لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی پس از پیگیری های امام خمینی

لایحه انجمن‏های ایالتی و ولایتی كه در 16 مهر 1341ش به تصویب هیئت دولت رسید.  در این لایحه، اصولی گنجانده شده بود كه عملاً هویت مذهبی جامعه ایران را به مبارزه می طلبید. این اصول عبارت بودند از:
الف. الغای شرط مسلمان بودن برای انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان.
ب. الغای سوگند به كلام الله مجید از سوی انتخاب شوندگان و تبدیل آن به سوگند به كتاب آسمانی.
و همینطور در این لایحه به زنان حق رای داده می شد ولی هدف از تصویب این لایحه آزادی زنان نبود بلكه توطئه آمریكا و اسراییل برای از بین بردن عفت عمومی و ترویج فساد و فحشا در میان زنان بود. با آگاه شدن علما از این مصوبه، مخالفت‏های صریحی از جانب آنان به ویژه حضرت امام خمینی(ره) اعلام شد و خواهان الغای سریع این مصوبه شدند.
زمانی كه رژیم، استواری روحانیت و مردم را دید و علائم قیام عمومی را مشاهده كرد، در دهم آذر همان سال، با تصویب هیأت دولت اعلام كرد كه تصویب‏نامه 1341/7/16 قابل اجرا نیست
پس از این جلسه مشورتی مراجع عظام قم طی تلگراف هایی اعتراض خود را نسبت به لایحه مزبور ابراز داشتند . اما اسدالله علم به آنها پاسخی نگفت . یکبارنیز علم در نطقی رادیویی تهدید کرد که هر گونه اخلال گری را به شدت سرکوب خواهد کرد . اما سرانجام زیر فشار علما و مردم اسدالله علم مجبور به شکستن سکوت شد . علم در تلگرافی خصوصی گفت : شرایط اسلامی بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان همان نظر علمای اسلام است اما در این زمینه باید به حقوق اقلیت های مذهبی نیز توجه داشت . امام خمینی( ره) با تاکید بر این که این لایحه با یک تلگراف خصوصی ابطال نمی شود ، خواستار ادامه تلاش روحانیان تا الغای کامل آن به صورت علنی شدند .
رژیم در ابتدا قصد مقاومت در برابر جریان‏های مخالف داشت امّا زمانی كه رژیم، استواری روحانیت و مردم را دید و علائم قیام عمومی را مشاهده كرد، در دهم آذر همان سال، با تصویب هیأت دولت اعلام كرد كه تصویب‏نامه 1341/7/16 قابل اجرا نیست.