك مشكل واقعي براي فرانسه ايجاد كرده است. دولت فرانسه، نمي‌تواند اقدامات حادي به منظور مهار كردن خميني اتخاذ نمايد زيرا چنين كاري موجب ايجاد سر و صداي زياد از جانب چپگرايان فرانسه شده و همچنين احتمالاً عكس‌العمل شديدي در ايران به وجود خواهد آمد. وي اظهار داشت كه دولت ايران به دليل نگراني در مورد عكس‌العمل در ايران از دولت فرانسه نخواسته است تا فعاليتهاي خميني را شديداً محدود نمايد. (سروانت عليرغم سمت مسئولانه‌اش لزوماً در مورد ارتباطات بين ژيسكاردستن و شاه در اين مورد آگاه نيست.)
2ـ به هنگام بحث در مورد اوضاع ايران ما و سروانت با ديدگاه سفارت آمريكا در تهران (پاراگراف اول تلگرام مرجع الف) موافق هستيم مبني بر اينكه ماه محرم مي‌تواند زمان يك آزمايش و نقش مهمي كه خميني و پيروانش در چنين شرايطي ايفا مي‌كنند باشد. ظاهراً سروانت در مورد اينكه ماه آينده مي‌تواند بسيار بحراني باشد آگاهي چنداني ندارد با اين حال گفت اگر خميني علناً خواستار قيام شود در اين صورت دولت فرانسه در مورد انعكاس بسيار جدي آن در ايران كاملاً آگاه است.
3ـ در اين رابطه آژانس خبري فرانسه در 22 نوامبر گزارشي منتشر كرد مبني بر اينكه فاروق قدومي مسئول امور سياسي ساف كه از پاريس عبور مي‌كرد پيام حمايت ياسر عرفات را به خميني رسانده است.بر اساس اين گزارش ساف حمايت خود را از نهضت وي اعلام كرد، و تمامي حمايتهاي ممكنه را در اختيار ملت ايران قرار داد.
 مايرسون