زمین‌لرزه طبس

روز۲۵شهریور سال۱۳۵۷ زلزله‌ای با قدرت ۶/۴ در مقیاس ریشتر شهرستان طبس و بسیاری از شهرها و روستاهای اطراف آن را در جنوب خراسان لرزاند.
زلزله طبس، باعث ویران شدن تمامی این شهر شد و ۲۵هزارتن در جریان آن کشته شدند. از آنجا که زلزله طبس در جریان اوج‌گیری انقلاب‌اسلامی مردم علیه سلطنت پهلوی بود به اعتراضات عمومی مردم علیه فساد اداری و ضعف دستگاه‌های امدادرسانی رژیم و اختصاص ندادن بودجه برای نوسازی خانه‌های قدیمی دامن زد.