جنگ روانی سه گانه آمریکا علیه ایران

درآستانه مذاکرات ایران و 1+5 آمریکا و برخی از متحدان اروپایی آن موسوم به حلقه وین، با کمک گروه های ضد انقلاب و جریان فتنه، جنگ روانی سه گانه و پردامنه ای را علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته اند.

ضلع اول: فعالیت های هسته ای ایران
فعالیت های هسته ای ایران و موضوع غنی سازی اورانیوم، ضلع اول مثلث جنگ روانی آمریکا و متحدان اروپایی واشنگتن است. نقش آفرینی این ضلع به صورت توأمان به سازمان تروریستی منافقین و دبیرکل آژانس واگذار شد.
دراین رابطه رادیو فردا وابسته به سازمان سیا درتاریخ 19/6/89 به نقل از شورای ملی امنیت (منافقین) اعلام نمود که جمهوری اسلامی ایران از پنج سال پیش عملیات ساختمانی تأسیسات جدیدی برای غنی سازی اورانیوم را درمنطقه آبیک آغاز کرده است.
همچنین علیرضا جعفرزاده سخنگوی شورای ملی مقاومت (منافقین) با برپایی کنفرانس خبری در واشنگتن و نمایش برخی تصاویر ماهواره ای مدعی شد که این تأسیسات به طور مخفی در بهجت آباد و آبیک قزوین قرار داشته و برای نصب دستگاه های سانتریفیوژ به منظور غنی سازی اورانیوم می باشد. جعفرزاده دراین کنفرانس خبری تصریح کرد که اطلاعات مربوط به این سایت، برای دولت و کنگره آمریکا و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال گردیده است.
پس از سندسازی گروهک تروریستی منافقین، آقای یوکیاآمانو (مدیرکل آژانس) درتاریخ 23/6/89 در نطق آغازین خود در برابر 35عضو شورای حکام مدعی شد که ایران در روند بازرسی ها از پذیرش دو بازرس بین المللی امتناع ورزیده است. وی درگزارش خود با ذکر ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته ای ایران، عملاً جنگ روانی پیرامون موضوع هسته ای را پردامنه ساخت.
پس از گزارش 47 بندی و یازده صفحه ای آمانو، صدای آلمان ادعا نمود که این مطالب، منبع قابل استنادی برای کشورهایی است که درصدد افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی هستند. درهمین رابطه کاخ سفید نیز مدعی شد که گزارش جدید مدیر کل آژانس نشان می دهد که تهران هنوز به تلاش هایش برای گسترش برنامه های هسته ای خود ادامه داده و به توانایی برای ساخت سلاح های هسته ای نزدیک شده است.
متعاقب این فضاسازی نشریه فارین پالیسی با استناد به گزارش یوکیا آمانو نوشت که چشم دولت درایران به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته ای بوده وهیچ کدام از تلاش های بین المللی تاکنون دراین مسیر (مهار ایران) موفق نبوده است. درهمین راستا روزنامه واشنگتن پست مدعی شد که تهران هم اکنون اورانیوم کم غنی شده کافی برای دو بمب اتمی دراختیار دارد.
درادامه این روند سایت کلمه با درج سخنان میرحسین موسوی، جنگ روانی درموضوع هسته ای را به فضای داخل کشور رله نمود. آقای موسوی دریک همراهی آشکار با سناریوی کاخ سفید، متحدان اروپایی واشنگتن و منافقین، نظام را به ماجراجویی متهم کرد و اذعان نمود که این ماجراجویی ها باعث افزایش فشارهای بین المللی و احتمال حرکت های غیرمترقبه شده است.

