نامه قاتل شهيد مفتح

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
اعوذ بالله من‌الشيطان‌الرجيم
« اين نامه را فقط برادرانم حسن و محمدرضا و خواهرانم زهره و خانم آقاي حاتمي (شيرين) بخوانند.»
سلام بر شما، اميدوارم كه در دنيا و همه فريبندگي‌هايش غرق نشده باشيد. علت اينكه در ابتداي نامه نوشته‌ام فقط شما آنرا بخوانيد، اين بود كه مي‌خواستم مسائل و نكاتي را تذكر دهم كه در شرايط فعلي بنظرم شماها فقط يكسري اشتباهات، نظرها و همچنين اعلام مواضع سعي كردم موقعيت فعلي خودم را به آنها بشناسانم، و بارها تأكيد كردم كه كسي حق ندارد، حرفهايي را كه من ميزنم و مواضعي را كه اعلام ميكنم او هم قبول كند، اما ميدانم در شرايط فعلي اين تأكيد من را ناديده ميگيرند چون نفرت و كينه آنها بر رژيم آنقدر زياد است كه نمي‌توانند آزادانه خود بدنبال تحقيق بروند و بدين جهت، فرصتي كه بدست آمد را ضروري دانستم اين نامه را براي شما بنويسم. آري برادران و خواهران من، من در شرايط زندان از يكطرف مجبور بودم كه مواضع خود را اعلام كنم و از طرف ديگري ديدم كه اين خانواده را در جهت‌گيري خودش خيلي خيلي تحريك مي‌كنم، اكنون اين توصيه را به شما مي‌نمايم و از شما واقعا مي‌خواهم كه با احساس مسئوليت يك مومن نسبت به مومن ديگر آنها را انجام دهيد. همان طوريكه حسن خان در نامه شماره 2 (دو) نوشته بودم شما بايد يك بازنگري كل در سطح اجتماع بعمل آوريد، منظور من از بيان اين جمله آن بوده كه در شرايط فعلي پرده‌هاي بدبيني و نفرت از رژيم براي شماها آنچنان ضخيم و كلفت شد (همانطور كه قبلا كه ما در بيرون بوديم دقيقا همانطور بود) كه تمام مسائل را از پشت اين عينک تجزيه و تحليل ميكنيد و از واقعه گنبد گرفته تا جريان مرحوم سيدمهدي آيتي، و اگر همينطور پيش برويد يك فاجعه بزرگي پديد مي‌آيد. علتش هم آنست كه مثلا الان شما در شرايط فعلي ما در زندان نيستيد ... و يك تصورات عجيبي از شرايط فعلي زندان داريد، البته اين را براي تعريف از رژيم نمي‌نويسم به اين علت مي‌نويسم كه شما چون از پشت عينك بدبيني و نفرت قضايا را مي‌نگريد، براي خودتان از زندان حتما يك داستانهايي ساخته‌ايد مثلا راجع به آيتي شما چون از جريان داخل اينجا بي‌خبر هستيد حتما عنوان ميكنيد كه سيدمهدي را كشته‌اند چون قدرت تحقيق هم نداريد بر روي همين گمان مي‌مانيد. از كجا مي‌دانيد شايد واقعا خودكشي كرده باشد (البته من هم نمي‌دانم) نتيجه‌اي كه ميخواستم از زدن حرفهاي فوق بگيرم اين است كه در تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي در وهله اول لازم است اين عينك بدبيني و نفرت را برداريد . حتما حتما اين كار را بكنيد سپس يكبار ديگر صادقانه از روي كينه مراجع به عملكردهاي رژيم، از جهادسازندگي گرفته تا كارخانه‌ها تا خانه‌سازي و تقسيم زمين تا كشاورزان و تقسيم اراضي تا ارتش و ميزان چگونگي تصفيه آن ... تحقيق كاملا دقيق و مستند بكنيد.
« اين نامه را فقط برادرانم حسن و محمدرضا و خواهرانم زهره و خانم آقاي حاتمي (شيرين) بخوانند.»
