اتحاد امت اسلامى

ما عازم هستیم که تمام سلطه‏ها را نابود سازیم و شما هم کوشش کنید که ملت‏ها را با حق همراه کنید.و آنچه مهم است این است که شما در مذهب خود و ما در مذهب خودمان اخلاص را حفظ و به خداى تبارک و تعالى اعتماد داشته باشیم تا عنایت او شامل حال ما باشد و ما را از تحت این سلطه‏ها خارج سازد. (1)
علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و متفکران اسلام بزرگ یکدل و یک جهت در راه نجات بشریت از تحت سلطه ظالمانه این اقلیت حیله باز و توطئه‏گر که با دسیسه‏ها و جنجال‏ها سلطه ظالمانه خود را بر جهانیان گسترده‏اند بپا خیزند و با بیان و قلم و عمل خود خوف و هراس کاذبى را که بر مظلومان سایه افکنده است بزدایندو این کتاب‏هایى را که اخیرا با دست استعمار که از آستین کثیف این بردگان شیطان منتشر شده و دامن به اختلاف بین طوایف مسلمین مى‏زنند نابود کند و ریشه خلاف که سرچشمه همه گرفتارى مظلومان و مسلمانان است را بر کند و یکدل و یکسو بر این رسانه‏هاى گروهى که در بیشتر ساعات شب و روز به فتنه انگیزى و نفاق افکنى و دروغ پردازى و شایعه سازى عمر خود را مى‏گذرانند پرخاش کنند و بر سرچشمه تروریزم که از کاخ سفید مى‏جوشد بشورند.چرا که با ریشه‏یابى معلوم مى‏شود اساس آنچه که تفنگداران و سربازان آمریکا را در بیروت و دیگر جاها با انفجارهاى محیط به هلاکت رسانده و مى‏رساند، همان کاخ‏هاى ستم بویژه کاخ سفید است. (2)
جهات سیاسى زیادى در اجتماعات، جماعات و جمعات و خصوصا اجتماع گرانبهاى حج مى‏باشد که از آنجمله اطلاع بر گرفتارى‏هاى اساسى و سیاسى اسلام و مسلمین است که با گردهمآیى روحانیون و روشنفکران و متعهدان زائر بیت الله الحرام ممکن است طرح و با مشورت از راه حل‏ها مطلع و در بازگشت به کشورهاى اسلامى در مجتمع‏هاى عمومى گزارش داده و در رفع آنها کوشا شوند و از جمله وظایف در این اجتماع عظیم دعوت مردم و جوامع اسلامى به وحدت کلمه و رفع اختلافات بین طبقات مسلمین است که خطبا و گویندگان و نویسندگان، در این امر حیاتى اقدام نمایند و کوشش کنند در بوجود آوردن جبهه مستضعفین که با وحدت جبهه و وحدت کلمه و شعار لا اله الا الله از تحت اسارت قدرت‏هاى شیطانى و اجانب و استعمارگران و استثمارگران بیرون آیند و با اخوت اسلامى بر مشکلات غلبه پیدا کنند. (3)
یک چاره که اساس چاره‏هاست و ریشه این گرفتارى‏ها را قطع مى‏کند و فساد را از بن مى‏سوزاند، وحدت مسلمانان بلکه تمامى مستضعفان و در بند کشیده شدگان جهان است و این وحدت که‏اسلام شریف و قرآن کریم بر آن پافشارى کرده‏اند، با دعوت و تبلیغ دامنه‏دار باید بوجود آید و مرکز این دعوت و تبلیغ، مکه معظمه در زمان اجتماع مسلمین براى فریضه حج است. (4)
براى من یک مطلب به شکل معماست و آن این است که همه دول اسلامیه و ملت‏هاى اسلام مى‏دانند که درد چیست، مى‏دانند که دست‏هاى اجانب در بین است که اینها را متفرق از هم بکند، مى‏بینند که با این تفرقه‏ها ضعف و نابودى نصیب آنها مى‏شود، مى‏بینند که یک دولت پوشالى اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده که اگر مسلمین مجتمع بودند.هر کدام یک سطل آب به اسرائیل مى‏ریختند او را سیل مى‏برد، معذلک در مقابل او زبون هستند.معما این است که با اینکه اینها را مى‏دانند، چرا به علاج قطعى که آن اتحاد و اتفاق است روى نمى‏آورند؟ چرا توطئه‏هایى که استعمارگرها براى تضعیف آنها به کار مى‏برند، آنها توطئه‏ها را خنثى نمى‏کنند؟ آیا این معما چه وقت باید حل شود؟ و پیش کى باید حل بشود؟ این توطئه‏ها را کى باید خنثى کند غیر از دولت‏هاى اسلام و ملت‏هاى مسلمین؟ این معمایى است که شما اگر جوابى دارید و حل کردید، این معما را به ما هم تذکر بدهید. (5)
