امام خميني (ره) و نقش تاثيرگذارشان در جنگ تحميلي

امام خميني (ره) و نقش تاثيرگذارشان در جنگ تحميلي

امام خميني (ره) در جريان جنگ تحميلي كه كشورمان آماج همه گونه حمله جبهه استكبار قرار گرفته بود، توانستند با قدرت رهبري بالاي خود نيروهاي مومن به انقلاب و اسلام را گرد هم آورند و بر عليه نيروهاي خصم بسيج نمايند. اين اقدام در طول تاريخ معاصر ايران و حتي جهان بي نظير بود كه توانست در نهايت توفيق را از آن ايران كند.
--------------------------------------------------------------------------------

امام خميني (ره) و نقش تاثيرگذارشان در جنگ تحميلي

مقايسه دوره فرماندهي بني صدر و دوران پس از عزل وي به خوبي نقش بي بديل امام خميني(ره) در فرماندهي صحيح جنگ را نشان مي دهد.
امام خميني (ره) در جريان جنگ تحميلي كه كشورمان آماج همه گونه حمله جبهه استكبار قرار گرفته بود، توانستند با قدرت رهبري بالاي خود نيروهاي مومن به انقلاب و اسلام را گرد هم آورند و بر عليه نيروهاي خصم بسيج نمايند. اين اقدام در طول تاريخ معاصر ايران و حتي جهان بي نظير بود كه توانست در نهايت توفيق را از آن ايران كند.
در سال‌هاي اوليه انقلاب و پيش از شروع جنگ، احساس تعلق خاطر مردم به يكديگر ، ناشي از فعاليتي مشترك و بزرگ (‌يعني همان انقلاب) و نيز احساس رضايت خاطري عميق ناشي از شكستن بتي به بزرگي سلطنت و به عمر 2500 سال ودر كنار آن هدف مشترك تثبيت نظام جمهوري اسلامي و از آنها مهمتر رهبري مدبرانه و كاريزماتيك حضرت امام (ره) عوامل مهمي بودند كه جامعه ايران را به انسجامي بي‌نظير رسانده بودند. در همان سال‌ها بود كه حركات خزنده و پراكنده منافقين سايه‌هاي يك دشمن مشترك جديد را آشكار مي‌كرد. بالطبع يكسري فعاليت‌ها نيز در راستاي مقابله با اين مخاطرات صورت مي‌گرفت كه نتيجه مستقيم آنها باز هم افزايش وحدت و انسجام ميان مردم بود. در تمام اين موارد بايد نقش و ردپاي امام (ره) را بايد جستجو كرد. و اساسا بدون در نظر گرفتن اين عامل مهم نمي توان تحليلي در مورد اوضاع آن دوران و همبستگي مردم ارائه كرد.
در اين شرايط و با توجه به مشكلات دروني و عدم دولت سازي به طور كامل در كشور و آماده نبودن نيروهاي نظامي، طراحي جنگ عليه ايران انجام شد. اين هجوم به سبك جنگ‌هاي ضربتي و غافلگير كننده طراحي شد و با اين تصور كه چند روزه به پايان خواهد رسيد صدام اين حماقت را آغاز كرد.
هنري كيسينجر در تاريخ 7/6/59 پيش‌بيني كرده بود عراق در يك جنگ ده روزه مي‌تواند بر جمهوري اسلامي پيروز شود. همان روز بختيار كه شناخت بيشتري از بقيه مردم ايران داشت سقوط نظام جمهوري اسلامي را ظرف چند ماه محقق دانست و صدام در روز اول جنگ گفته بود كه هفت روز ديگر به تهران خواهيم رسيد. اما تمام اين معادلات از هم پاشيد و هيچ كدام به نتيجه دلخواه آقايان نرسيد و حتي بدان جا پيش رفت كه جمهوري اسلامي پس از 30 سال مستقر و پايدار باقي ماند و ملعبه دست غرب و استكبار يعني صدام به دست خودشان از بين رفت.