و يك تجديدنظر كلي و ببينيد آيا اين بدبيني‌تان از رژيم كاملا صحيح بوده است يا نه. نظري كه اكنون نسبت به [امام]خميني و رفتار او داريد خوب معلوم است ديگر، اما حتما حتما برويد دقيقا سابقه زندگي قبلا او را بررسي كنيد (چيزي كه 95% برادران ما در زندگي نمي‌دانستند!!) افكار او را بشناسيد، كتابهايي را كه تأليف كرده و زماني كه آنها را نوشته حتما حتما بخوانيد. از جمله حكومت اسلامي، نظرات او را راجع به روحانيت دقيقا با تحقيق قابل اعتماد جويا شويد براي اينكه قادر به چنين تحقيق‌هايي باشيد بايد حتما خودتان سفر كنيد، از نزديك ببينيد، در كارخانه‌هاي مختلف سر بزنيد. از مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب جمهوري اسلامي بايد كمك بگيريد (البته وقتي اين‌ها را طرح مي‌كنيم بخاطر شماهاست، چون چگونه ميتوان كسي يا چيزي را شناخت و درباره‌اش قضاوت كرد در صورتي كه هيچ برخوردي و ما برخورد خيلي كمي با آن داشته باشيم يكي از [راههاي] شناختن رژيم اين است كه ببينيم كساني كه كاملا معتقد به [امام] خميني و حركت او هستند مسائل را چگونه تجزيه و تحليل مي‌كنند، نبايد دائما از آنها كناره گرفت كه اين اشتباهي بود كه ما مرتكب شديم يعني از توجيه و نشريه‌هاي كساني كه مؤمن به اين حركت هستند را تازه از زندان آگاه شديم، آن هم در جلسات بحثهاي طولاني كه تا صبح داشتيم، منتها متأسفانه ديگر ما فرصت براي تحقيق و ميزان درستي اين حرفها نداشتيم، اما شما داريد و بايد حتما حتما اين كار را بكنيد، اينها را هم براي تأييد رژيم نمي‌نويسم بلكه براي خودتان مي‌نويسم) اولا برادران و خواهران عزيزم بنظر من يكي از اشتباهات اساسي فرقان اين بود كه خط [امام]خميني را بدون هيچ تغييري و تفاوتي همان خط روحانيوني چون [آيت الله]گلپايگاني – [آيت الله]بروجردي مي‌دانست در صورتي كه در علل آن يا نحوه عملكرد [امام]خميني در گذشته و يا خواندن كتاب حكومت اسلامي تفاوت نقطه‌نظرهاي آنها مادامي كهه اين خط با خط روحانيت قبلي تفاوت دارد را ميتوان فهميد و مهم اصالت و پايگاه طبقاتي و جهت‌گيري آن است كه آيا مردمي است يا نه؟ اكنون بلافاصله در پيش خودتان مي‌گوييد معلوم است ديگر اين خط همان خط ديكتاتورها و عناصر ضد مردمي است. نه نبايد به اين زودي قضاوت بكنيد، شما را بخدا سوگند مي‌دهم كه بنشينيد دقيقا و عينا (اصطلاح ويژه برادرانم كه در زندان ورد زبانش شده!)‌ بررسي كنيد و همينطوري نگوئيد ديكتاتور، برادران بزرگترين ضعف برادران ما در اينجا در زندان اين بود كه در بحثها متوجه شدند به مسائلي از يك عينك خاص و همچنين از يكسو نگريستند. برادران اگر شما مي‌گوييد رژيم آدمكش و جنايتكار است برويد ببينيد خوب دقيقا كساني كه موافق رژيم هستند (البته كساني كه حرفهاشان قابل سند باشد نه هر فردي) آنها چه مي‌گويند برادران مثلا بگوييم .... و بهشتي و هاشمي و ... هستند افكارشان آخونديسمي است، مي‌خواهم بپرسم كه دقيقا و عينا چند تا از كتابهاي آنها را خوانده‌ايد و نيت اصلي آنها چيست و دقيقا وضع زندگيشان چگونه است؟ بايد برويد حسابي تحقيق كنيد و بدانيد در اسلام شرايط قضاوت نسبت به كسي را رژيمي به اين سادگي ما خيال كرديم نيست. مثلا راجع به كردستان و وضع عملكرد رژيم و پاسداران ارتش، هيئت ويژه بطور مستند نه روزنامه‌اي!‌چقدر چيز ميدانيد، مستند و غيرقابل انكار كه براي هيچكس جاي توجيه باقي نگذارد مي‌توانيد ثابت كنيد با دلايل و مدارك كه رژيم در كردستان كشتار ناروا كرده و از ديدگاه اسلامي جنايت نمود؟ (ما كه در اينجا نتوانستيم ثابت كنيم) برادران و خواهران عزيزم همه اميدم به شماست تا شما با عملكرد صادقانه و كاملا حساب شده و آگاهانه (نه احساساتي) اشتباهات و خطاهاي ما را جبران ميكنيد.