پیغمبر اسلام مى‏خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کند.مى‏خواست تمام ممالک دنیا را در تحت یک کلمه توحید، در تحت کلمه توحید تمام ربع مسکون را قرار بدهد منتهى اغراض سلاطین آنوقت از یک طرف، اغراض علماى نصارى و یهود و امثال ذالک از طرف دیگر سد شد، مانع شد از اینکه ایشان بتوانند آن کار را انجام بدهند.الان هم سد هستند، الان هم آنها مانع هستند، الان هم گرفتارى ما براى خاطر آنهاست، الان هم یهود مانع هستند که اسلام ترویج بشود، الان هم نصارى مانع هستند که اسلام را آنطورى که هست معرفى کنند.
الان بر روساى اسلام، بر سلاطین اسلام، بر روساى جمهوراسلام تکلیف است که این اختلافات جزئى موسمى را که گاهى دارند، این اختلافات را کنار بگذارند.عرب و عجم ندارد، ترک و فارس ندارد، اسلام، کلمه اسلام، پیغمبر اسلام همانطورى که خودشان طریقه مبارزه‏شان بوده است باید اینها هم تبع باشند، تبع اسلام باشند.اگر وحدت کلمه خودشان را حفظ کنند، اگر این اختلافات جزئى موسومى را کنار بگذارند، اگر همه با هم همدست بشوند، هفتصد میلیون مى‏گویند این جمعیت هست اما هفتصد میلیون متفرق به قدر یک میلیون هم نیستند.هفتصد میلیون متفرق به درد نمى‏خورد، هزارها میلیون متفرق هم به درد نمى‏خورد، اما اگر این هفتصد میلیون، دویست میلیونش، چهار صد میلیونش با هم دست بدهند، دست برادرى بدهند، حدود و ثغورشان را حفظ کنند، حدود خودشان را حفظ کنند لکن در جامعه اسلامى که مشترک ما بین همه است، در کلمه توحید که مشترک بین همه است، در مصالح اسلامى که مشترک بین همه است با هم توحید کلمه کنند، اگر اینها توحید کلمه کنند دیگر یهود به فلسطین طمع نمى‏کند، دیگر هند به کشمیر طمع نمى‏کند.این براى این است که نمى‏گذارند شما متحد بشوید.بدانند اینها (مى‏دانند هم) دست‏هایى که مى‏خواهند منابع شما را از دست شما بگیرند، مى‏خواهند ثروت شما را به رایگان ببرند، مى‏خواهند بهاء تحت الارضى و فوق الارضى شما را به یغما ببرند، اینها نمى‏گذارند که عراق و ایران با هم متحد بشوند، ایران و مصر با هم متحد بشوند، ترکیه و ایران با هم متحد بشوند، همه‏شان با هم وحدت کلمه پیدا بکنند، نخواهند گذاشت ولى شما تکلیفتان این نیست، روسا تکلیفشان این است که بنشینند با هم تفاهم کنند، حدود و ثغور خودشان را حفظ کنند، هر کدام حدود و ثغورشان محفوظ لکن دشمن خارجى که به شما اینقدر ضرر وارد مى‏کند در مقابل او توحید کلمه کنید. ـ اگر توحید کلمه بکنید ـ یک مشت یهودى دزد در فلسطین است، بیش از یک میلیون از مسلمین را ده سال، بیشتر از ده سال است که متفرق کرده‏اند و ممالک اسلامى نشسته‏اند با هم عزا گرفته‏اند، اگر توحید کلمه باشد چطور مى‏توانند اینها، این یک مشت یهود دزد چطور مى‏توانند فلسطین شما را از دست شما بگیرند و مسلمین را از فلسطین بیرون کنند و نتوانید هیچ کارى بکنید؟ اگر توحید کلمه کنید چطور هندوى بدبخت مى‏تواند کشمیر عزیز را از ما بگیرد و از مسلمین بگیرد و هیچ کارى از آنها بر نیاید؟ اینها مطالبى است که جزو واضحات است منتهى تذکر لازم است .خود آنها هم مى‏دانند این مطلب را لکن باید فکر کنند، باید بنشینند جلسه کنند، اجتماع کنند، فکر کنند، این اختلافات جزئى را کنار بگذارند.الان اسلام در دست شما است.الان روساى اسلام بدانند، سلاطین اسلام بدانند، روساى جمهور بدانند، شیوخ بدانند، اینهائى که ریاست دارند در اسلام بدانند که خداى تبارک و تعالى این ریاست را که به آنها داده است مسؤولیت دارد.رئیس یک قوم شدن، رئیس یک ملت شدن مسؤولیت دارد نسبت به آن ملت، نسبت به آن قوم، نسبت به زندگى آن قوم، نسبت به حوادثى که براى آن قوم پیش مى‏آید، مسؤول هستند اینها، دیگران محتاج به اینها هستند، از عجایب است این مطلب، از عجایب است که ثروت در دست شرق است، این ثروت مهم نفت در دست شرق است، در دست مسلمین است، در ممالک اسلامى است.این معادن بسیار مهمى که در دنیا هر مملکتى پیشرفت کرده است به واسطه این مخازن پیشرفت کرده است ـ هر جنگى مقدم شده است ـ هر مملکتى در جنگ مقدم شده است به واسطه نفت مقدم شده است، اینها در دست شماست.عراق بحمد الله نفت دارد، ایران بحمد الله نفت دارد، کویت نفت دارد، حجاز نفت دارد، نفت دست مسلمین است.آنها باید بیایند به شما تملق بگویند، دست شما را ببوسند، پاى شما را ببوسند و این ذخایر را به قیمت ارزشمند هم بخرند .شما نباید با آنها، از آنها یک تملقى بگوئید، انشاء الله نمى‏گوئید.آنها باید تملق شما را بگویند، ثروت دست شماست معذلک انسان مى‏بیند که مطلب اینطور نیست، مستعمرین جورى این مطلب را درست کردند که بعضى ممالک را بازى دادند و خیال مى‏کنند که نه، باید از آنها هم یک تملقى بگویند، به آنها هم یک تعارفى بدهند تا اینکه ثروت آنها را ببرند، این تاسف دارد.تا وحدت‏کلمه نباشد، تا روساى اسلام وحدت کلمه در خودشان ایجاد نکنند، تا فکر نکنند بر بدبختى‏هاى ملت اسلام، بدبختى‏هاى اسلام، بدبختى‏هاى احکام اسلام، غربت اسلام و قرآن کریم، سیادت نمى‏توانند بکنند.باید فکر کنند، عمل کنند تا سیادت کنند و اگر این مطلب را انجام بدهند سید دنیا خواهند شد.اگر اسلام را آنطورى که هست به دنیا معرفى کنند و آنطورى که هست عمل بکنند سیادت با شماست، بزرگى با شماست. «العزة لله و لرسوله و للمؤمنین» . (6)
ما براى دفاع از اسلام و ممالک اسلامى و استقلال ممالک اسلامى در هر حال مهیا هستیم، برنامه ما که برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامى است، برادرى با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم، هم پیمانى با تمام دول اسلامى است در سراسر جهان، مقابل صهیونیست، مقابل اسرائیل، مقابل دول استعمار طلب مقابل کسانى که ذخائر این ملت فقیر را به رایگان مى‏برند و ملت بدبخت در آتش فقر و بیکارى و بینوائى مى‏سوزد.در حضور چهره‏هاى رنگ پریده از گرسنگى و بینوائى، دائما دولت‏ها دم از ترقى و پیشرفت‏هاى اقتصادى مى‏زنند، این حقایق تلخ ما را به تنگ آورده، علماء اسلام را رنج مى‏دهد، اگر اینها ارتجاع سیاه است، بگذار ما مرتجع باشیم. (7)
