مرور احوالات اين روزهاي منافقين!

واقعيت اين است كه منافقين بيش از ۳۰ سال است در دنياي خواستن هاي نتوانسته، سير مي كنند؛ آنها در طول اين ۳۰ سال، بيشتر از موهاي سر سركرده فراري اين فرقه توهم داشته اند و در توهم هاي خود براي آينده كشور نقشه كشيده اند
با وجود خروج منافقين از ليست تروريستي اتحاديه اروپا، اعضاي اين اتحاديه حاضر به پذيرش منافقين در كشور خود نيستند. با وجود هزينه هاي نجومي براي عده اي مواجب بگير مفت خور – اعم از چهره هاي ضد مردمي و ضد دولتي عراقي و برخي پارلمانتر هاي اروپايي و بازنشستگان سياسي آمريكايي – حمايت هيچ كدام از آنها از فرقه رجوي، از حد حرف و داد و فرياد فراتر نرفت زيرا همه آنها كه از اين فرقه حمايت مي كنند به خوبي با زير و بم اين فرقه آشنا هستند و تمايلي هم ندارند ننگ حمايت از فرقه اي ترويستي دامانشان را بگيرد.
--------------------------------------------------------------------------------

مرور احوالات اين روزهاي منافقين!

واقعيت اين است كه منافقين بيش از ۳۰ سال است در دنياي خواستن هاي نتوانسته، سير مي كنند؛ آنها در طول اين ۳۰ سال، بيشتر از موهاي سر سركرده فراري اين فرقه توهم داشته اند و در توهم هاي خود براي آينده كشور نقشه كشيده اند
با وجود خروج منافقين از ليست تروريستي اتحاديه اروپا، اعضاي اين اتحاديه حاضر به پذيرش منافقين در كشور خود نيستند. با وجود هزينه هاي نجومي براي عده اي مواجب بگير مفت خور – اعم از چهره هاي ضد مردمي و ضد دولتي عراقي و برخي پارلمانتر هاي اروپايي و بازنشستگان سياسي آمريكايي – حمايت هيچ كدام از آنها از فرقه رجوي، از حد حرف و داد و فرياد فراتر نرفت زيرا همه آنها كه از اين فرقه حمايت مي كنند به خوبي با زير و بم اين فرقه آشنا هستند و تمايلي هم ندارند ننگ حمايت از فرقه اي ترويستي دامانشان را بگيرد.
شمار اخراجي هاي منافقين از پادگان اشرف به ۸۰۰ نفر رسيد تا زوج تروريست رجوي، آرام آرام قبول كنند روزگارشان رو به پايان است و با عربده كشي نمي تواند مانع اخراج شان از عراق شوند.
تا آنجا كه حافظه تاريخي ياري مي كند، مريم رجوي بارها از چهره اي همانند صالح المطلك به نيكي ياد كرده است و حتي از وي به عنوان قهرمان ملي عراق ياد كرده است. از آن طرف نيز مطلك بارها با تمجيد از منافقين، از آنها به عنوان ميهمانان ملت عراق و قهرمانان ايراني ياد كرده است اما شايد دانستن جديدترين اظهار نظر وي در مورد منافقين و ماندن آنها در عراق هم نيز خالي از لطف نباشد: «عراق مخالف حضور هرگونه نيروي تروريستي، از جمله سازمان مجاهدين خلق است كه امنيت و تماميت ارضي كشور را تهديد مي كند و ما اين اجازه را به هيچ شخص يا گروهي نخواهيم داد. حضور ميهمان و پذيرايي از او هم مدتي دارد و بايد ماندن و رفتنش زمان داشته باشد.»
يعني از اين بدتر هم براي منافقين امكان دارد؟ همه سرمايه گذاري ها، جمع و جور كردن طرفداران بي خاصيت، برپايي تجمع هاي چندهزار نفري با حضور سياهي لشكرهاي خارجي، هزينه كرد بسيار و جلوه نمايي همسر سركرده منافقين در پارلمان هاي اروپايي، جوسازي و به راه انداختن شارلاتانيسم رسانه و خبري و سياسي جهت سياه نمايي ابلاغ دولت عراق براي اخراج منافقين و ده ها اقدام ديگر منافقين كه در راستاي ماندن در اشرف برنامه ريزي و اجرا شد، همه و همه با شكست مطلق مواجه شد.
حال و روز اين روزهاي پادگان منافقين چندان مساعد نيست. اگر روزي روزگاري، عده اي بودند و فريب اين گروهك را خوردند و در سنين جواني وارد اين فرقه جهنمي شدند، اگر بودند عده اي كه روح شان از اعمال و رفتار اين گروه خبر نداشت و ناخواسته و به بهانه آزادي و كار و ازدواج وارد آن شدند، حالا ديگر آنقدر شناخت و آشنايي در مورد منافقين وجود دارد كه كمتر كسي حاضر شود به همين سادگي ها وارد اين تشكيلات شود.
واقعيت اين است كه منافقين بيش از ۳۰ سال است در دنياي خواستن هاي نتوانسته، سير مي كنند؛ آنها در طول اين ۳۰ سال، بيشتر از موهاي سر سركرده فراري اين فرقه توهم داشته اند و در توهم هاي خود براي آينده كشور نقشه كشيده اند، رايزني هاي شكست خورده انجام داده اند، طرح و برنامه براي حمله به ايران ارائه داده اند و تا توانسته اند مزدور و مواجب بگير بازنشسته و گرسنه و بي خاصيت دور و بر خود جمع كرده اند، اما همه آنها در زمان هاي متعدد بدبختي رجوي، نتوانستند هيچ خاكي بر سر او بريزند و تنها توانستند حساب بانكي شان را با بلاهت رجوي و دلارهاي اهدايي رژيم آل صعود و رژيم صهيونيستي به رجوي، پر كنند و به ريش مسعود رجوي هم خنديدند.
آنها كه ديروز به ترانزيت رفتند و آنها كه امروز مي روند و آنها كه معلوم نيست فردا قرار است ارسال شوند تا در ريل اخراج رسمي از عراق قرار گيرند، افرادي هستند كه با دنياي خارج از اشرف آشنا نيستند. با ديدن چهره اكثريت افراد اين پادگان نظامي كه قالباً بالاي ۴۵ سال سن دارند، بي اختيار به ياد فيلم هاي هاليوودي مي افتيم و موجوداتي كه در فيلم هاي تخيلي صنعت سينماي آمريكا، از كرات ديگر آمده بودند و تنها در ظاهر با انسان هاي روي كره زمين شباهت داشتند. البته اين همه مشخصات اعضاي حاضر در فرقه رجوي نيست؛ آنها سال هاست كه با مجموعه اي از توهمات و خودبزرگ بيني ها، محروميت هاي شديد در غرايز جنسي و داشتن زن و شوهر و فرزند و آزادي و اجازه تفكر رو به رو بوده اند و طبيعي است كه نتوان از آنها، انتظار ادراك انسان هايي نرمال را داشت.
هر واقعيتي را بالاخره روزي بايد پذيرفته شود. سران منافقين هم بايد بپذيرند كه واقعا وقت رفتن آنها رسيده است؛ هماگونه كه سيدالرئيس، صدام رفت. همانگونه كه زين العابين بن علي و علي عبدا... صالح و قذافي و مبارك رفتند و همان گونه كه اربابان اسرائيلي و سعودي هم بايد به زودي بروند.