زندگی نامه استاد شهدی مطهری

زندگی نامه استاد شهدی مطهری

در سن 12 سالگی به حوزه ی علمیه مشهد عزیمت نمود و به تحصیل مقدمات علوم انسانی اشتغال می پردازد.در سال 1316 علی رغم مبارزه ی شدید رضا خان با روحانیت و علیرغم مخالفت دوستان و نزدیکان برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه ی علمیه قم میشود درحالی که موسس گرانقدر آن آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حایری یزدی دیده از جهان فرو بست و ریاست حوزه را  سه تن از مدرسان بزرگ آن آیاتعظام سید محمد حجت ، سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خوانساری به عهد گرفته اند.
در دوره اقامت پانزده ساله خود در قم از محضر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی(در فقه و اصول) و حضرت امام خمینی (به مدت 12 سال در در فلسفه ملاصدرا و عرفتن و اخلاق و اصول) و مرحوم سید محمد حسن طباطبایی (در فلسفه:الهیات شفای بوعلی و دروس دیگر)بهره می گیرد.قبل از هجرت آیت الله العظمی بروجردی به قم نیز استاد شهید گاهی به بروجرد می رفته و از محضر ایشان می کرده است . وی در مدت اقامت خود در قم علاوه بر تحصیل علم در امور اجتماعی و سیاسی نیز مشرکت داشته و از جمله با فدایان اسلم در ارتباط بوده است.در اهران به تدریس در مدرسه ی مروی و تالیف و سخنرانی های تحقیقی می پردازد.در همان سال تدرسی خود را در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را آغاز می کند.در سالهای 1337 و 1338 که انجمن اسلامی پزشکان تشکیل می شود.استاد مطهری از سخرانان اصلی این انجمن می باشد که بحثهای مهمی  از ایشان به یادگار مانده است.
پس از تشکیل هیئت های موتلفه اسلامی ، استاد شهید مطهری از سوی امام خمینی همراه چند تن دیگر از شخصیت های روحانی عهده دار رهبری این هیئت ها می گردد.پس از ترور حسنعلی منصور نخست وزریر وقت توسط شهید محمد بخارایی کادر رهبری هیئت های موتلفه شناسایی و دستگیر می شود ولی از آنجا که قاضی که پرونده این گروه تحت نظر او بود مدتی در قم نزد استاد تحصیل کرده بود به پیغام می فرستد که حق استادی را به جا آوردم و بدین ترتیب استاد شهید از مهلکه جان سالم به در می برد.
در این زمان وی به تالیف کتاب در موضوعات مورد نیاز جامعه و ایران سخنرانی ها در دانشگاها،انجمن اسلامی کردن محتوای نهضت اسلامی پزشکان،مسجد هدایت ،مسجد جامع نارمک و غیره ادامه می دهد.به طور کلی استاد شهید که به یک نهضت اسلامی معتقد بود نه به هر نهضتی تلاشهای ایدوئولوژیک بسیاری نمود و با اقدام به تاسیس حسینه ی ارشاد نمود و با کجروی های و انحرافات مبارزه سر سختانه کرد.ولی پس از مدتی به علت تکروی و کارهای خود سرانه و بدون مشورت یکی از اعضای هیئت مدیره و مممانعت او از اجرای استاد و از جمله ایجاد یک شورای روحانی که کارهای علمی وتبلیغی حسینیه زیر نظر آن شورا باشد سرانجام در سال 1349 علی رغم زحمات زیادی که برای آن موسسه کشیده بود و علی رغم امید زیادی به آینده آن بسته بود در  حالی که در ان چند سال خون دل زیادی خورده بود از عضویت هیئت مدیره آن موسسه استفا داد و ان را ترک گفت.