هان اى مسلمانان قدرتمند! به خود آیید و خود را بشناسید و به عالم بشناسانید و اختلافات فرقه‏اى و منطقه‏اى را که به دست قدرت‏هاى جهانخوار و عمال فاسد آنها براى غارت شما و پایمال کردن شرف انسانى و اسلامى شما بار آمده، به حکم خداى تعالى و قرآن مجید به دور افکنید و تفرقه افکنان از قبیل آخونده‏هاى جیره خوار و ملى گرایان بى‏خبر از اسلام و مصالح مسلمین را از خود برانید که ضرر اینان بر اسلام از ضرر جهانخواران کمتر نیست .اینان اسلام را وارونه نشان مى‏دهند و راه را براى غارتگران باز مى‏کنند.خداوند تعالى، اسلام و ممالک مسلمین را از شر جهانخواران و پیوستگان ووابستگان به آنان نجات دهد. (8)
ما میدانیم و مسلمین هم، بلکه مهم دولت‏هاى اسلامى هم، همه مى‏دانند که آنچه به ما مى‏رسد و رسیده است از دو مشکل است: یکى مشکل بین خود دولت‏هاست که مع الاسف تاکنون نتوانسته‏اند این مشکل را حل بکنند و آن مشکل اختلاف بین خودشان است و آنکه مى‏دانند منشاء همه گرفتارى‏هاى مسلمین این اختلافات است و ما هم قریب به بیست سال است که در این موضوع سفارش کردیم، گفتیم، نوشتیم، دعوت کردیم سران دولت‏ها را بر این اتحاد، لکن مع الاسف تاکنون حاصل نشده است و مشکل دوم مشکل دولت‏ها با ملتهاست که دولت‏ها با ملت‏ها طورى رفتار کردند که ملت‏ها پشتیبان آنها نیستند.مشکلاتى که براى دولت‏ها پیدا مى‏شود و باید به دست ملت‏ها این مشکلات رفع بشود، براى تفاهمى که بین آنها نیست، اگر ملت‏ها دامن نزنند به مشکلات دولت‏ها، لااقل بى تفاوت هستند. (9)
و من امیدوارم که تمام برادرهاى ما در اطراف ایران، چه برادرهاى اهل سنت و چه برادرهاى اهل تشیع و تمام کسانى که در این ملت هستند از اقلیت‏هاى مذهبى همه با هم مجتمع باشند و همه مثل برادر با هم رفتار کنند تا اینکه این مملکت به پیش برود و احکام اسلام در او جارى بشود و رفاه همه مسلمان‏ها و همه کسانى که در کشور اسلامى سکونت دارند حاصل بشود.و من امیدوارم که همه ملت‏هاى اسلامى، گمان نکنند این ملت‏هاى اسلامى که ما در یک گوشه‏اى هستیم و آنها در گوشه دیگر، قرآن همه شما را برادر خوانده است، قرآن عقد اخوت بین همه شما، آن کسانى که در آخر نقطه عالم هست و مسلم است و مؤمن است، با آن کسى که در اول نقطه عالم هست و بین مشرق و مغرب، با آنها جدائى هست، اینها جدائى از هم ندارند و همه با هم برادرند و باید به حکم اسلام همه با هم برادرى کنند و متفرق نشوند و جداى از هم نباشند و مصالح‏خودشان را مصالح اسلام و مصالح همه ملت‏ها بدانند و هر ملتى مصلحت ملت دیگرى را مصلحت خودش بداند و مؤمنین در هر جا که هستند برادر باشند و به برادرى رفتار کنند و اگر یک جائرى به یکى از ممالک اسلامى تعدى کرد، این تعدى را به خودشان بدانند و من امیدوارم که با نظر کردن به این حکم اسلامى که همه مردم، همه مسلمان‏ها برادر هستند، این مملکت مصالح خودش را به دست بیاورد و همه ممالک اسلامى برابر قدرت‏ها غلبه کنند و موفق به این بشوند که احکام اسلام را تا آخر اجرا بکنند. (10)
اگر چنانچه اختلافى بین ملت ایران با ملت‏هاى دیگر بیفتد، اختلافى ما بین برادرهاى اهل سنت ما با برادرهاى اهل تشیع ما واقع بشود، این به ضرر همه‏مان هست، به ضرر همه مسلمین هست.و آنهائى که مى‏خواهند ایجاد تفرقه بکنند اینها نه اهل سنت هستند و نه اهل تشیع هستند، آنها کسانى هستند که کارگردانان دولت‏هاى ابر قدرت هستند و در خدمت آنها هستند .