فرمان امام درباره نحوه رفتار با بازماندگان کودتای نوژه

سال 59 سال کلکسیون بحران ها است. تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بحران های بزرگی یکی پس از دیگری دامان جمهوری تازه نفس را می گیرد. بحران هایی همچون کودتای نوژه، جنگ تحمیلی، اغتشاشات قومی و شورش های مسلحانه ایران همه یکجا بر کشور تحمیل می شوذ. مدیر مقابله با همه این بحران ها، امام خمینی است. او در کنار صدور فرمان های قاطع برای رفع مشکلات، به رحمت و عطوفت اسلامی توجه ویژه ای نشان می دهد. نمونه ای از این توجهات ویژه را می توان در پاسخ امام به نامه شهید جواد فکوری وزیر دفاع وقت در تاریخ 12 بهمن 1359 یافت. امام در این نامه کوتاه می نویسد خانواده کودتاچیان نوژه در دامان و ملت اسلامی با رفاه زندگی کنند.

نامه وزیر دفاع، سرهنگ خلبان جواد فکورى:

بسمه تعالى.
پیشگاه امام خمینى رهبر و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران.
پیرو اوامر آن رهبر در مورد بررسى وضع بازماندگان معدومین کودتاى نافرجام، به سه نفر از پرسنل نیروى هوایى، تیپ نوهد و نیروى زمینى جمهورى اسلامى مأموریت داده شد که به پیگیرى این امر بپردازند. اینک خلاصه اقدامات انجام شده و پیشنهادها را به عرض مى‏رساند: ....
پیشنهادها: 1- چون سکونت این عده در خانه‏هاى سازمانى مغایر با اصول حفاظتى بوده، براى سهولت بیشتر آنان قرار شد منازل سازمانى آنها تخلیه گردد .
2- با توجه به هزینه زندگى و مسکن، به هر خانواده با یک فرزند مبلغ سى هزار ریال و در ازاى هر فرزند اضافى مبلغ پنج هزار ریال به خانواده‏ها پرداخت شود .
3- وامى جهت خرید خانه به خانواده‏ها پرداخت و در ازاى بازپرداخت این وام مقدار کمى از مستمرى آنها کم شود .
ضمناً گزارش هیأت بررسى مشکلات خانواده‏هاى معدومین به پیوست جهت مقتضیات اوامر عالى تقدیم مى‏گردد .
وزیر دفاع جمهورى اسلامى ایران- سرهنگ خلبان جواد فکورى

پاسخ امام خمینی:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

مراتب فوق مورد موافقت است امید است خانواده این اشخاص در دامان اسلام و ملت اسلامى با رفاه زندگى کنند و سعادت خویش را در دنیا و آخرت تأمین نمایند. از خداوند تعالى سعادت و سلامت ملت مسلمان را خواهانم .
12 بهمن 59
روح اللَّه الموسوى الخمینى