در 1348 به خاطر صدور اعلامیه ای به امضای ایشان و حضرت علامه طباطبایی و آیت الله حاج سید ابوالفضل مجتهد زنجانی مبنی بر جمع اعانه برای کمک به اورگان فلسطینی و اعلام آن طی یک سخنرانی در حسینیه ارشاد دستگیر شدو مدت کوتاهی در زندان تک سلولی به سر برد.از 1349 تا 1351 برنامه های تیلیغی مسجد الجواد را زیر نظر داشت وغالبا خود سخنران اصلی بود تا این که آن مسجد به دنبال آن حسینیه ارشاد تعطیل گردیدو بار دیگر استاد مطهری دستگیر و مدتی در بازداشت قرار گرفت.اما مهمتریت خدمات استاد مطهری در طول حیات پر برکتش ارائه ایدولوژی اصیل اسلامی از طریق درس وسخنرانی و تالیف کتاب است.در این سالها استاد شهید به توصیه حضرت امام بر تدریس در حوزه علمیه قم هفته 2 روز به قم عزیمت نموده و درسهای مهمی در آن حوزه القا می نماید و همزمان در تهران نیز دستهایی در منزل و غیره تدریس می کند .همچنین در این سالها استاد شهید با همکاری تنی چند از شخصیت های روحانی را بنیان میگذارد.بدان امید که روحانیت شهرستانها نیز به تدریج چنین سازمانی پیدا کند.پس از شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی و آغاز دوره جدید نهضت اسلامی استاد مطهری به طور تمام وقت در خدمت نهضت قرار می گیردو در تمام مرا حل آن نقش اساس ایفا می نماید.
نقش ایشان در دوران انقلاب:
در جریان مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران شخصیت هایی متعددی تاثیر گذار بودند.که برخی از آنها نقش برجسته تری داشتند در برنامه گذشته به زندگی و نقش زیادی در این افراد در پیشبرد نهضت بزرگ مردم ایران اشاره کردیم..بی شک آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران از موثرترین روحا نیون و شخصیتهای در به ثمر رسیدن مبارزات انقلابی مردم مسلمان ایرا است.ایشان در سال 1359 در شهر مقدس مشهد در شمال شرقی ایران متواد شد. ایشان در نوزده سالگی به قم رفت و نزد اساتید بزرگی چون امام خمینی آیت الله بروجردی و علامه طباطبایی تحصیلات عالی دینی را گذراند.پس از تبعید امام خمینی (ره)،آیت الله خامنه ای به تحصیل و تبلیغ و مبارزه ادامه داد.دروس ایشان برای طلاب جوان و دانشجویان و جوانان جاذبه ای خاص داشت.سخنرانی ها و افشاگریها آیت الله خامنه ای خشم رژیم شاه را برانگیخت و باعث شد ایشان بارها دستگیر و در شرایط سخت ،زندانی شود.رهبر انقلاب اسلامی ،آخرین بار در اوایل سال 1978 ذستگیر و به منطقه ای دورافتاده در جنوب شرقی ایران تبعید شد.چند ماه بعد از تبعیدشد.
پس از بازگشت پیروزمندانه امام به تهران در آستانه پیروزی اقلاب اسلامی ،امام خمینی ، آیت الله خامنه ای و جمعی دیگر از شخصیت های مبارز و متعهد را به عضویت شورای انقلای برگزید.پس از پیروزی اقلاب نیز آیت الله خامنه ای سمتهای حساس و مهمی ره به عهده گرفت و همواره مورد عنایت امام خمینی بود.در پی رحلت امام خمینی (ره) ،نمایند گان مجلس خبرگانم رهبری آیت الله خامنه ای را به عنوان صالح ترین شخص برای جانشینی امام تشخیص دادند. و ایشان را به رهبری انقلاب برگزیدند.
از دیگر شخصیت های مهم در پیروزی انقلاب اسلامی ایران شهید آیت الله مطهری بود.وی زمه ی شاگردان برجستهی امام خمینی ره قرار داشت.خطیبی توانا ،نویسنده ای متبحر وروحانی ای روشنگر بود.