آنهائى که کوشش دارند بین برادرهاى اهل سنت ما برادرهاى اهل تشیع تفرقه بیندازند، اینها اشخاصى هستند که براى دشمن اسلام، براى دشمن‏هاى اسلام مشغول توطئه هستند و مى‏خواهند دشمن‏هاى اسلام را بر مسلمین غالب کنند، آنها طرفدار آمریکا هستند، بعضى طرفدار شوروى هستند و باید مسلمین در هر جا که هستند، توجه کنند که امروز تفرقه ما بین یک مملکتى ولو در اقصى بلاد دنیا باشد با مملکت دیگرى که با او در شرق و غرب با هم جدا هستند، امروز مثل سابق نیست، امروز هر مساله‏اى در یک گوشه دنیا واقع بشود، مساله دنیاست، نه مساله همانجا.اگر چنانچه یک تفرقه‏اى بین شما برادرها در ایران واقع بشود، این یک مسأله‏اى است در همه دنیا و اگر تفرقه‏اى ما بین برادران ایرانى و برادرهاى عراقى واقع بشود، یعنى ملت عراق بشود، این یک مسأله‏اى در دنیا هست، نه یک مسأله‏اى بین اینجا و عراق هست.این را در دنیا رویش حساب مى‏کنند و در دنیا آنهائى که مى‏خواهند تمام منافع دنیا را به جیب خودشان بزنند و سلطه خودشان‏را به تمام ممالک دنیا تحمیل بکنند، آنها همین تفرقه‏اى که بین برادرهاى شیعه ما و سنى ما فرضا اتفاق بیفتد در ایران، آنها بهره بردارى مى‏کنند و همین طور اگر بین برادرهاى ایرانى ما و برادرهائى که در پاکستان هستند یک اختلافى واقع بشود، بهره بردارى مى‏کنند آنها.
ما باید بیدار باشیم و بدانیم که این حکم الهى که فرموده است
«انما المؤمنون اخوة» (11) برادر هستند اینها و هیچ حیثیتى جز برادرى با هم ندارند و مکلفند که مثل برادر با هم رفتار کنند، این یک حکم سیاسى است که اگر ملت‏هاى مسلم که تقریبا یک میلیارد جمعیت هستند، اینها برادر با هم باشند و به برادرى با هم رفتار کنند، هیچ آسیبى بر اینها واقع نمى‏شود و هیچ یک از ابر قدرت‏ها قدرت اینکه تجاوز به آنها بکنند ندارند.برادرها! باید متوجه این معنا باشید. (12)
یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته‏اى از مسلمانان سنى، یک دسته حنفى و دسته‏اى حنبلى و دسته‏اى اخبارى هستند.اصلا طرح این معنا، از اول درست نبود.در یک جامعه‏اى که همه مى‏خواهند به اسلام خدمت کنند و براى اسلام باشند، این مسائل نباید طرح شود.ما همه برادر هستیم و با هم هستیم منتها علماى شما یک دسته فتوا به یک چیز دادند و شما تقلید از علماى خود کردید و شدید حنفى، یک دسته فتواى شافعى را عمل کردند و یک دسته دیگر فتواى حضرت صادق را عمل کردند اینها شدند شیعه.اینها دلیل اختلاف نیست، ما نباید با هم اختلاف و یا یک تضادى داشته باشیم.ما همه با هم برادریم.برادران شیعه و سنى باید از هر اختلافى احتراز کنند.
امروز اختلاف بین ما، تنها به نفع آنهائى است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفى و یا سایر فرق.آنها مى‏خواهند نه این باشد نه آن، راه را اینطور مى‏دانند که بین شما و مااختلاف بیندازند.ما باید توجه به این معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم و باید براى قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم . (13)
بیخود در صدد تفرقه‏اندازى هستند، مسلمان‏ها برادرند و تفرقه پیدا نمى‏کنند با تبلیغات سوء بعضى عناصر فاسده، اصل این مسأله که شیعه و سنى، شیعه یک طرف و سنى یک طرف، این از روى جهالت و از روى تبلیغاتى که اجانب کرده‏اند پیش آمده است چنانکه بین خود شیعه هم اشخاص مختلفى را با هم به مبارزه وا مى‏دارند و بین خود برادرهاى سنى هم یک طایفه‏اى را به طایفه دیگر، در مقابل هم قرار مى‏دهند.
