22 بهمن روز شکوفایی

مردم بارها نشان دادند که به انقلاب خود علاقه‌مند و پایبندند و حاضر نیستند القائات و تحریفات دیگران را در سرزمینی بپذیرند که کوچه کوچه آن، یادآور لاله‌های شهیدی است که آزمون خود را در عشق، شهادت، شهامت و شجاعت به اثبات رسانده‌اند و تاریخ را تحول بخشیده‌اند و به این ترتیب سرمشق همه مقاومت‌ها و نهضت‌های جهان شده‌اند. ملت غیور ایران اسلامی همواره حامیان ارزشمندی برای مقبولیت و مشروعیت نظام و دستگاه‌های حاکمیتی بوده و هستند. افتخار پیشرفت و توسعه تکنولوژی برتر امروز نیز در سایه پشتیبانی و رشادت همین الگوها و اسوه‌های شجاعت و شهامت به دست آمده است. از این‌رو، ملت بیدار ما، همواره ایستاده‌اند تا ظهور و بروز خود را نه تنها در منطقه، بلکه در جهان نشان دهند و حرف اول را در درون و بیرون از مرزهای ملی و برمبنای حق و حقانیت ادا کنند.
راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن امسال نیز نشان داد که هیچ گسستی در وحدت ملی وجود ندارد، بلکه هر تحرکی که آزمونی برای مردم کشورمان شده، خود موجب افزایش ضریب وفاق ملی و در نتیجه، اقتدار ملی گشته است. مردم نشان دادند که ایستاده‌اند تا جنگ نرم دشمن را نیز پاسخ گویند و نه تنها پاسخگو و مقاوم باشند، بلکه با بصیرت خود خلاءهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب را شناسایی نموده و به موقع بر آن بتازند.
مردم با حضور خود نشان دادند که آگاهانه به اصول و ارزش‌های خود پایبند هستند و همواره می‌دانند که سلطه‌گران و غرب‌نشینان و غرب‌گرایان نمی‌توانند اداره‌کنندگان اراده و روند رشد و توسعه آنان باشند. مردم غیور ما خوب می‌دانند که آمریکا در بحران اقتصادی و اخلاقی به سرمی‌برد و 17 میلیون انسان بیکار و کارتن‌خواب در خیابان‌های این کشور، هر روز بر ناهنجاری‌های فرهنگ عمومی آن دامن می‌زنند و بودجه 6/3 تریلیونی این کشور بیشتر صرف جنگ‌افروزی و خون‌ریزی در آن سوی مرزهایش می‌شود. امروز بر کسی پوشیده نیست که چانه‌زنی‌های هسته‌ای، برسر انحصار اقتصادی انرژی در دست سلطه‌گران است و مخالفت‌های غرب و آمریکا با پیشرفت ایران در این زمینه از سر ستیزی است که از دیرباز با فرهنگ اسلامی داشته است. ملت بیدار ایران می‌دانند که ایادی استکبار، دین و ارزش‌هایشان را نشانه گرفته است و به همین خاطر هرگز القائات این ایادی خودباخته را باور نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند که تفکرات و اراده‌هایشان تحت تأثیر القائات و تفکرات مخرب غربی قرار بگیرد.
مردم ما در 22 بهمن نشان دادند که هوشیارند و هوشمندانه پاسخ سیاسی دندان‌‌شکنی به غرب و آمریکا داده و ثابت کردند که نه تنها حمایت‌های تبلیغاتی و جنگ‌ افروزانه نمی‌تواند اثری بر روند رشد و پویایی ما بگذارد، بلکه دندان‌های فشرده و تهدیدهای تسلیحاتی و نظامی آنان نیز بی‌اثر و بی‌خاصیت خواهد بود. شکی نیست که تهدیدات و فشارهای اقتصادی آنها علیه این ملت غیور نیز کوچکترین اثری برآنان نخواهند داشت.
مردم ما از پیر و جوان، زن و مرد، دختر و پسر و حتی کودکان در 22 بهمن نشان دادند که تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خون خود بر اندیشه‌های تابناک بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره) ارج می‌نهند و همواره حامی امامت و ولایت فقیه هستند. به هرحال، این مردم سزاوار خدمت‌گذاری بی‌شائبه‌اند؛ آنان سزاوار راحتی و دین‌داریند؛ آنان سزاوار آسایش و امنیتند؛ آنان سزاوار افتخارآفرینی در همه جهانند و آنان سزاوار حمایت بی‌دریغ برای رشد و تعالی هستند.