جنگ سرد؛ واقعیت روابط ایران و آمریکا

رهبر معظم در این سخنرانی فرمودند:
”طبیعی است که دو کشور بر سر مسائل سیاسی خاصی با هم اختلاف داشته باشند. این اختلاف را می توان با مذاکره حل کرد. اما مناقشه ایران و آمریکا از این قسم نیست. موضوع اختلاف ایران با آمریکا موضوعی متفاوت است و اختلافات میان این دو کشور ریشه های عمیق دارد. ”
رهبر معظم توضیح می دهند که بعد از جنگ دوم جهانی ایالات متحده مدعی ابرقدرتی جهان شد و با اتحاد شوروی به رقابت برخاست. موضوع بیش از رقابت صرف بود بلکه هدف قرار دادن منابع حیاتی و مناطق استراتژیکی جهان بود. و هیچ کدام از مسائل مورد نظر مهمتر از نفت خام و خلیج فارس نبود.
”تسلط بر این منقطه هدف مهمی بود کهآمریکا به آن دست یافته بود. ایران در مرکز خاور میانه قراردارد. انقلاب اسلامی، ایران را آزاد کرد، که برای سلطهآمریکا در منطقه نقش حساسی داشت... آمریکایی ها از چنین کشور استراتژیکی از منطقه اخراج شدند. این رویداد بسیار مهمی است که به آمریکا ضربه جدی ای وارد ساخت. ”
ایشان سپس توضیح می دهند همان گونه که در امور بین المللی مرسوم است، آمریکا شروع کرد به اینکه از سفارتخانه خود به عنوان پایگاهی برای عملیات مخفی در ایران برای بازیافت نفوذ سابق خود استفاده کند، ولی با تسخیر آن سفارتخانه توسط جنبشی از دانشجویان ایرانی این کار خاتمه یافت.
ایشان ضمن تحسین این رویداد می فرمایند:
“دانشجویان کشور ما این جنبش عظیم را رهبری می کردند. آمریکایی ها هنوز هم نمی توانند خشم خود نسبت به این جنبش را مخفی کنند. بدبختانه، برخی دمدمی مزاجان از میان جوانان همان زمان- یعنی کسانی که بر اساس اوهام تصمیم گیری کرده و بعد رایشان عوض می شود تا در زندگی خود راحتی بیشتری داشته باشند، اکنون پشیمانند و از آن جنبش انتقاد می کنند. اما شما باید بدانید که این جنبش حرکت عظیمی بود. همان طور که امام خمینی (ره) فرمودند، این حرکت از خود انقلاب هم عظیم تر بود. چون این حرکت به استکبار آمریکا در ایران و جهان پایان داد. ”
ایشان در ادامه توضیح می دهند که مشکلات مواجهه با ایالات متحده، به همان حرکت ختم نشد. ادامه دولت اسلامی، پیشرفت و دستاوردهای آن در زمینه های مختلف، در جهان بر دیگران تاثیر گذاشت، بخصوص بر جهان اسلام:
”این کار به زخم آمریکا نمک پاشید و به ایالات متحده به قدر کافی بهانه داد که با جمهوری اسلامی مخالفت کند. ”
رهبر معظم توضیح می دهند که هدف اصلی آمریکا این است که ایران مجبور به تسلیم شود و بگوید که از دشمنی با آن کشور خسته شده است.
“آمریکا می خواهد جمهوری اسلامی بگوید پشیمان است. آمریکا می خواهد که ما به صف مزدورانش و آنهائی که پیرو دولتهای غیرالهی هستند بپیوندیم... آمریکا می خواهد که کشور ما استقلالی را که خودش به دست آورده را از دست بدهد و به عصر وابستگی برگردد. آمریکا می خواهد که ما تسلیم قدرتش بشویم. “برخلاف تحلیل های سطحی برخی، رهبر معظم، به زبانی کاملا روشن ماهیت مناقشه میان آمریکا و ایران را توضیح می دهند:
”مناقشه میان ملت ایران و آمریکا فقط در سیاستهای دولت کنونی آمریکا ریشه ندارد. این مناقشه در بیش از50 سال رفتار عداوت آمیز از جانب دولت ایالات متحده بر ضد ملت ما ریشه دارد... از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در30 سال قبل، روزی نبوده که دولت آمریکا به ایران نیت خیر نشان بدهد... مناقشه میان ملت ما و آمریکا به یکی دو اختلاف نظر بر سر موضوعات بین المللی و منطقه ای محدود نمی شود. بنا بر این، این مناقشه را نمی توان از طریق مذاکرات حل کرد. مثل مرگ و زندگی است. “
ایشان در پایان با اشاره به جنگ روانی و تبلیغاتی آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی می فرمایند:
“تمام ماشین های تبلیغاتی غرب و بخصوص آمریکا، از طریق هنر، رسانه ها، تبلیغات و ظاهرا مراکز سیاسی و دانشگاهی، وانمود می کنند که این مناقشه برای ملت ایران به بن بست خواهد رسید.
آنها ادعا می کنند که آمریکا در طرح های خود موفق خواهد شد.
اما هیچ چیز نمی تواند تا این اندازه از واقعیت فاصله داشته باشد... اگر قرار بود آمریکا بتواند کشور ایران را متوقف کرده و آن را با بن بست مواجه کند، زمانی که در دنیا بی آبرو نشده بود این کار را کرده بود. امروز آمریکا قادر به این کار نیست... جوانان عزیز، مایلم به شما اطمینان بدهم که آینده متعلق به شما است. آینده به ملت ایران تعلق دارد. ”