مواضع آگاهانه و قاطعانه امام خمینی(ره)

در برابر اسرائیل‏ ‏ موضع گیری امام خمینی (ره) در برابر اسرائیل، موضعی اصولی، بنیادین وبرخاسته از آگاهی کامل بود. بخاطر همین مبنا داری است که در سرتاسر عمر امام خمینی (ره)، این موضع ثابت ماند وسیر تطور و تکامل منطقی واستواری داشت. از این روست که امروزه وحتی نزدیک به دودهه پس از ارتحال حضرت امام، موضع ایشان دراین زمینه، نه تنها راهگشا و روشنگر است بلکه همگان به اهمیت و صحت آن بیشترپی می‌‌برند و امروزه با مشاهده رفتار و عملکرد رژیم اسرائیل وحامیان غربی‌اش، جایگاه و اهمیت موضع امام، آشکارتر می‌‌گردد و این امر حاکی از عمق آگاهی ایشان از مسئله فلسطین وماهیت اسرائیل است. امام از همان آغاز رسمی مبارزه علنی‌شان با رژیم ستمشاهی، همه جا در انتقاد از رژیم پهلوی، آمریکا ونیز رژیم صهیونیستی را نیز شریک جرم و همراه رژیم پهلوی‌ذکر می‌‌کردند. ایشان اولین مرجع تقلید و پیشوای بزرگ مذهبی بود که مجوز حمایت از مبارزان فلسطینی از محل وجوهات شرعیه و زکوات وصدقات را صادر نمودند و در جریان جنایت رژیم اشغالگر قدس در به آتش کشیدن مسجدالاقصی، برخلاف مشی دیگران که بازسازی مسجد را وجهه همت خود قرار داده بودند، با دور اندیشی تمام به حفظ آثار جنایت اسرائیل به عنوان عملی سمبلیک در جهت تحریک و تشویق مسلمین بر علیه موجودیت مسبب اصلی جنایت یعنی رژیم اشغالگر تاکید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمودند. ایشان از همان آغاز وجهه اسلامی و بعد اعتقادی مبارزه با اسرائیل را کارسازترین روش برای بسیج ملت مظلوم فلسطین و جلب حمایت امت اسلام از آنان معرفی نمود و اتخاذ مشی‌های دیگری همچون تکیه بر قومیت عربی و نگرشهای ناسیونالیستی ودیگرایدئولوژیهای وارداتی و غیر اسلامی را انحراف در مسیر مبارزه برای آزادی قدس می‌‌‌‌دانستند.
امام خمینی (ره)، اسرائیل را نه تنها دشمن اسلام، مسلمانان و کشورهای اسلامی، بلکه این رژیم را خطری برای تمامی انقلابهای آزادیبخش جهان، مستضعفان و تمامی ملل آزاد جهان می‌‌دانند و همیشه نیز بر این امر تاکید داشته اند و اعلام نموده اند که آمریکا و اسرائیل، اساس دشمنی داشته ودر پی نابودی کامل اسلام و مسلمانان هستند.
ایشان بارها به مناسبتهای مختلف در پیامها وسخنرانیهای خود، خطر توسعه طلبی اسرائیل را خاطرنشان ساخته اند و همگان را به هوشیاری وآگاهی در برابر این توطئه دعوت نموده‌اند. ایشان، اسرائیل را خطری برای تمام منطقه خاورمیانه می‌‌دانستند و به درستی اذعان داشتند که اسرائیل، تنها به مناطق اشغالی و فلسطین اکتفا نمی‌کند و خوی تهاجمی و روح توسعه طلبی این رژیم، آن را به تجاوز و اشغال خاک دیگر کشورهای منطقه وادار می‌‌کند.
امام خمینی (ره) با آگاهی و بصیرت فراوان، حساب یهودیان را از صهیونیست ها جدا می‌‌کردند و در عین اینکه همیشه بر مبارزه با اسرائیل تاکید داشتند، همواره لزوم حفظ حرمت دین یهود و یهودیان را خواستار بودند.
از نظر امام، اسرائیل با تبانی و همفکری دولتهای استعماری برای سرکوبی و استعمار ملل اسلامی به وجود آمده است و آمریکا وابرقدرتها، حامیان اصلی و اسرائیلی بوده و از این رو، در جنایات این رژیم، شریک هستند. از همین رو و به خاطر ماهیت غاصب و اشغالگر رژیم اسرائیل است که امام، در مدت زمامداری خود پس از پیروزی انقلاب، تمامی روابط ایران با اسرائیل را قطع کردند و بارها بر عدم رابطه و عدم شناسایی اسرائیل، آن هم برای همیشه تاکید نمود.
یکی دیگر از دلایل عدم مشروعیت اسرائیل از نظر امام، ماهیت نژاد پرستانه این رژیم بوده است. امام هرگونه تبعیض نژادی و نژادپرستی را مردود می‌‌دانستند و از این رو نمی‌توانستند رژیم اسرائیل را که بنیان آن بر نژاد پرستی گذاشته شده بود، مورد پذیرش و شناسایی قرار دهند. یکی از مهمترین وماندگارترین ابتکارات امام خمینی(ره) در زمینه مبارزه با تروریسم دولتی اسرائیل، ‌اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، به عنوان روز جهانی قدس است. روزجهانی قدس می‌ تواند نقشی بسیار تعیین کننده وبسیج گروه تهییج کننده نیروهای مسلمین برای مقابله با رژیم صهیونیستی اسراییل باشد، امام خمینی (ره)، در روز 16/5/1358، طی یک پیام تاریخی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نامیدند و از تمامی مسلمانان خواسته اند که دراین روز همبستگی بین‌المللی خود برای حمایت از حقوق قانونی ملت مظلوم فلسطین را نشان دهند. البته از نظر حضرت امام، روز قدس، فقط مختص قدس نیست، بلکه این روز را نمادی از مقابله مستضعفین با مستکبرین جهانی می‌‌دانستند.