امام خمینی از دیدگاه متفکران جهان

تمام انقلابیون قرن ما یک انقلاب سیاسی و اجتماعی را به وجود آوردند، اما از نظر مذهب افرادی غیرمذهبی، و در حقیقت بویی از مذهب نبرده بودند و واقعا کافر بودند؛ در صورتی که امام خمینی اولین رهبر انقلابی بود که برایش دین، سیاست و فرهنگ از هم جدا نبود و این احتمالاً دلیل موفقیت شایان انقلاب اسلامی ایران است، و به همین دلیل نیز ادامه خواهد یافت. اما انقلابهای دیگر نتواستند دوام بیاورندامام خمینی مردی است که نه تنها از ارزشهای بزرگ اخلاقی و عمیق مذهبی، برخوردار است، بلکه مردی عالم و دانشمند نیز هست و از بسیاری از مسائل مطلع است. او تنها یک عالم مذهبی و مطلع در امور مذهبی نیست، بلکه در زمینه‌های دیگر نیز نظیر سیاست اطلاعات وسیعی دارد، و به همین دلیل است که او توانست جلوی شاه بایستد و با او مخالفت کند، چرا که نه تنها عقیده و ایمان مذهبی و احساسات عمیق اسلامی‌اش به او در مبارزه و غلبه بر شاه کمک کرد، بلکه دانش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی او نیز در این راه کمک بزرگی بود، زیرا او برای به زیر کشیدن آن هیولای وحشتناک که به نمایندگی از امریکا و قدرتهای دیگر در ایران حکومت می‌کرد به تمام این اطلاعات و خبرگی‌ها با هم نیاز داشت».
مجله‌ پیام انقلاب، ش413

* دکتر «فرانسیسکو اسکودرو بداته»، رئیس فدراسیون جوامع اسلامی اسپانیا:
«امام خمینی سبب حیات دوباره اسلام شد. چهره حیات بخش امام خمینی در جهان اسلام، امری غیر قابل اغماض می‌باشد و ایشان یکی از بزرگترین شخصیتهای قرن حاضر محسوب می‌شوند. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی سبب بروز تحولات و دگرگونیهای عظیم در جهان اسلام شد و وی چهره جدیدی از اسلام را ارائه کرد. انقلاب ایران درس مبارزه علیه بی‌عدالتی و مقابله با حکومتهای دیکتاتوری و غیر انسانی را آموخت. امام خمینی با اتکای به سلاح ایمان به خداوند یکتا در مبارزه با رژیم پرقدرت شاه در ایران، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند، زندگی ایشان الگوی مناسبی برای همه مسلمانان است.
روزنامه جمهوری اسلامی، 5/7/78

* احمد جبرئیل، دبیر کل جبهه‌ خلق برای آزادی فلسطین:
امام خمینی (ره) با انقلاب اسلامی خود، روحیه انقلابی را به اسلام و عزت و کرامت را به مسلمانان بازگرداند. بنیانگذار جمهوری اسلامی، اسلام را از انزوا نجات داد. دیدگاه مرتجعانه نسبت به این دین مبین را که دشمنان در طول صدها سال ارائه کرده بودند، از میان برد و مقوله دین افیون ملتها را منسوخ کرد و اسلام را در سطح بین‌المللی به عنوان یک نیاز انسانی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مادی و معنوی، مطرح کرد. امام خمینی (ره) توانست جهان اسلام را از خواب بیدار کرده، به مسلمانان حیات جدیدی ببخشد. امام راحل ثابت کرد که اسلام قادر است ملتهای مستضعف و محروم را آزاد کرده، آنان را در برابر کشورهای استکباری و طغیانگر به حرکت درآورد.
روزنامه جمهوری اسلامی، 12/7/78

* پروفسور کارستن کولپه، خاورشناس غربى و ایران شناس نامدار:
«انقلاب اسلامى و رهبر آن (امام) خمینى که بسیارى از مسلمانان مقیم خارج جهان اسلام را در مسیر بازیابى هویت اسلامى خویش قرار داد، بدون تردید، آغازگر جنبش تجدید حیات اسلام است که اثرگذارى فرا ملیتى داشته است. بعد از پیروزى انقلاب ایران در سال‏1979، به طور کلى اوضاع سیاسى به گونه‏اى شد که از طرف گروههاى مختلف، اعم از زن و مرد مسلمان، شاگردان مدارس، دانشجویان، دست اندرکاران آموزشهاى دینى، پلیس، کارمندان، اعضاى جوامع مذهبى و کلیسایى کاتولیکى و پروتستانى و همچنین احزاب سیاسى، پیوسته تقاضاهایى را در رابطه معرفى جامع و کامل اسلام و انقلاب اسلامى مطرح مى‏کردند».
کتاب مشکل اسلام، کارستن کوپله، ص67