لیست دارایی های شخصی یک روحانی مبارز

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، پس از بازداشت شهيد سید مجتبی نواب صفوي رهبر جمعیت فدائیان اسلام، بلافاصله دستور تفتيش از خانه و صورت برداري از مايملك و موجودي خانه اش از طرف فرماندار نظامي تهران صادر شده و به مرحله اجرا در آمد.

آن چه مي خوانيد صورت جلسه تنظيم شده است كه در پرونده ايشان به دست آمده.
 
 
 
شهید سید مجتبی نواب صفوی

صورت‌جلسه
بفرموده، اينجانب ستوان دوم شهنام نماينده دادستاني فرمانداري نظامي باتفاق مأمور ويژه اميريوسفي، اثاثيه منزل سيد مجتبي نواب صفوي را واقع در خيابان خراسان به شرح زير صورت‌برداري نموديم:
*اطاق شماره1

زيلوي نخي 2 تخته، ساعت كوچك روميزي شكسته بدون عقربه، چراغ كلمن بدون شيشه، سيني روحي، قاب‌هاي چند از قرآن مجيد، شلوار گاباردين مردانه، رولباسي چلوار، كت و پيجامه مستعمل، آجيل خوري كوچك ورشوييي، جانماز كهنه ترمه، منبع كوچك آهن سفيدآب، از هر يك، يك عدد و چنگال روحي 3 عدد.

*اطاق شماره2

پيراهن مستعمل چرك 3 عدد، زيرپيراهني مستعمل چرك 2 عدد، زيرشلواري مستعمل چرك، زيرشلوار مستعمل كوتاه، پيراهن كش كهنه، حوله مستعمل بزرگ و كوچك، كلاه گوشي مستعمل، برس شكسته لباس، عينك طلقي شكسته، چمدان تخته‌اي، كت مستعمل، كمربند چرمي مستعمل از هر يك، يك عدد.
*اطاق شماره3

منبر چوبي كوچك شكسته، پرچم مستعمل كوچك ابوالفضل، پنجه علم، تشك كوچك كهنه مخصوص منبر، روپوش سياه كهنه روي منبر، زيلوي نخي، چادر رختخواب مستعمل، لحاف كوچك، لحاف بزرگ نو، يك تكه پتوي كازروني، بالشتك كوچك، ندربان 6 پله، رولباسي چلوار گلدار، چراغ نفتي دريايي، پتوي پشمي چهارخانه، پتوي پشمي سبز، لحاف مستعمل بچه، تخت چوبي، تشك تخت، بالش بچه، يك تكه پتو، يخدان مخمل قرمز، پيراهن صورتي زنانه، پيراهن مشكي مردانه، پيراهن سورمه اي گلدار زنانه، شنل قرمز رنگ بچه، بقچه محتوي لباس بچه شيرخوار، چادر صورتي زنانه، روبالش صورتي، سوزني بقچه، حوله كوچك، بقچه سوزن نخ، لنگ مستعمل، لگنچه مسي و كيسه حمام، روغن دان كوچك روحي، حوله بزرگ سفيد، جانماز كوچك، كمدكوچك بدون آيينه، قيچي خياطي، كمربند چرمي، جعبه توالت قرمز، آيينه كوچك، آفتابه مسي، دستمال بزرگ پاره، چوب رختي، برس لباس، ليوان آبخوري بلوري كوچك، چراغ گردسوز بدون لوله، كاسه مسي، سيني زيرسماور كوچك، قوري روحي، زيرسيگاري بلوري، چكش، درب قابلمه روحي، از هريك، يك عدد و تشك راه راه 2عدد، بالش 2 عدد، پرده سفيد چلوار 4 عدد، رولباسي سفيدچلوار 2عدد، حصير مستعمل كوچك5 عدد، بالش 2عدد، لحاف مستعمل كوچك 2عدد، تشك بچه 2عدد، پارچه قهوه اي رنگ 2.5 متر، مانتوي كوچك بچه 3عدد، كهنه بچه 8 تكه، قوطي حلبي كوك 5 عدد، كوزه آب 2عدد، تكه پارچه سفيدپاره 5 تكه، چراغ گردسوز دو فتيله 2 عدد و سبد حصيري 2 عدد.

*اطاق شماره4

يخدان، قوطي حلب گلدار، قيچي كوچك اصلاح، مانتوي مستعمل بچه، پيراهن مشكي مستعمل زنانه، دامن سبز رنگ بچه، پيراهن بلند مستعمل، پيراهن كش مستعمل، حوله كوچك مستعمل، بلوز سبزرنگ نازك زنانه، كت مستعمل زنانه، پيراهن مشكي مستعمل، كت سبز رنگ بچگانه، بقچه محتواي چند تكه پارچه مستعمل، كمد كوچك، چنگال كوچك، كمربندي نايلون مشكي زنانه، آجيل خوري ورشو كوچك، شكر پاش بلوري، ظرف كرم خالي، پيت حلبي با يك كيلو برنج، زيلوي مستعمل، چمدان خالي حلبي، آيينه كوچك حلبي، لحاف مستعمل بچگانه، پتوي پشمي مستعمل، كيف زنانه نايلون مشكي، چمدان كهنه، چادر زنانه صورتي رنگ، دامن قرمز گلدار بچگانه، بلوز بافتني بچگانه سبز رنگ، بقچه قرمز با آستر، پيراهن كش سفيد مردانه، بقچه چلوار، چادر نماز كمري مستعمل از هر يك، يك عدد و حوله بزرگ 2 عدد، شلواركش كهنه 2 عدد، كتاب مختلف ديني 18 جلد، گيره برنجي استكان 6 عدد، حصير كهنه 4 تكه، شال سبز 2 عدد، پارچه سورمه اي رنگ 2 تكه و شنل كهنه بچه 2 عدد.

*اطاق شماره5

جارختي كوچك دوقلابه، زيلو مستعمل، بقچه كهنه، چادر شب چهارخانه مستعمل، تشك بزرگ مستعمل، پرده قرمز مستعمل، يك تكه از پتوي سبز رنگ، بالش كوچك، تشكچه بچه با لحاف، پتوي كهنه پاره، لحاف كوچك پاره، لحاف بزرگ مستعمل، روميزي نايلون پاره، قندان ورشو بدون درب، آيينه كوچك، قوري چيني شكسته، بشقاب روحي، الكل دان از هر يك، يك عدد و حصير 2 تخته، پرده سفيد مستعمل 2 عدد. آشپزخانه: چراغ گردسوز بدون لوله، پارچ مسي، ساطور سبزي خوردكني، كلنگ سيني مسي گرد، كفگير مسي، بشقاب روحي، ملاقه، سيني مسي كوچك گرد، چنگال كوچك شكسته، چاقوي شكسته، قاشق كوچك ظرف برنجي زيرسماور از هر يك، يك عدد و سماور آبداده ورشو 3 عدد، قاشق بزرگ 3 عدد و كاسه روحي 4 عدد، سيني روحي كوچك 3 عدد، چراغ 3 فتيله خوراك پزي 2 عدد و قابلمه كوچك، قابلمه بزرگ بدون درب، منقل حلبي كوچك، بشقاب سبزي‌خوري سبز رنگ و گوشتكوب از هر يك، يك عدد.