سخني با برخي فاتحان لانه جاسوسي

«سخني با برخي فاتحان لانه جاسوسي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز 13 آبان است. سه اتفاق مهم در اين روز افتاده است كه هر كدام اهميت ويژه‌ خود را دارد ، اما تسخير سفارت آمريكا در تهران از ابعاد گوناگون اهميت بيشتري يافته است.
جمعي از دانشجويان كه به دانشجويان پيرو خط امام (ره) شهرت يافتند در اقدامي شجاعانه، سفارت آمريكا را تسخير كردند و پس از آن بود كه اين سفارتخانه به لانه جاسوسي آمريكا تعبير شد. اسناد و مدارك بسياري از آنجا به دست آمد كه نشان‌دهنده همان نامي بود كه بر روي آن گذاشته شد.
20 سال از آن واقعه مي‌گذرد، اما پس از اين همه سال‌ شاهد هستيم كه برخي از كساني كه در تسخير لانه جاسوسي آمريكا نقش داشتند تغيير موضع داده‌اند.
اين تغيير مواضع اين پرسش را در ذهن طرح مي‌كند كه چه شده است آن ها نسبت به سياست‌هاي خصمانه‌ آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران، نرمش نشان دهند و خواستار برقراري روابط باشند؟
همان هنگام كه لانه جاسوسي تسخير شد، بودند شخصيت‌هايي كه با اين اقدام مخالف بودند و حتي قهر كردند و از سمت خود استعفا هم دادند.
استعفاي دولت موقت مهندس بازرگان به همين خاطر بود. آن‌ها گمان مي‌كردند كه اگر سفارت آمريكا در تهران تسخير نمي‌شد، هيچ اتفاقي نمي‌افتاد اما غافل از آن بودند كه اگر اين اتفاق نمي‌افتاد، هر گونه اقدامي عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي آمريكا روي مي‌داد.
پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اين نگراني را در وجود آمريكا ايجاد كرده بود كه ، ديگر كشورهاي منطقه نيز از الگوي انقلاب اسلامي تبعيت كنند و به همين خاطر در صدد بود تا عمق نفوذ انقلاب اسلامي ايران را كوتاه كند.
اما اقدام دانشجويان در تسخير لانه جاسوسي به كشورهاي تحت سلطه جهان و منطقه نشان داد كه مي‌توان ابرقدرت بزرگي مانند آمريكا را نيز خوار كرد. تا آن روز سابقه نداشت كه سفارت آمريكا در كشوري ديگر به تسخير مردم درآيد ، اما دانشجويان انقلابي اين تجربه را براي آمريكا‌يي‌ها رقم زدند.
پس از آن بود كه مسير حركت انقلاب كه در دست دولت موقت بود تغيير پيدا كرد. مسيري كه توسط ليبرال‌هاي نهضت آزادي به بيراهه مي‌رفت.
يكي از اهداف انقلاب اسلامي قطع نفوذ و دخالت امپرياليسم آمريكا بود و اگر اين اتفاق نمي‌افتاد چگونه مي‌توانستيم سياست ضد آمريكايي خود را حفظ كنيم.
رهبر فرزانه انقلاب در ديداري كه روز گذشته با دانش‌آموزان به مناسبت 13 آبان داشتند ، فرمودند: اين موضوع همواره بايد در حافظه تاريخي ملت ايران بماند كه آمريكا هيچ‌گاه به دنبال روابط عادي با كشورها نيست بلكه خواهان روابطي از نوع ارباب- رعيتي و غارت منافع ملت‌ها است.
واقعا بر سر برخي از تسخير‌كنندگان لانه‌جاسوسي چه آمده است؟
آن ها به شدت استحاله سياسي و فرهنگي شده‌اند و نيازمند بازآفريني خود هستند. اما در ميان دانشجويان پيرو خط امام(ره) هستند افرادي كه در حاشيه قرار گرفتند و بر روي آرمان‌هاي خود پافشاري مي‌كنند و هيچگاه هم از اقدام شجاعانه تسخير لانه جاسوسي ابراز ندامت نمي‌كنند، اما گمنام باقي مانده‌اند.