پس از عزل بني صدر،‏ امام خميني نقش تاريخي خود را در جنگ ايفا نمودند. در اين دوره با استفاده از نيروهاي بسيجي و سپاهي عمليات هاي نظامي موفق يكي پس از ديگري انجام شد.
دليل اين مساله را بايد در يك چيز جستجو كرد و آن رهبري داهيانه امام خميني (ره) است. امام در دوران رهبري به جهت مقبوليت و محبوبيتي كه داشت در انسجام و وحدت اقشار مختلف مردم و بسيج آنان براي حضور در جبهه هاي نبرد، نقش مهمي ايفاء كردند. ايشان نقش مهمي در تشويق نيروهاي مردمي براي حضور گسترده و جانفشاني هاي آنان در دوره دفاع مقدس داشتند. با توجه به محبوبيت بالاي امام و اينكه ايشان علاوه بر رهبري سياسي از مراجع بزرگ شيعه نيز محسوب مي شدند، نقش پررنگ ايشان در بسيج مردمي كاملا مشخص مي شود.
مقايسه دوره فرماندهي بني صدر و دوران پس از عزل وي به خوبي نقش بي بديل امام خميني(ره) در فرماندهي صحيح جنگ را نشان مي دهد. در ابتداي جنگ كه امام خميني(ره) فرماندهي كل قوا را به بني صدر تفويض كرده بودند، بني صدر در جايگاه فرماندهي كل قوا با به كارگيري نيروهاي مردمي به بهانه نداشتن تخصص نظامي مخالف بود. در اين دوره چهار عمليات نظامي براي بازپس گيري مناطق اشغالي از دست نيروهاي عراقي انجام شد كه تمامي آنها با شكست مواجه شد. اما پس از عزل بني صدر،‏ امام خميني نقش تاريخي خود را در جنگ ايفا نمودند. در اين دوره با استفاده از نيروهاي بسيجي و سپاهي عمليات هاي نظامي موفق يكي پس از ديگري انجام شد. شكست حصر آبادان و آزادي خرمشهر از مهمترين عمليات نظامي موفق اين دوره بود .امام توانست با استفاده از نمادهاي مذهبي و واژه هاي شهادت، ايثار و نبرد حق عليه باطل در بسيج مردمي نقش موثري ايفاء نمايد. ايشان با استفاده از نمادهاي مذهبي و ارائه فرهنگ شهادت و تقويت هويت ديني مردم براي اولين بار در طي 150 سال گذشته مزه پيروزي در جنگ را به مردم ايران چشاند. مقاومت ايران در جنگ تحميلي و بازپس گيري مناطق اشغالي، بزرگترين پيروزي ايران در 150سال اخير است كه باعث‏ شگفتي و حيرت جهانيان شد. اين پيروزي بزرگ در حالي به دست آمد كه قدرت هاي بزرگ و بسياري از‏ كشورهاي منطقه، به طور همه جانبه از رژيم بعثي عراق پشتيباني مي كردند و‏ كمك هاي مالي، تسليحاتي و اطلاعاتي زيادي را در اختيار رژيم عراق گذاشته‏ بودند و حتي از نفوذ خود در سازمان هاي بين المللي نيز براي حمايت از اين‏ كشور استفاده مي كردند.
رهبري به جهت مقبوليت و محبوبيتي كه داشت در انسجام و وحدت اقشار مختلف مردم و بسيج آنان براي حضور در جبهه هاي نبرد، نقش مهمي ايفاء كردند. براين اساس امام خميني(ره) نقش مهم و بي بديلي را در هدايت صحيح دفاع مقدس ايفاء نمودند و زماني كه مصلحت ايجاب كرد، شجاعانه قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آتش بس با عراق را پذيرفتند. هيچ كس امروز ياراي رد اين مقوله را ندارد؛ چراكه اين واقعيت به خوبي به اثبات رسيد و امروز شاهديم كه صدام به عنوان آغازگر جنگ به تاريخ پيوسته و حتي پيش بيني هاي امام (ره) نيز به حقيقت پيوسته است.