سران رژیم پهلوی در سردخانه

بعد از اعدام برخی از سران رژیم پهلوی از جمله نعمت الله نصیری(رئیس ساواک)، رضا ناجی(فرماندار نظامی اصفهان) خسروداد( فرمانده هوانیروز)، مهدی رحیمی(فرماندار نظامی تهران) در نیمه شب 25 بهمن 1357 ، جنازه های این افراد به سردخانه پزشکی قانونی کشور منتقل شد.
اعدام این افراد در اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب با هدف خنثی کردن هرگونه احتمال کودتای نظامی در پشت بام مدرسه رفاه انجام شد، به خصوص آنکه ارتشبد نعمت الله نصیری رئیس بی رحم و معروف ساواک سابقه اجرای نافرجام کودتای 25 مرداد 1332 را در کارنامه خود داشت.
نعمت الله نصیری روز 22 بهمن، سه روز قبل از اعدام در مصاحبه ای تلویزیونی حاضر شد، متن اظهارات نصیری بدین شرح است:
نصيري در روز 22 بهمن 1357 مصاحبه‌اي با او انجام گرفت، كه مدت كوتاهي قبل از اعدامش از تلويزيون پخش شد. در بخش‌هاي مهمي از اين مصاحبه تلويزيوني پرسش و پاسخ‌هايي به شرح زير صورت گرفت:
- از ثابتي چه خبر داريد؟
- نمي‌دانم، شنيدم در تهران نيستند.
- خرج ماهانه ساواك چه قدر بود؟
- پرونده‌هايش هست، فعلاً به خاطرم نيست.
- آقاي نصيري، پس شما كه همه چيز را انكار مي‌كنيد، در اين سازمان منحل شده ساواك چكاره بوديد؟
- من سرپرست كل سازمان بودم و بيشتر كارهاي اداري، فني و تأمين احتياجات اداري با من بود.
- هرچند وقت يكبار با شاه ملاقات مي‌كرديد؟
- در هفته دوبار
- مافوق شما چه كسي بود، آيا غير از شاه از كس يا كسان ديگر هم به شما دستور داده مي‌شد.
- نه من يك سري وظايف قانوني داشتم.
- در حال حاضر از گذشته خود پشيمان نيستيد؟
- نه من طبق قانوني كه تصويب شده بود و وظيفه‌اي كه هيئت دولت آن را تصويب كرده بود عمل مي‌كردم.
- نظرتان راجع به شكنجه زندانيان چيست؟
- كسي شكنجه نمي‌شد.
- آيا رئيس زندان، بازرس‌ها و مأموران بازجو گزارش كارهايشان را به شما نمي‌دادند كه شما از چگونگي شكنجه‌ها اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنيد؟
- مي‌دادند ولي در آن چيزي ازشكنجه نمي‌نوشتند.
-يعني مي‌خواهيد بگوئيد هيچ شكنجه‌اي در كار نبود؟ چرا نمي‌خواهيد حداقل حالا ديگر صادقانه حرف بزنيد؟
- من صادقانه حرف مي‌زنم.
-حقوق ماهانه شما چقدر بود؟
- 12 هزار تومان.
-چقدر مزايا مي‌گرفتيد؟
- حدود 12 هزارتومان
- درآمد ديگري نداشتيد؟
- چرا چند قطعه ملك داشتم كه بنياد پهلوي به من دادند.
- در مورد پول‌هايي كه از ايران خارج كرده‌ايد چه مي‌گوئيد؟
- من پولي خارج نكرده‌ام.
- شما همسر و فرزند داريد؟
- بله، يك همسر و دو فرزند دارم.
- اين كلمه ماركسيست اسلامي را در سازمان شما چه كسي اختراع كرده بود؟
- من نمي‌دانم، خودم هم فكر مي‌كنم اين دو در كنار هم جور در نمي‌آيد.
- شما اسلام را مي‌شناسيد؟
- بله من يك مسلمان معتقد هستم.
- ساواك چقدر مأمور داشت؟
- 2000 مأمور رسمي.
- و چقدر مأمور غير رسمي؟
- خاطرم نيست.
- شما درباره درياچه نمك قم چه مي‌دانيد؟
- فقط مي‌دانم درياچه‌اي است در نزديكي قم و هيچ چيز ديگر.
- چگونه گرفتار شديد؟
- من چهار ماه است زنداني هستم. وقتي جمشيديه به دست نيروهاي انقلاب افتاد مرا هم به اينجا آوردند.
- نظرتان راجع به وضع موجود چيست؟
- درست در حال عادي نيستم كه بتوانم حرف بزنم.
- دربارة شكنجه‌هاي مستقيم و غير مستقيم ساواك چه فكر مي‌كنيد؟
- مستقيم را تكذيب مي‌كنم، اگر ديگران كاري كرده‌اند من بي‌اطلاع هستم. من آدمي هستم در اختيار شما. من كاري نكرده‌‌ام. مي‌توانستم اينجا نيايم. من خودم آمدم.
- خير مردم شما را آورده‌اند اينجا.
- مي‌توانستم فرار كنم.
در اين موقع پدر رضائيها كه چهار فرزندش كشته شده‌اند از نصيري پرسيد: مگر بچه‌هاي من به تو چه كرده بودند كه آنها را كشتي؟ چرا آنها را شكنجه كردي؟ چرا ناخنهاي آنها را با گازانبر كشيدي؟
- من از همة اين چيزها كه مي‌گوئيد بي‌اطلاعم.
لاهوتي از نصيري پرسيد: مگر خودت نبودي كه در زندان ساواك مرا كتك زدي و چند بار محكم بگوشم كوبيدي؟
- من نبودم.
- از كميته ساواك و پرويز ثابتي كه از شما دستور مي‌گرفت بگوئيد؟
- كميته به من مربوط نبود.يك گروه مستقل از ساواك ـ شهرباني ـ ارتش ـ ژاندارمري تشكيل مي‌شد. ثابتي مسئولي امنيت داخلي كشور بود و معاون من نبود. شنيدم ثابتي در تهران است.
- خرج ماهانة ساواك چقدر بود؟
- خاطرم نيست پرونده‌هايش هست.
- شما كه همه چيز را انكار مي‌كنيد پس در اين سازمان چكاره بوديد؟
- من سرپرست كل سازمان بودم و بيشتر كارهاي اداري و فني و تأمين احتياجات با من بود.
- از مرگ دكتر شريعتي و تختي چه مي‌دانيد.
- هيچ چيز.