ضلع دوم: عدم رعایت حقوق بشر درایران
ادعای عدم رعایت حقوق بشر درایران، ضلع دوم جنگ روانی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی است.
نقش آفرینی دراین ضلع را برخی از سران کشورهای اروپایی و همچنین سران و عوامل فتنه، عهده دار شدند.
تصویب یک قطعنامه درپارلمان اتحادیه اروپا پیرامون نقض حقوق بشر درایران از یک سو و همچنین واکنش سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، آنجلامرکل صدراعظم آلمان و دیوید کامرون نخست وزیرانگلیس به حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی (زنی که علاوه بر ارتباط نامشروع همسرش رانیز به قتل رساند) از سوی دیگر، عملیاتی شدن این فاز را کلید زد.
خارج ساختن وکیل مدافع سکینه محمدی از کشور وپوشش رسانه ای گسترده آن، ملاقات وی با وزیر خارجه آلمان، کمپین سازی بین المللی و راه اندازی کارزار درحاشیه جشنواره و نیز ایتالیا، ناظر بر شکل گیری ضلع مذکور بود.
درادامه این روند، بین المللی کردن وضعیت شیوا نظر آهاری و نسرین ستوده نیز توسط گروه های ضد انقلاب و شیرین عبادی در دستور کار قرارگرفت. رادیو فردا درتاریخ 14/4/89 سعی نمود با بزرگنمایی و بازتاب کمپین های چند نفره درحمایت از نظر آهاری در برلین، واشنگتن، لس آنجلس، لندن وفرانکفورت روند مذکور را پررنگ تر نماید.
پس از فضاسازی برخی از سران کشورهای اروپایی و ضد انقلاب خارج نشین. نوبت به نقش آفرینی سران و عوامل جریان فتنه در داخل کشور رسید.
دراین راستا جبهه مشارکت به بهانه وضعیت صفایی فراهانی، درنامه سرگشاده ای به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سعی کرد به این روند بپیوندد.
جبهه مشارکت دراین بیانیه که رادیو فردا وابسته به سازمان سیا درتاریخ 22/6/89 به صورت گسترده ای آن را بازتاب داد. عملا کوشید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به عنوان ناقضان حقوق سبز درایران معرفی نماید و درحقیقت با این اقدام، ضلع دوم جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسلامی را تکمیل کند.
درادامه این روند سایت کلمه به نقل از میرحسین موسوی مدعی شد نظام جمهوری اسلامی یک نظامی ماکیاولی است که کرامت انسان ها و حقوق آنها را نادیده می گیرد. دراین راستا نامه نگاری های اخیر، در واقع فاز تکمیلی ضلع مذکور می باشند.
انتشار نامه مهدی کروبی و ادعای ایجاد رعب و وحشت در زندان و جامعه و همچنین انتشار نامه های عبدا... مؤمنی، حمزه کرمی، شکوری راد و... که عموماً نظام را متهم به عدم رعایت حقوق شهروندی و حقوق زندانیان نموده اند، همگی ناظر بر نقش آفرینی تعیین شده و تعریف شده سران عوامل فتنه با سناریوی آمریکایی-اروپایی جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ضلع سوم: تحریم ها
درسه گانه جنگ روانی آمریکا علیه ایران، القای اثر بخشی تحریم ها، گسترده بودن تحریم ها، استقبال کشورها از موضوع تحریم ها و همچنین ضرورت تنگ تر نمودن حلقه محاصره اقتصادی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
دراین رابطه بحران نمایی که از سوی برخی از سران و عوامل فتنه صورت می پذیرد، درواقع ترجمانی از ضلع سوم جنگ روانی آمریکا و متحدان اروپایی آن علیه جمهوری اسلامی ایران است که به فضای عمومی جامعه رله می گردد.

اهداف جنگ روانی سه گانه علیه جمهوری اسلامی ایران
دیپلماسی مجازی، تصویر سازی، مدیریت بر ادراکات درواقع تلاشی است برای دستکاری افکار عمومی، دراین نبرد نرم. با استفاده از تکنیک های جنگ روانی - به عنوان یکی ازلایه های جنگ نرم- از یک سو تمرکز مسئولان کشور هدف را بر هم می زنند و از سوی دیگر افکار عمومی کشور هدف به سمت رویگردانی از نظام حاکم بر کشورشان سوق داده می شود.
بطور کلی اهداف جنگ روانی سه گانه علیه جمهوری اسلامی را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود:
1) بر هم زدن تمرکز مسئولان جمهوری اسلامی ایران در آستانه مذاکرات وین
2) تعدیل مواضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با 1+5
3) ممانعت از میرایی تحریم ها و نافرمانی بازیگران رسمی در روند اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران
4) خارج ساختن جریان فتنه از انفعال با تعیین و تعریف نقش آفرینی برای این جریان
5) جلوگیری از شکاف در 1+5 به ویژه چین و روسیه درآستانه مذاکره با ایران
6) تداوم سناریوی جنگ روانی و تبلیغاتی ایران هراسی
7) وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به بازی در پازل مذاکره با آمریکا