وی طی سخنرانی های خود در حسینیه ارشاد سعی نمود که افکار و اندیشه را متوجه اسلام  کند و بدعتها و خرافه ها را از چهره ی اسلام بزداید.ایشان در مورد خطری که متوجه روشنفکران و اندیشمندان بود ، روشنگری کرد و با اشتباهات و انحرافات غربگریان به مقابلهع برخاست.
طلاب و دانشجویان در وجود شهید مطهری نقطه ارتباط و اتصال خود را دیدند و به هم نزدیک شدند.قشر دانشگاهی در وجود مطهری ،چهره ی اسلام شناسی و قابل اعتمادی را مشهاده کردند. تلاش فکری شهید مطهری در جذف جوانان به اسلام ،نقش بسزایی داشت.استاد شهید مطهری به عنوان اندیشمنمدی که به احیای تفکر دینی می اندیشید،خواستار آن بود که دین و مذهب دوباره به صحنه اجتماع بازگردانده شود.او اسلام را به عنوان یک ایدولوژی جامع مطرح کرد که  راهگشای مسائل و مشکلات جامعه امروز بشری است.
در سال 1346 در تهران موسسه ای به نام حسینیه ارشاد تاسیس شد.دوران شکوفایی حسینیه ارشاد دوره ی حضور شهید مطهری و دکتر شریعتی در آن است که نقش مهمی در روشنگری بین دانشجویان داشتند.در حسینیه ارشاد علاوه بر استاد مطهری و استاد شریعتی پدر و دکتر شریعتی شخصیت های دیگر چون آیت الله مفتح و آیت الله هاشمی آیت الله خامنه ای  و دکتر زراب و تعدادی دیگر هب شخنرانی پردتختند
پس از پیروزی انقلاب اسلامی امید های زیادی به نقش آفرینی شهید مطهری در نظام اسلامی وجود داشت.اما شهید مطهری در دوم ماه می 1979 توسط عوامل گروهای متعصب و تروریستی به شهادت رسید. شهید مطهری را می توان از مهمترین نظریه پردازان انقلاب اسلامی ایران دانست.
 
حجت اسلام دکتر محمد جواد باهنر از یاران امام خمینی (ره) و پیشروان انقلاب اسلامی چو ن ایت الله بروجردی ،امام خمینی و علامه طباطبایی به تحصیلات دانشگاهی روی اورد و تا اخذ درجه دکترای الهیات پیش رفت .وی نیز چون دیگر مبارزان و ازادیخواهان بارها توسط سازمان اطلاعات و امنیت شاه دستگیر و زندانی شد و در سال 1971 ساواک سخنرانی های او را ممنوع کرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وی سمتهای مهمی را بر عهده داشت که مهمترین آنها صدارت بود.عوامل گروهک ضد انقلابی و تروریستس منافقین در سی ام اگوست سال 1981 دکتر باهنر را به همراه محمد علی رجایی،رئیس جمهوری مبارز و مردمی ایران به شهادت رساندند.
