انقلاب اسلامی، تمدن اسلامي، جمهوري اسلامي

يکي از وقايع مهم و شگفت‌انگيز تاريخ معاصر ايران که نقش گسترده‌اي در تغيير مناسبات سياسي جهان داشت، پديده انقلاب ايران در نيمه دوم قرن بيستم بود. اهميت انقلاب اسلامي ايران در سطح جهان باعث شد تا پژوهشگران و نظريه‌پردازان عالم سياست، متفکران علوم سياسي، متخصصان تحولات اجتماعي، فرهنگ شناسان، دين‌شناسان، جامعه‌شناسان و بازيگران صحنه‌هاي سياست جهاني، هر يک به تحليل و تفسير اين پديده بپردازند و عوامل پيدايش و نتايج آن را مورد بررسي قرار دهند.
انتشار صدها کتاب و مقاله در زمينه انقلاب اسلامي ايران گوياي همين واقعيت است. انقلاب اسلامي ايران هم در شکل و هم در ماهيت و نيز در اهداف با ديگر انقلاب‌هاي جهان متفاوت بوده است. از امتيازات مهم انقلاب اسلامي نسبت به ساير جنبش‌هاي جهاني، هويت مستقل آن از نظام‌هاي کاپيتاليسم و سوسياليسم مي‌باشد.
اين شاخص از آن جهت مهم به شمار مي‌رود که بدانيم تقريبا تمامي تحولات و اجتماعات موثر جهان معاصر به جز انقلاب اسلامي ايران، به يکي از دو بلوک شرق و غرب وابستگي داشته است و البته بايد در نظر داشته باشيم که نهضت اسلامي در ايران اولا زماني به پيروزي رسيد که دين و معنويت از فرايند سياست و قدرت حذف شده بود؛ ثانيا انقلاب اسلامي ايران صرفا در مرحله براندازي رژيم قبل متوقف نگرديد، بلکه براي شيوه زندگي و اداره انسان و جهان به ارائه طرح و برنامه مبادرت کرد. از اين رو، اتحاد دين و سياست از يک سو، و طراحي جهان فردا از ديگر سو، خود گواهي بر آن است که انقلاب اسلامي ايران به زعامت حضرت امام خميني(ره)، هويتي مستقل از ساير رژيم‌هاي مدرن داشته.
با اين وصف، شناخت چيستي و اهداف انقلاب اسلامي خود بخش مهم از طراحي و مهندسي نقشه راه فردا مي‌باشد، زيرا بي‌شناخت ماهيت انقلاب اسلامي در طراحي نظام‌ها و ساختارهاي آن در حوزه‌هاي سياست، اقتصاد، فرهنگ و ... دچار انحراف و يا التقاط خواهيم شد که نگارنده حوادث بعد از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و حوادث حرمت‌شکني‌هاي روز عاشورا را مصاديقي از همان انحراف و يا التقاط مي‌داند، و لذا گذر از اين بحران: شناخت، بصيرت و بيداري همگان را مي‌طلبد اعم از عموم مردم علاقمند به انقلاب اسلامي گرفته تا مدعيان دفاع از آرمان‌هاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري و خواص که هر چه دارند از همين خوان گسترده مردم، انقلاب و رهبري است.
انقلاب اسلامي به اذعان کارشناسان و صاحب‌نظران يک پديده، برنامه و گام براي حرکت دادن بشريت به سمت آن نقطه موعود است. انقلاب اسلامي، بعثت همه انبيا و مجاهدت‌هايي که در طول تاريخ در راه خدا انجام شده است، مقدمه تحقق آن جامعه عدل نهايي است. همه اينها مقدمه است و انقلاب اسلامي همه يک مقدمه موثر و بلند است. انقلاب اسلامي دريچه‌اي براي رهايي همه بشريت است.
انقلاب اسلامي فرياد بلند بشريت امروز عليه ظلم و بي‌عدالتي است. انقلاب اسلامي خروش ملت ايران براي برپايي يک زندگي متعالي و عالمانه و متعهدانه است. انقلاب اسلامي از روز کليد خوردنش به دنبال تعالي همه انسانهاي روي کره زمين بوده است و امروز در ادامه همان مسير ترسيم شده انقلاب اسلامي پيام‌آور عشق، برادري و همکاري صميمانه با همه دنيا و ملل جهان است. انقلاب اسلامي پيام‌آور دوستي، پاکي و سلامت و صلح و آرامش براي همه جهان است.
همچنين دست‌آوردهاي علمي انقلاب ايران و توسعه فن‌آوري در اين کشور به گسترده‌تر کردن ابعاد هراس غرب منجر شده است. همچنين همه اقدامات غرب براي منزوي کردن و براندازي نظام جمهوري اسلامي نتيجه معکوس داده است. دست‌آوردهاي علمي ايران در حوزه‌هاي فن‌آوري هسته‌اي، صنايع نظامي، صنايع موشکي و مخابراتي، فن‌آوري نانو تکنولوژي و فن‌آوري سلول‌هاي بنيادي، غرب را با ابعاد گسترده‌اي از هراس مواجه کرده است.
انقلاب اسلامي محصول تمناي ملتي است که فراتر از مدينه مدرنيته، جامعه‌اي مبتني بر مدنيت نبوي و تمدني مبتني بر توحيد را آرزو مي‌کند. لذا جمهوري اسلامي از نتايج سحر انقلاب اسلامي است، بايد تا طلوع آرمان‌هاي آن به جد و جهدي انقلابي، بکوشيم تا باري دگر در زير چتر وحدت و اتحاد همه دلسوزان انقلاب اسلامي، تمدن اسلامي را در پناه آن، نوسازي کنيم. در يک کلام، فرجام تاريخي اين انقلاب کبير شکوهمند اسلامي همانا انفجار نور در افق اسلام است و بايد اين مهم را در آرمان‌ها و ارزش‌ها و اصول همان اسلام جستجو کرد و لاغير.