كميته انقلاب اسلامي نخستين نهاد انقلابي

در اين مقطع از تاريخ مي‌خواهيم در يك نگاه به سير جريان انقلاب اسلامي به تحليل يكي از عوامل اصلي و موثر شكلي و ساختاري كه از ويژگي‌هاي برجسته و منحصر به فردي است و در سازماندهي انقلاب اسلامي از جمله عوامل مادر و بسترساز به شمار مي‌آيد، تحت عنوان كميته انقلاب اسلامي، بپردازيم. در اين رابطه ويژگي‌هاي ارزشمند و ماندگار اين نهاد انقلابي را متذكر مي‌شويم.
- كميته‌ انقلاب اسلامي اولين نهاد انقلابي است كه شالوده آن براساس انگيزه و ارزش‌هاي والاي اسلامي شكل گرفته و به طور قطع يقين و مروري بر مستندات موجود مي‌توان اثبات كرد كه تنها و تنها انگيزه و ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي پاسداران و متوليان اين نهاد ارزشمند بدون هيچ چشمداشتي مادي مورد توجه بوده و در صحنه عمل هم با اخلاص در عمل به اجرا درآمده و زمينه‌اي شد تا ديگر نهادهاي انقلابي با اين آموزه كه اولين تجربه حكومت‌داري به شمار مي‌آمد، تشكيلات خود را سازماندهي كنند. در اين مسير اين نهاد انقلابي كه نقش عمده و اساسي را در مقاطع مختلف در حفاظت و صيانت از انقلاب اسلامي داشت به تناسب و به طور بي‌سابقه مورد هجوم، هتاكي و تركتازي‌هاي ناجوانمردانه استكبار جهاني عوامل مزدور داخلي آنها قرار گرفت كه مجال پرداختن به آن نيست. در مواجهه با اين جريان ضدارزشي و ضدانقلابي تنها عامل پايداري و استقامت پاسداران كميته انقلاب اسلامي در تداوم خدمت و تلاش صادقانه انگيزه‌هاي اسلامي و انقلابي بود.
-كميته انقلاب اسلامي تنها نهاد انقلابي است كه تولد آن به قبل از تولد انقلاب اسلامي برمي‌گردد و عمري طولاني‌تر از انقلاب دارد كه آثار، تلاش و خدمات آن هرسه مقطع زماني، قبل، حين و بعد از پيروزي را فرا مي‌گيرد و در هر مقطع متناسب با شرايط با بهره‌گيري از آموزه‌هاي ديني، اعتقادات راسخ اسلامي به عنوان تنها نهاد پيشگام به صورت معجزه‌آسايي در ايجاد، حفظ و تداوم انقلاب بدون كوچك‌ترين چشمداشت مادي نقش‌آفريني كرده به طوري كه در اثبات اين ادعا مي‌توان اشاره به مقطع زماني قبل از پيروزي انقلاب اسلامي داشت. اين مقطع از سخت‌ترين مقاطع تاريخ انقلاب به شمار مي‌آيد كه از آن تحت عنوان شرايط خيلي سخت، غيرقابل پيش‌بيني، خطرناك با ضريب ريسك بالا و ... ياد مي‌شود. اين نهاد تحت عنوان كميته استقبال از حضرت امام (ره) بدون هيچ سابقه و آموزه تجربه‌شده‌اي شكل گرفت و در اين مقطع فرهنگ رفتاري حاكم بر اعضا و روسا و متوليان آن ياري گرفته از عرفان و اخلاق اسلامي و ارزش‌هاي والاي انقلابي كه مسائل مادي هيچ جايگاهي نداشت در يك محيط و فضاي باصفا و ايده‌آلي كه شباهت زيادي به مدينه فاضله طرح شده در تئوري‌هاي فلسفي و سياسي و در عمل شرايط مورد انتظار كه ان‌شاءالله در ظهور قائم آل محمد به صورت دقيق، كامل و هميشگي به بشر ارزاني مي‌شود. - نماد و نشانه‌هاي دموكراسي با نيت خير و مقدسي كه حضرت امام (ره) در راستاي تشكيل حكومت اسلامي در سر داشتند و همه همت خود را به كار بستند تا اين مهم در چارچوب قانون با راي و نظر مستقيم مردم شكل بگيرد. براي اولين بار در نوع نگاه معظم‌له در تشكيل اولين نهاد انقلاب اسلامي نمود پيدا كرد و به همين مناسبت كميته انقلاب اسلامي به صورت موقت در 23 بهمن 1357 به فرمان امام شكل گرفت.
- كميته انقلاب اسلامي اولين نهادي است كه بعد از شهدايي كه مردم در قيام خودجوش خود تقديم كردند در راه انجام وظيفه و خدمت به انقلاب اسلامي در برخورد با جريان‌هاي كور تروريستي منافقين و سازمان‌هاي ضد انقلابي و تروريستي غيرقانوني در سراسر كشور و جريان‌هاي براندازي و جدايي‌طلبانه گنبد، كردستان، خوزستان وشهداي زيادي را تقديم نظام جمهوري اسلامي كرده است. اين افتخار علي‌رغم مخاطره‌آميز بودن آن تنها در باور و انگيزه‌هاي معنوي قابل توجيه و كسب كردني است. كميته انقلاب اسلامي به عنوان اولين تجربه در مدل‌سازي ساختار و تشكيلات حكومت اسلامي به شمار مي‌آيد و سنگ زيرين ساختار دولت ا‌سلامي را علي‌رغم همه تهديدات آشكار و پنهان مادي و معنوي به نحو احسن بنا نهاد. از جمله اين تهديدات كه شايد در ذهن نيايد و در باور نگنجد كه انتخاب اسم كميته بر اين نهاد در ابتداي امر و در حالي كه جريان‌هاي انقلابي اسلامي تجربه سازماندهي حكومت اسلامي را نداشتند و در مقابل گروه‌هاي غيرروحاني و روشنفكري آن زمان با تاسي از جريانات ماركسيستي و كمونيستي و تجربه انقلاباتي چند را در ياد و آموزه‌هاي خود داشتند، زيركانه و به صورت تشكيلاتي وارد شدند و اين نام توسط آنها و به صورت غيرمستقيم بر جريان انقلاب ديكته شد و با اين كار درصدد بودند با در اختيار گرفتن اين نهاد خودجوش مردمي منويات و اهداف شوم خود را به منصه ظهور برسانند. اگرچه در بدو امر به عنوان اصلي‌ترين تهديد براي اين نهاد كه نكند جريان‌هاي گروهكي و ضدانقلاب منحرف از خط امام موفق به ورود به آن شوند باعث شد تا پاسداران و فرماندهان آن از سر هوشياري و اعتقاد و انسجام با سربلندي اين تهديد را در هم بپيچند و با تمسك به خداوند متعال و پيروي بي‌چون و چرا از امام (ره) و روحانيون متعهد انقلابي كه سردمداران انقلاب اسلامي به حساب مي‌آيند در انتخاب سمت و سويي ولايي با پشت سر گذاشتن هر نوع تهديدي در هيچ زماني به خطا نرفته تخطي از ولايت در اين نهاد ذره‌اي مشاهده نشود و تا آخر هم در صراط مستقيم بماند از ديگر ارزش‌هاي معنوي اين نهاد انقلابي به شمار مي‌آيد.