امروز روزى است که تمام طوائف مسلمین مقابل هستند با قدرت‏هاى شیطانى که اساس اسلام را مى‏خواهند از بین ببرند.این قدرت‏هائى که دریافته‏اند که آن چیزى که خطر براى آنها دارد اسلام است.آن چیزى که خطر براى آن دارد وحدت ملت‏هاى اسلامى است، امروز روزى است که تمام مسلمین تمام بلاد عالم با هم مجتمع بشوند.امروز روزى نیست که یک دسته‏اى در یک جا بگویند ما خودمان، یک دسته‏اى دیگر در جاى دیگر بگویند ما خودمان.امروز روزى است که همه به دستور اسلام، به دستور قرآن کریم با هم متحد باشند، تنازع نکنند.اگر تنازع با هم بکنند، به هر شیوه‏اى باشد، به حسب قرآن کریم ممنوع است این تنازع و اگر تنازع بکنند فشل مى‏آورد و رنگ و بوى انسان را و ملت را از بین مى‏برد.این دستور خداى کریم است.اینهائى که دارند کوشش مى‏کنند تفرقه بیندازند و تنازع ایجاد کنند و معذلک ادعاى اسلام مى‏کنند، اینها آن اسلامى را که قرآن کتاب اوست، آن اسلامى را که کعبه قبله اوست، آن اسلام را نیافته‏اند و ایمان به آن اسلام نیاورده‏اند.آنهایى ایمان به اسلام آورده‏اند که قرآن را، و محتواى قرآن را قبول دارند، محتواى قرآنى که مى‏فرماید که «مؤمنون اخوه» هستند، برادر هستند با هم. برادرى هر چه اقتضا مى‏کند باید اینها انجام بدهند.برادرى اقتضا مى‏کند که اگر به‏شما صدمه‏اى وارد شد همه برادرهایى که در هر جا هستند متأثر باشند.اگر شما خوشحال باشید همه خوشحال باشند. (14)
پى‏نوشت‏ها:
1 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با هیئتى از نیکاراگوئه، صحیفه نور، جلد 17، ص 249، تاریخ: 20/2/ .62
2 ـ پیام امام خمینى به مناسبت سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى، صحیفه نور، جلد 19، ص 102، تاریخ 22/11/ .63
3 ـ پیام امام خمینى به زائرات بیت الله الحرام، صحیفه نور، جلد 9، ص 225، تاریخ: 7/7/ .58
4 ـ پیام امام خمینى به زائران بیت الله الحرام به مناسبت عید سعید قربان، صحیفه نور، جلد 18، ص ص 90، تاریخ 12/6/ .62
5 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با وزیر خارجه سوریه، صحیفه نور، ج 8، ص 236 ـ 235، تاریخ: 25/5/ .58
6 ـ بیانات امام خمینى در مورد وظایف دول و علماى اسلامى، صحیفه نور، ج 1، ص 121 ـ 120 تاریخ: .1343
7 ـ اطلاعیه مشترک حضرات آیات عظام امام خمینى، نجفى مرعشى، طباطبایى، صحیفه نور، ج 1، ص 84، تاریخ: خرداد .1343
8 ـ پیام امام خمینى به حجاج بیت الله الحرام، صحیفه نور، ج 19، ص 199، تاریخ: 25/5/ .64
9 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با جمعى از رزمندگان فلسطینى، صحیفه نور، ج 9، ص 133، تاریخ: 24/6/ .58
10 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با اعضاى جهاد سازندگى، صحیفه نور، ج 13، ص 27، تاریخ : 27/5/ .59
11 ـ سوره حجرات آیه 10
12 ـ بیانات امام خمینى در دیدار با اعضاى جهاد سازندگى، صحیفه نور، ج 13، ص 25، تاریخ : 27/5/ .59
13 ـ بیانات امام خمینى در جمع گروهى از مهاجرین کردستان، صحیفه نور، ج 12، ص 259، تاریخ : 31/4/ .59
14 ـ بیانات امام خمینى در جمع روحانیون کردستان، صحیفه نور، ج 13، ص 45، تاریخ: 4/6/ .59