انقلاب اسلامی سر لوحه ای برای جهانیان

و مسلمانان بر محور آن بصورت یک نیروی متراکم و فشرده در آمده بودند که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران این نیروی متراکم، نمود وسیعتر و آشکارتری یافت.و میرفت که بسیاری از نظامهای منطقه با الهام از ایران بدست مردمشان ساقط شوند.در ارتجاعی‏ترین کشورهای منطقه یعنی عربستان، شورش‏های چشمگیری بوقوع پیوست و عظیمترین آنها برخورد مسلحانه و نبرد خونین بود که در اوائل انقلاب در داخل مسجد الحرام اتفاق افتاد و ارتش عربستان به کمک نیروهای غربی، انقلابیون مسلمان را که به مسجد الحرام پناه برده بودند در همانجا سرکوب کرد.در عراق مردم مسلمان همپای مردم مسلمان ایران در شادی سقوط شاه پایکوبی کردند و صدام و حزب بعث از دیدن این وضع بر آینده خود بیمناک شدند.و منطقه ما که در همسایگی ابر قدرت شرق قرار دارد، بعلت موقعیت ژئوپلتیکی و منابع نفت از حساسیت‏خاصی برخوردار بود.و با بر هم خوردن تعادل این منطقه، انقلاب اسلامی می‏توانست تاثیر مهمی در بر هم زدن تعادل جهان داشته باشد بدین علت‏بود که شوروی فرصت طلبانه به افغانستان حمله کرد و مسلمانان و مجاهدین افغانی که در دفاع از آب و خاک خویش در برابر مهاجمان روسی انگیزه قوی داشتند، متاثراز انقلاب اسلامی ایران برای مبارزه دو چندان شد و نزدیک دهسال درگیری مستقیم نظامی شوروی در افغانستان به اضافه ناکامیها و عوامل دیگر، فرو پاشی و اضمحلال بلوک شرق و جهان کمونیست را بدنبال داشت.از سوی دیگر حکام منطقه در مقابل انقلاب اسلامی کاملا ماهیتشان را نشان دادند و بهانه کافی برای حضور آمریکا در منطقه را فراهم آوردند و پس از جنگ ویتنام، آمریکا بزرگترین لشگر کشی را در جریان جنگ تحمیلی و جنگ نفت‏به این منطقه انجام داد.ممکن است عده‏ای این وضع را اوج هیبت، قدرت و عظمت آمریکا بدانند، ولی در واقع باید بگوئیم بر عکس این هم اغاز سقوط و اضمحلال این ابر قدرت است، زیرا قبل از انقلاب، آمریکا بصورت غیر مستقیم و صرفا از راه دیپلماسی، همه مهره‏ها را بدلخواه خود می‏چید، اما چون خودشان صدام را برای کوبیدن انقلاب اسلامی بیش از اندازه تجهیز و تقویت کرده بودند، پس از پذیرش قطعنامه و آتش بس لازم بود انرژی عراق را تخلیه کرده و به نوعی مجددا تعادل را به منطقه برگردانند و این جز در سایه حضور نظامی آمریکا مقدور نبود.بنا بر این، کاری را که آمریکا قبلا با نیروی سیاسی انجام می‏داد حالا باید با اهرم نظامی تمام عیار و دخالت مستقیم انجام دهد و این بجای آنکه نشانه قدرت باشد نه تنها دلیل بر وجود ضعف فعلی بلکه تجربه نشان می‏دهد که اینگونه برخورد زمینه ساز ضعفهای بیشتر و در نهایت‏سقوط و اضمحلال خواهد بود.
ب - رشد و گسترش نهضتهای رهائی بخش پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در بسیاری از نقاط جهان ملتهای در بند بویژه محرومان و مستضعفان جانی تازه گرفتند و برای آزادی و رهایی خویش تلاشها، مبارزات و حرکتهای گوناگونی را آغاز کردند.
ولی اوج و فراز این مبارزات در منطقه خاور میانه و کشورهای مسلمان بود که نه تنها در مجاورت و همسایگی ایران انقلابی قرار داشتند بلکه، با این ملت از هماهنگی عمیق و وسیع دینی و فرهنگی نیز برخوردار بودند که این خود می‏توانست تاثیر عمیقی در گسترش و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد و بارزترین نمونه‏های این حرکتها و مبارزات انقلابی و رهائی بخش را در لبنان، فلسطین، افغانستان، الجزایر و مصر و غیره می‏توان مشاهده کرد.در هم شکستن صولت و ابهت ابر قدرتها، رشد وحدت و اخوت در میان مسلمانان و فرقه‏های‏مختلف اسلامی، فرو پاشی بلوک شرق و جهان کمونیست و آزاد شدن جمهوری‏های مسلمان نشین از تحت‏سلطه و دیکتاتوری این ابر قدرت و نمونه‏های دیگری از این قبیل نیز در زمره آثار انقلاب اسلامی به شمار می‏روند و این انقلاب در تحقق آنها تاثیر چشمگیری داشته است.