دیدگاه جناح‌های سیاسی مجلس نسبت به گروگان گیری

نهضت آزادی: همزمان با تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، امور اجرایی کشور را دولت موقت اداره می‌کرد که نخست وزیر آن دولت، دبیرکل نهضت آزادی بود. نهضت آزادی از ابتدا با این حرکت موافق نبود و با ذکر پیامدهای آن صریحاً مخالفت خود را اعلام کرد. به نظر نهضت آزادی عمل دانشجویان پیرو خط امام، مخالف قواعد حاکم بر نظام بین‌المللی بود و موجب انزوای ایران در جهان و مقابله آمریکا با ایران شده و موجب می‌شد که چهره انقلاب اسلامی در جهان مشوه جلوه نماید و از صدور انقلاب جلوگیری شود، در نتیجه محکومیت اقدام دانشجویان لازم به نظر می‌رسید.
 
مهندس بازرگان آثار و تبعات گروگان‌گیری را به ضرر ایران می‌دانست. وی معتقد بود که :« در جریان گروگان‌گیری علیرغم ایجاد تفرقه در داخل کشور به واسطه افشاگری‌ها، این عمل موجب اتحاد کلیه کشورها در خارج بر علیه ایران شد. علاوه بر آن در نهایت، شوری سابق برنده اصلی، آمریکا برنده دوم و ایران بازنده اصلی گردید.»
 
بنی صدر و طرفداران وی: این گروه بر خلاف دولت موقت که مقارن گروگان‌گیری استعفا کردند، پس از گروگان‌گیری در مصدر قدرت بودند. در آغاز کار بطور ضمنی مساله را تأیید کردند و حتی در اجتماعات و تظاهرات مقابل لانه جاسوسی به سخنرانی پرداختند. شخص بنی صدر که به تز سه جهانی معتقد بود و بر این اساس نمی‌توانست با ارزش‌های حاکم بر روابط بین الملل مخالفت کند، در این زمینه برخورد متفاوت پیش گرفت. ابتدا با گروگان‌ها همدردی کرد و سپس اعلام داشت که نمی‌توان سفارتخانه را با زور تخلیه نمود. علاوه بر آن بنی صدر عمل دانشجویان را اعتراض تمامی‌ ملت نامید، امّا پس از خلع از ریاست جمهوری و در آبان 1360، گروگان‌گیری را موجب تحریف انقلاب اسلامی و نرسیدن پیام آن به ملت‌ها دانست.
 
حزب جمهوری اسلامی: اشغال سفارت آمریکا و دستگیری مأموران آمریکایی، به نظر آیت الله بهشتی، دبیر کل وقت حزب، نقطه عطفی در انقلاب اسلامی بود. به این معنی که ضرورتا این انقلاب ایجاب می‌کرد که ملت ایران دشمن اصلی خود را بیش از هر چیز دیگر مورد هدف قرار دهد و به این وسیله بر استقلال هر چه کامل‌تر و تمام‌تر خود تأکید نماید.
 
علاوه بر این‌ها، به نظر وی مساله اصلی برای ملت ایران، بازگشت هر چه کامل‌تر به خویشتن اسلامی خویش است و مساله اشغال لانه جاسوسی از عوامل مؤثر در شتاب دادن به این بازگشت بوده است. به همین جهت تحمل خسارات وارده بابت این قضیه بسیار آسان است. چنانکه مشاهده می‌شود این دیدگاه گروگان‌گیری را تأئید کرده و در عین حال بر همان مبنا به دنبال حل آن در مجلس بوده است.