آسیب‌شناسی انقلاب، انتخابات و توسعه سیاسی

با توجه به اینکه کشور در آستانه انتخابات در مرحله جدیدی قرار گرفته است، توجه به این مهم رویکردی ویژه می‌یابد زیرا فضای سیاسی شفاف منجر به رشد و توسعه سیاسی و بالطبع انتخاب درست و آگاهانه می‌شود و این امر می‌تواند یک گام اساسی در دهه چهارم انقلاب به سوی پیشرفت و عداالت باشد.
بنابراین ضروری است که برای توسعه سیاسی کشور در این برهه، ما مفهوم توسعه سیاسی را برای خودمان معنا کنیم و به ادبیات مشترکی دست یابیم تا علل و موانع تحقق این امر و عوامل تقویت کننده در کشور مشخص شود و به رشد و کمال برای نیل به اهداف متعالی انقلاب اسلامی نایل شویم.
بی شک یکی از ابزارهایی که ما را در این حوزه یاری می‌رساند، بازبینی گذشته، بررسی و تحلیل رخدادها در سی سال گذشته انقلاب است که ما در شفاف سازی فضای سیاسی کشور به عنوان یک عامل اساسی در توسعه سیاسی یاری می‌کند.
نخبگان سیاسی باید سکوت غافلانه‌ای را که هم اکنون نسبت به این فرصت طلایی که گذشت سی سال انقلاب پدید آورده است را بشکنند و در راستای احیاء و بالندگی سنت‌های حسنه بعد از انقلاب کوشیده و سنت‌های نکوهیده را واکاوی و از بین ببرند.
آنچه مسلم است، غفلت‌زدایی از این مسأله مهم، با مطالعات سیاسی و کنکاش در وقایع 30 سال انقلاب اسلامی محقق می‌شود. با مطالعه و بررسی این 3 دهه، حقانیت بسیاری از مسائل مشخص می‌شود و پرده از اشتباهات و حرفهای بیهوده بسیاری از افراد برداشته خواهد شد که اعتقاد داشتند بسیاری از آرمان و گفته‌های امام (ره) و رهبری قابل تحقق نیستند.
در فضای فعلی می‌توان با بررسی و مداقه، به صحت و اتقان بسیاری از فرامین حضرت امام(ره) در خصوص مسائل داخلی و خارجی نظیر عزل بنی صدر، کنارگذاشتن قائم مقام رهبری، پایان جنگ، نهضت آزادی، سلمان رشدی، و... پی برد و بطلان گفته‌های برخی از افراد در آن زمان را اکنون به وضوح مشاهده کرد.
بر این مبنا با رویکرد بدون جهت‌گیری و مداقه در گذشته می‌توان بسیاری از ابهامات را شفاف کرد و فضای سیاسی جدیدی را بوجود آورد که موجب رخ دادن بالندگی و رشد در این جامعه خواهد شد زیرا اصلاح آینده بر پایه داشته‌های گذشته می‌باشد، بنابراین باید داده‌های 30 سال گذشته انقلاب بررسی شود تا نقاط قوت و ضعف طرح شود و در راستای تقویت و اصلاح آنها گامهای اساسی برداشته شود. چنانچه اگر این گذشته بررسی شود کفه نقاط قوت بسیار سنگین تر از کفه نقاط ضعف خواهد بود که این نیز یک فرصت برای کمال نقاط قوت و اصلاح کاستی‌ها خواهد بود.
از دیگر مزایای شفاف شدن ابهامات در فضای سیاسی کشور این است که حقانیت بسیاری از آرمان‌ها مشخص و بطلان بسیاری از بیهوده گویی‌ها محرز می‌شود و از این طریق دیگر وقت و انرژی برای دفاع از آرمانهای اثبات شده و یا کتمان توسط عده‌ای دیگر هدر نخواهد رفت و فضای رسانه‌ای نامناسب و بعضا شیطنت گونه که از سوی برخی ارباب رسانه اتخاذ شده است قادر به کمرنگ کردن مثبت گرایی در حوزه دستاوردهای انقلاب نخواهد بود.
در این فضا، در عملکرد، گفته‌ها و وعده‌های گروه‌ها، احزاب و افراد تحلیل و بررسی صورت گرفته و جو عمومی کشور می‌تواند از آنان در قبال وعده‌ها و گفته هایشان توضیح بخواهد و بعضاً اصلاح آنان را خواستار شود. گرایشات افراد و جهت گیریهای آنان شفاف خواهد بود و ابهامی در آن وجود نخواهد داشت.
گرایش‌ها و جهت‌گیری‌های گروه‌ها و احزاب در قبال مسائل گوناگون روشن و شفاف است و هر حزب و گروهی که وارد صحنه می‌شود باید برای حل مشکلات برنامه داشته باشد و فقط به شعار دادن بسنده نکند. چون شعار دادن خالی، اهانت به شعور مردم است و جوی که در آن بسیاری از احزاب و گروه‌ها به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند و به راحتی دروغ می‌گویند شکسته می‌شود و از این طریق برای گروه‌های خاطی محرومیت و عدم اقبال عمومی به وجود می‌آید.
رشد سیاسی مورد انتظار در یک رقابت و گفت‌وگوی بسیار جدی در درون جبهه خودی در فضایی آکنده از اخلاق و منطق رخ می‌دهد و رشد و تعالی جامعه بدون هیچ گونه سوءاستفاده سیاسی محقق می‌شود و خبری از شایعه، دروغ پراکنی و تخریب شخصیت که متاسفانه بعضاً از بودجه بیت المال صرف می‌شود، نخواهد بود. یک بام و دو هوا بودن در فضای سیاسی جامعه که موجب ننگ آن است و منجر به رشد نیافتگی می‌شود، از بین خواهد رفت.
در این فضاست که سلیقه‌های شخصی نمی‌تواند بر جو عمومی جامعه غالب شود، جامعه به راحتی خواهد توانست گزینه مناسب خود را برای مثال از بین دو طیف اصولگرا یا اصلاح طلب با وجود تعدد کاندیداها انتخاب نماید. جامعه می‌تواند به راحتی تفاوت میان این و آن را درک کند و در ابهام ناشی از تفاوت آنها نماند.
شاید آنچه گفته شد کمی تلخ به نظر برسد اما می‌بایست از این فرصت طلایی که گذشت و سی سال انقلاب شکوهمند اسلامی را برای ما پدید آورد به بهترین نحو استفاده کنیم زیرا تنها با مداقه و تحلیل گذشته انقلاب است که شفافیتی بوجود می‌آورد که می‌توان آینده پر بارتر را برای فضای سیاسی کشور و توسعه آن را پیش رو داشت و اینگونه در دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت به فرمایش رهبر انقلاب، گام‌های محکم و متقن برداشت.