محرم و عاشورا در کلام امام خمینی (ره)

 تمام این وحدت کلمه ای که مبدأ پیروزی ما شد، برای خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج اسلام شد.
- محرم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده، و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده است.
- محرم ماهی است که به وسیله سید مجاهدان و مظلومان اسلام زنده شده، و از توطئه عناصر فاسد و رژیم بنی امیه، که اسلام را تا لب پرتگاه برده بودند، رهایی بخشید.
- این خون سید الشهدا است که خونهای همه ملت های اسلامی را به جوش می آورد.
- ماه محرم برای مذهب تشیّع ماهی است که پیروزی، در متن فداکاری و خون به دست آمده است.
- محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست، که با قیام خود در مقابل طاغوت، تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد، وراه فنای ظالم و شکستن ستمکار را به فدایی دادن و فدایی شدن دانست. واین خود سرلوحه? تعلیمات اسلام است برای ملتها تا آخر دهر.
- با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد. ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد. ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم "و داغ باطله " بر جبهه ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد. ماهی که به نسل ها در طول تاریخ، راه پیروزی بر سر نیزه را آموخت. ماهی که شکست ابر قدرتها را در مقابل کلمه حق، به ثبت رساند. ماهی که امام مسلمین، راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت.
- سید الشهدا را کشتند، اسلام ترقی اش بیشتر شد.
- سیدالشهدا _سلام الله علیه_ با همه اصحاب و عشیره اش قتل عام شدند،لکن مکتبشان را جلو بردند.
- شهادت حضرت سیدالشهدا مکتب را زنده کرد.
- زنده نگه داشتن عاشورا، یک مسأله بسیار مهم سیاسی _ عبادی است.
- انقلاب اسلامی ایران، پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.
- کربلا کاخ ستمگری را با خون در هم کوبید، و کربلای ما کاخ سلطنت شیطانی را فرو ریخت.
- کربلا را زنده نگه دارید و نام مبارک حضرت سید الشهدا را زنده نگه دارید، که با زنده بودن او اسلام زنده نگه داشته می شود.
- مسأله کربلا، که خودش در رأس مسائل سیاسی هست، باید زنده بماند.
- ملت بزرگ ما باید خاطره عاشورا را، با موازین اسلامی، هر چه شکوهمندتر حفظ نماید.
- این محرم را زند ه نگه دارید؛ ما هر چه داریم از این محرم است.
- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.
- تمام این وحدت کلمه ای که مبدأ پیروزی ما شد، برای خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج اسلام شد.
- مجالس بزرگداشت سید مظلومان و سرور آزادگان، که مجالس غلبه سپاه عقل بر جهل،و عدل بر ظلم، خیانت در امانت، و حکومت اسلامی بر حکومت طاغوت است، هر چه با شکوه تر و فشرده تر بر پا شود، و بیرق های خونین عاشورا به علامت حلول روز انتقام مظلوم و ظالم، هر چه بیشتر افراشته شود.
- ماه محرم ماهی است که مردم آماده اند برای شنیدن مطالب حق.
- گریه کردن بر عزای امام حسین، زنده نگه داشتن نهضت، و زنده نگه داشتن همین معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراطوری بزرگ ایستاد، دستور است.
- باید سینه زدن هم محتوا داشته باشد.