یکی دیگر از شخصیتهای موثر در انقلاب اسلامی ایران،ایت الله اکبر هاشمی رفسانجانی است.وی در نوجوانی به حوزه علمیه قم رفت تا از سرچشمه های علوم اسلامی بهره مند شود.آیت الله هاشمی رفسانجی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب در فبروری سال 1979 از زندان رژیم شاه آزاد شد و بلافاصله به صفوف نهضت مردم ایران پیوست . به فرمان امام خمینی (ره) آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز جزوه اعضای   در جریان مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران شخصیت هایی متعددی تاثیر گذار بودند.که برخی از آنها نقش برجسته تری داشتند در برنامه گذشته به زندگی و نقش زیادی در این افراد در پیشبرد نهضت بزرگ مردم ایران اشاره کردیم..بی شک آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران از موثرترین روحا نیون و شخصیتهای در به ثمر رسیدن مبارزات انقلابی مردم مسلمان ایرا است.ایشان در سال 1359 در شهر مقدس مشهد در شمال شرقی ایران متواد شد. ایشان در نوزده سالگی به قم رفت و نزد اساتید بزرگی چون امام خمینی آیت الله بروجردی و علامه طباطبایی تحصیلات عالی دینی را گذراند.پس از تبعید امام خمینی (ره)،آیت الله خامنه ای به تحصیل و تبلیغ و مبارزه ادامه داد.دروس ایشان برای طلاب جوان و دانشجویان و جوانان جاذبه ای خاص داشت.سخنرانی ها و افشاگریها آیت الله خامنه ای خشم رژیم شاه را برانگیخت و باعث شد ایشان بارها دستگیر و در شرایط سخت ،زندانی شود.رهبر انقلاب اسلامی ،آخرین بار در اوایل سال 1978 ذستگیر و به منطقه ای دورافتاده در جنوب شرقی ایران تبعید شد.چند ماه بعد از تبعیدشد.
 شورای انقلاب اسلامی بودو از ان پس تا کنون مسئولیت های بسیار مهمی چون ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی را در ایران بر عهده داشته است.به یقین در پیروزی انقلاب ، شخصیتهای بزرگی نقش داشتند که نمی توان در اینجا از همه انها یاد کرد اینان و بسیاری دیگر از عالملن و متفکران که تاثیرات زیادی بر جهان گذاشته و موج بیداری اسلامی را در جغرافیای جهان اسلام بر پا کرده است.دوران شکوفایی حسینیه ارشاد دوره حضور آیت الله مطهری و دکتر علی شریعتی در آن است که نقش مهمی در روشنگری بین جوانان دانشجو داشتند دکتر شریعتی با زبان شیوای خود اسلام انقلاب را به عنوان ایدئولوژی مبارزه علیه حکومت پهلوی در بین نسل جوان مطرح کرد
مریدان امام خمینی ره چون شهید مطهری شهید مفتح شهید باهنر ایت الله طالقانی ایت الله مهدوی کنی شهید سعیدی و ایت الله ملکی تمام هم خود را به روشنگری های فکری و فرهنگی گزاشته بودند.گرچه زندان شکنجه و شهادت هم در مسیر فعالیهت های انقلابی ضد رژیم قرار داشت.قدیمی ترین کانون مذهبی و انقلابی تهران مسجد هدایت است که مقر فعالیهای سیاسی فرهنگی مرحوم آیت الله طالقانی بود.مسجد هدایت در روزگاری که کمترین فعالیت های سیاسی دیده نمی شد چون مناره ای در کویر بود که جوانان مذهبی و دانشجویان متدین را گردآورده بود.شخصیت کارساز آیت الله طالقانی در زمان هایی که در مسجد حضور داشت نقش غیر قابل انکاری در شکل گیری مبارزات اسلامی در دانشگاههای ایران داشت.در این مسجد به دعوت آیت الله کاشانی شخصیت هایی چون استاد مطهری شهید باهنر دکتر شریعتی مهندس بازرگان به سخنرانی می پرداخت و علیرغم کنترل ساواک در جریان فعالیت ها مسایل انقلابی هم مطرح می شد.مسجد هدایت پس از دستگیری ایت الله طالقانی و تبعید ایشان به بافت کرمان توسط ساواک تعطیل شد.
در سال 1346 در تهران موسسه ای به نام حسینیه ارشاد تاسیس شد.دوران شکوفایی حسینیه ارشاد دوره ی حضور شهید مطهری و دکتر شریعتی در آن است که نقش مهمی در روشنگری بین دانشجویان داشتند.در حسینیه ارشاد علاوه بر استاد مطهری و استاد شریعتی پدر و دکتر شریعتی شخصیت های دیگر چون آیت الله مفتح و آیت الله هاشمی آیت الله خامنه ای  و دکتر زراب و تعدادی دیگر هب شخنرانی پردتختند.
