مثل امام حسين شهيد مي‌شويم

به: 20 الف                               
تاريخ گزارش: 28/1/45
از: 316
موضوع: سخنراني سيدمحمدرضا سعيدي
طبق اطلاع واصله ساعت 2130 روز 19/9/45 آقاي سيد محمدرضا سعيدي پيشنماز مسجد موسي بن‌ جعفر واقع در انتهاي خيابان غياثي به منبر رفته و ضمن فرستادن صلوات براي آقاي خميني بيان داشته. من از طرف آقاي خميني نايب هستم و آقايان همت كنيد آيت‌الله خميني را از تبعيد خلاص نماييد آقاي خميني دست شماها و بقال‌هاي محل را مي‌بوسد يا اينكه مثل امام حسين شهيد مي‌شويم يا اينكه خميني را از تبعيد نجات مي دهيم.
گيرندگان: رياست ساواك تهران جهت اطلاع و احضار نامبرده و دادن تذكر لازم و ارسال بيوگرافي ملصق به عكس وي
رونوشت جهت اطلاع و اعلام چگونگي به رياست ساواك جنوب شرق ايفاد مي‌گردد.
رئيس بخش امور اجتماعي ـ افضلي
3/2/45