چرا شهيد صياد شيرازي ترور شد؟

چرا شهيد صياد شيرازي ترور شد؟

چرا شهيد صياد شيرازي ترور شد؟

كينه گروهك مجاهدين خلق از صياد به عمليات مرصاد بر مي گردد.
اين گروهك به لحاظ اين كه در جريان جنگ تحميلي از عوامل اطلاعاتي خويش در كمك به ارتش عراق استفاده مي كرد؛ در استراتژي نظامي صدام از جايگاه ويژه اي برخوردار بود.
اين در حالي است كه در صورت انعقاد قرارداد صلح دائمي ميان ايران و عراق، مجاهدين خلق ديگر چنين كاركردي نداشت لذا از نظر موجوديت با خطر جدي مواجه شد.
در چنين وضعيتي سازمان براي بقاي خود در دسترس ترين گزينه را استفاده از فرصت به دست آمده در جهت سرنگوني نظام ايران مي دانست.
مجاهدين خلق به غلط فكر مي كردند مردم در نتيجه طولاني شدن جنگ با عراق، خسته شده اند و با توجه به آسيب هاي مادي - معنوي جنگ، مردم ايران از مجاهدين خلق استقبال كرده و از حمايت از نظام جمهوري اسلامي ايران دست خواهند كشيد.

 

اين مورد را مي توان يكي از بزرگترين اشتباهات مجاهدين خلق و استراتژي هاي آن محسوب كرد.
علاوه بر اين،  فرماندهان مجاهدين خلق در اين انديشه بودند كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جبهه جنوب زمينگير شده و توان عمليات مضاعف گسترده را نخواهد داشت.
با همين تحليل هاي غلط بود كه مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق با تحليل هاي احساسي درباره نظام جمهوري اسلامي ايران مدعي شده بود: «طلسم جنگ در حال شكستن است. رژيم شل شده بايد ضربه كاري را بزنيم.»

 

اما واقعيات آنگونه نبود كه رجوي فكر مي كرد. آنها درعملياتي عليه كشورمان كه از آن به نام «فروغ جاويدان» ياد مي كردند به سختي شكست خوردند.

 

فرماندهي نيروهاي ايران را در اين عمليات صياد شيرازي برعهده داشت. در اين نبرد حدود دو هزار نفر از اعضاي  مجاهدين خلق كشته شدند.
اين آمار از سوي خود مجاهدين خلق 1263 نفر اعلام شد. همين امر سبب شد تا مجاهدين خلق شديدا كينه صياد شيرازي را به دل گرفته و درصدد ترور وي برآيند.

 

شهيد صياد شيرازي در خاطرات خود مي گويد« شبانه خودم را با يك فروند هواپيماي فالكون، به كرمانشاه رساندم و صحنه پيشروي دشمن را از نزديك مشاهده كردم و متوجه اوضاع شدم ،....... نيمه شب چهارم تيرماه بود و تا ساعت يك و نيم نتوانستيم ماهيت دشمن را به دست آوريم ...... ساعت 5 به پايگاه رفتم..... يك تيم ارتش آماده شد ابتدا خودم با يك هلي كوپتر 214 براي شناسايي دقيق و هماهنگي به سمت مواضع حركت كردم و به اين ترتيب اولين عمليات را عليه نيروهاي مهاجم و منافق آغاز كرديم.»
يكي از اعضاء سابق مجاهدين خلق درباره واكنش مجاهدين خلق به ترور صياد مي گويد: « ترور صياد يك اتفاق ويژه بود و سازمان هم سنگ تمام گذاشت. آن روز جشن عمومي اعلام شد و تير هوايي، شيريني و شام جمعي هم دادند. اتفاقي كه به ندرت مي افتاد. مسعود هم در يك نشست عمومي اين ترور را تبريك گفت. بالاخره شهيد صياد يكي از فرماندهان بزرگ عمليات مرصاد بود كه ضربه سختي به پيكر سازمان وارد كرد.»