توصیه امام(س) به فرزند مرحوم تختی : پسرم، سعى کن همیشه پهلوان باشى نه قهرمان

همسر و فرزند جهان پهلوان تختی در روز چهاردم دی ماه سال 1358 مطابق با 15 صفر 1400 در قم به دیدار  امام خمینی رفتند. در این دیدار صمیمانه امام در جملاتی ارزش پهلوانی را به بابک تختی پسر جهان پهلوان تختی یادآوری کردند:
روز جمعه بابک فرزند و خانم شهلا توکلى همسر مرحوم تختى، به حضور امام شرفیاب شدند. هنگام ظهر بود و موقع ناهار. آن‌ها ناهار را که نان و سیب زمینى بود به اتفاق امام صرف نمودند. بعد از ناهار بابک به امام مى‏‌گوید: من تا به حال سه افتخار بزرگ دارم:

1- به حضور امام امت رسیده‌‏ام.

2- فرزند جهان پهلوانى چون تختى هستم.

3- این انقلاب به رهبرى امام به پیروزى رسیده است.

امام بعد از این‌که حرف‌هاى بابک تمام مى‏‌شود، دستى به سر بابک مى‌کشند و او را مى‌بوسند و فقط دو سه کلمه‏‌اى که دریایى از معانى را در برمى‏‌گیرد به بابک گفتند. و این خود مى‏‌تواند سرمشقى براى تمام ورزشکاران شود.

امام فرمودند:  «پسرم، سعى کن همیشه پهلوان باشى نه قهرمان». «1»