البته این تکلیف با مطالعه رساله مرجع مورد
 
 
 
در دوره انقلاب مساجد کارکرد صرفا مذهبی نداشت.پس از آن که آیت الله دکتر مفتح در سال 1351 توسط ساواک ممنوع المنبر شد. فعالیت های تبلیغی خود را به شکل دیگری ادامه داد و با قبول امامت مسجد جاوید اقدامات خود را حول محور مسایل اجتماعی  فرهنگی متمرکز کرد. دکتر مفتح در سال 1353 از آیت الله خامنه ای دعوت کرد تادر ایت مسجد به مناسبت سالگرد شهادت امام جعفر صادق(ع) به سخنرانی بپردازد که پس از سخنرانی ایشان توسط کمیته مشترک ضد خرابکاری دستگیر و مورد باز جویی قرار گرفت پس از مدتی مسجد دوباره باز شد و روحانی دیگری در آن مسجد نماز اقامه کرد ولی فعالیت فکری فرهنگی در این مسجد  پس از شهید مفتح متوقف شد.
کانون توحید ایت الله عبدالکریم موسوی پس از عزیمت به تهران در سال 1347 امامت مسجد امیر المومنین را به عهده گرفت چندی بعد با همفکری دوستان نزدیکش چون دکتر مفتح استاد مطهری شهید آی الله بهشتی مقدمات تاسیس مکتب امیر المومنین را فراهم کرد .یکی 1356 او توانست بزرگترین نماز عید فطر در تپه های قیطریه به امامت ایت الله زنجانی بر پا کند.سال بعد هم نماز عید فطر را به اولین راهپیمایی عظیم مردمی تبدیل کرد.شهید مفتح در کانون مسجد قبا موثر در مردمی و عمومی کردن انقلاب داشت.
در سال 1346 در تهران موسسه ای به نام حسینیه ارشاد تاسیس شد.دوران شکوفایی حسینیه ارشاد دوره ی حضور شهید مطهری و دکتر شریعتی در آن است که نقش مهمی در روشنگری بین دانشجویان داشتند.در حسینیه ارشاد علاوه بر استاد مطهری و استاد شریعتی پدر و دکتر شریعتی شخصیت های دیگر چون آیت الله مفتح و آیت الله هاشمی آیت الله خامنه ای  و دکتر زراب و تعدادی دیگر هب شخنرانی پردتختند
از موسستای که تحت پوشش موسسه مکتب امی المومنین ایجاد شد کانون توحید بود.یکی از شخصیت های فعال در این کانون شهید دکتر باهنر بود. آیت الله اردبیلی در ادامه فعالیت های کانون توحید مدارس راهنمایی و دبیرستان مفید را دایر کرد که بعد از انقلاب به تشکیل دانتشگاه مفید منجر شد.
ایجاد صندوق قرض الحسنه ،برگزاری نمایشگاه کتاب های اسلامی و جلسات و سخنرانی وعاظ و گوینگان مذهبی ارتباط با دانشگاه الزهر مصر دعوت از اندیشمندان مسلمان به ایران وایراد سخن رانی های آنها در مسجد قبا نمونه هایی از این دست بود.
پس از تشکیل هیئت های موتلفه اسلامی ، استاد شهید مطهری از سوی امام خمینی همراه چند تن دیگر از شخصیت های روحانی عهده دار رهبری این هیئت ها می گردد.پس از ترور حسنعلی منصور نخست وزریر وقت توسط شهید محمد بخارایی کادر رهبری هیئت های موتلفه شناسایی و دستگیر می شود ولی از آنجا که قاضی که پرونده این گروه تحت نظر او بود مدتی در قم نزد استاد تحصیل کرده بود به پیغام می فرستد که حق استادی را به جا آوردم و بدین ترتیب استاد شهید از مهلکه جان سالم به در می برد.