شما را سوگند مي‌دهم اگر پس از اين بررسيها متوجه شديد كه خط فرقان انحرافي بود
اولين پيشنهادم اين است كه با كمك ساير كساني كه افكار ما را دارند اول بنشينيد فرقانها را دقيقا بخوانيد، سپس تمام اتهامات و ايرادهايي كه به رژيم زده شده را در نظر آوريد و يادداشت كنيد. سپس اكيپ تحقيق تشكيل دهيد و در اين كار بايد از تخليه احساسات بر عقل و گوش و چشم سخت بپرهيزيد. راجع به افرادي كه ترور شده‌اند، سوابق و افكار وضع زندگي آنها و نقش‌شان در رژيم فعلي و دقيقا تحقيق كنيد (كاري كه ما بايد مي‌كرديم اما بي‌تقوايي مانع از انجام آن شد) ‌و در مجموع ببينيد آيا اتهاماتي كه در اعلاميه‌ها بعنوان دلايل ترور عنوان مي‌شد چقدر بر مبناي قضاوت اسلامي بود (البته اتهامات اكثرا بدون مدارك دقيق و تحقيق‌هاي كافي زده شده بود و اين را همينطوري نمي‌گويم در اينجا توي بررسي كارها مشخص شد، بعنوان نمونه برويد كتاب خدمات متقابل اسلام و ايران را بخوانيد و ببينيد) آيا واقعا و منصفانه اين دليل وابستگي به رژيم پيشين است، عباس عسگري اين كتاب را در زندان خواند و چيزيكه دلايل سرسپردگي مطهري را به رژيم شاه ثابت كند در آن اصلا نيافت،‌آيا واقعا حاج مهدي عراقي در زندان قصر كسي را شكنجه كرده بود، يا ترور هانس يوآخيم لايت كه اين ترور بدون تحقيقات دقيق و اسلامي صورت گرفت و ما ذكر مي‌كرديم ايشان يك مستشار نظامي و همچنين آمريكايي است، آن وقت بدون تحقيق كافي او را جاسوس خوانديم!! در صورتي كه ‌ميدانم اين حقايق دردناك است ولي برادران و خواهران تعهد ما در قبال خدا و شعار مردم ايجاب مي‌كند كه حتما حتما آن را بيان كنيم و تعهد شما هم ايجاب مي‌كند كه جدي مسئله را دنبال كنيد مثلا برادران ما دلايل اختلاف مطهري و دكتر شريعتي را از روي بدجنسي و جسارت و مرتجع بودن مطهري و آخوندهاي نظير او مي‌دانيم و اين قضاوت هم بر مبناي يك مشت چيزهايي است كه اين طرف و آن طرف شنيده‌ايم و در ذهنمان رفته است نرفتيم واقعا تحقيق كنيم و اصل جريان ببينيم چيست؟ يا اينكه [امام]خميني مي‌گويد نگوئيد.... بد است!‌را به حساب مرتجع بودن او ميگذاريم هيچ وقت رفتيم واقعا تحقيق كنيم و صادقانه ببينيم كه خوب دلايل [امام]خميني براي زدن اين حرف چيست؟ و برادران چقدر دليل و مدرك مستند و قابل قضاوت براي وابستگي ايران به فرانسه داريم (من كه در آنجا چيزي نتوانستم ارائه كنم به دادگاه)‌شرط صداقت ايجاب مي‌كند كه خودمان را جاي رژيم بگذاريم و ببينيم كه آيا اگر ما بوديم چيكار مي‌كرديم و اگر فردي چون امام علي بود چه مي‌كرد، اين خيلي مشكل است مثلا چه راه حلي براي انحلال ارتش داشتيم!‌يا طرح جامعي براي اين كارها داريم؟ ‌آيا بر اساس مدارك و آيات و سنت مي‌توانيد ثابت كنيد و الان رژيم مانند رژيم يزيد است و ما بايد قيام مسلحانه كنيم (من كه نتوانستم، البته گفتم منظور من از ميان اين مسائل اين است كه كاملا توي فكر برويد و بخود آئيد و تحقيق‌هاي همه جانبه به عمل آوريد) برادران مثلا ما مي‌گوييم آرمان مستضعفين وابسته به رژيم است (نمي‌گويم كه وابسته نيست، مي‌گويم كه براستي براي اين قضاوت چقدر تحقيق كرديم و چقدر مدارك مستند داريم تا لااقل اينكه به خود ما، به عنوان يك فرد بي‌طرف ثابت كند كه اين وضعش خراب است، چون با جهت‌گيري ما مخالفت كرد مي‌گوييم وابسته است و اين شرط تقوي نيست كه اين چنين قضاوت كنيم. راستي ما كه با اين رژيم مخالف هستيم چقدر راجع به قانون اساسي، تصويب شده از لحاظ ايدئولوژي بررسي كرده‌ايم و به كدامين دلايل مي‌گوييم كه اين قانون اساسي بدعت است؟ (اكثر بچه‌هاي ما در زندان اين كار را نكرده‌اند). حالا در زمينه، ايدئولوژي براستي از نقطه‌نظرهاي ديگران و مواردي كه بر طرز تفكر ما اشكال ميگيرند دقيقا چقدر اطلاع داشتيم و آيا ميتوانيم در بحث مستدل و منطق با اتكا به قرآن و سنت حرفها و اشكال و ايرادهاي آنها را جواب دهيم، (بدبختانه ما حتي روي طرز تفكر خودمان هم تسلط نداشتيم، حتي من چند بار از عباس كه از نظر فكري نسبتا از ديگران قويتر بود پرسيدم كه آيا تو روي اصول ايدئولوژيكي اسلامي اجتهاد داري، گفت نه و اين عباس كسي بود كه بيش از سه سال است مستقيما با خود اكبر گودرزي كار كرده است، واي بحال ديگران!!!) مثلا راجع به ديدن خدا، كه يكي از بهترين مباحث توحيد است شما چقدر تحقيق كرده‌ايد آيا مي‌توانيد در بحث اشكال ديگران را در اين مورد برطرف كنيد؟ آيا فكر مي‌كنيد ايدئولوژي ما خالي از اشكال است (من نمي‌گويم هست يا نه)‌ و صد در صد منطبق با اسلام است اين فكر .... چقدر تحقيق كرده‌ايد و چقدر از نقطه‌نظرهاي ديگران در ... متعصبانه) اطلاع داريد و چقدر مي‌توانيد آن را ثابت كنيد.
سلام بر شما، اميدوارم كه در دنيا و همه فريبندگي‌هايش غرق نشده باشيد
خلاصه ضمن اينكه شما حق نداريد در همين حالت كنوني راه را ادامه دهيد (شنيده‌ام كساني كه در جاهاي مختلف دور هم جمع شده‌اند و بنام رهروان فرقان ... خواسته‌اند كه اين راه را ادامه دهند، حتما از وضع برادران و افتضاحاتي كه در زندان ببار آمده خبر ندارند) شما بايد برويد صادقانه روي تمامي اعمال و رفتار گذشته مرور كنيد و جزء‌ به جزء آنرا زير ذره‌بين قرار دهيد، تحقيقات دقيق را شروع كنيد، خود را قرنطينه فكري نكنيد، حتما برويد و دقيقا از نقطه اول رژيم و دوم گروههاي ديگر تحقيقات كنيد تا اطلاعات جامع بدست آوريد سپس ضعفها، اشتباهات و خطاها را ريشه‌يابي كنيد. شما را سوگند مي‌دهم اگر پس از اين بررسيها متوجه شديد كه خط فرقان انحرافي بود (اصل تقوي را دقيقا بايد در نظر داشته باشيد، هواي نفس را كنار بگذاريد و خدا و مردم را در نظر بگيريد)‌و ديگر هيچ جاي شكي باقي نماند، آن را اعلام كنيد و به خانواده‌هايي كه الان بخاطر ما مخالفت رژيم شده‌اند حقايق را بگوييد و شجاعت و صداقت داشته باشيد، شما از طرف من وكيل هستيد، باز هم مي‌گويم اگر تشخيص داديد انحرافي بوده آنرا بخانواده و افراد ديگر بگوييد من فقط نظرهايم همان است كه به خانواده گفتم ولي اگر شما تحقيقات نكنيد و اين مسئوليت سنگين را انجام ندهيد از طرف ما و خداي ما و مردم در روز قيامت بازخواست مي‌شويد. اين نامه گواهي است در خدمت شما كه اگر بعدا انحرافي تشخيص داديد به عنوان تأييديه من از كار شما، در دستتان باشد تا كساني كه قبول نمي‌كنند ارائه دهيد. خداحافظ و يارتان باشد.
سيدكمال ياسيني
زندان اوين 10/12/58
ربنا اغفرلنا و رحمنا و انت خيرالراحمين