انقلاب اسلامی؛ الگوی الهام بخش بیداری منطقه

از اهم این شاخص‌ها می‌توان به مردمی بودن یا سازمان یافتگی مردمی، داشتن پایگاهی اسلامی و مبتنی برارزش‌های دینی، وحدت و انسجام ملی، بیگانه ستیزی و استکبارستیزی، ولایت مداری و انتظار فرج اشاره کرد.
یکی از ویژگی‌های اصلی جریان موج بیداری در کشورهای عربی ـ اسلامی، مردمی بودن آن است؛ به گونه‌ای که این جریانات به خواست مردم و برای مردم شکل گرفتند و اکنون نیز سازمان یافتگی آنها کاملاً مردمی است. پس آنچه کاملاً مشهود بوده، این است که جریان موج بیداری با هدف مردم سالاری و ارزش نهادن به نوع بشر ایجاد شده و در حال گسترش است. در جریان موج بیداری، حقوق و خواست مردم به عنوان عنصر اصلی مطرح است و تلاش می‌شود تا عدالت اجتماعی از طریق روند شکل‌گیری انقلاب و به نتیجه رسیدن آن، تحقق یابد. پیروزی موج بیداری در هر یک از این کشورها، موجب شکل‌گیری و تثبیت سرمایه‌های اجتماعی، نظیر برابری اجتماعی خواهد شد که این مهم، خود از طریق تحقق حق شهروندی قابل دستیابی است.
از دیگر شاخصهای مهم جریان موج بیداری در کشورهای عربی ـ اسلامی، داشتن پایگاهی اسلامی مبتنی برارزش‌های دینی است. آنچه که در جریان موج بیداری باعث به وجود آمدن حس مشترک بین انقلابیون شده و آنان را مصمم کرده است تا برای رسیدن به پیروزی و به ثمر نشاندن انقلاب، عزم خود را جزم کنند، همانا این حس مشترک و روح جمعی است که خود از ارزش‌ها و باورهای مشترک آنان نشأت می‌گیرد. این ارزش‌ها و باورهای مشترک همان ارزش‌های اسلامی و دینی آنهاست که به تدریج رو به رشد و گسترش است. وحدت و انسجام ملی، یکی از مهمترین ویژگی‌‌‌های موج بیداری است که به نوعی، عاملی برای تقویت روحیه انقلابی نیز هست؛ به گونه‌ای که این عامل، خود به بیگانه ستیزی و یک صدا بودن در مقابله با استکبار جهانی و همچنین ایستادگی مضائف در مقابل دشمنان اسلام و مسلمین انجامیده است.
ولایت مداری و انتظار فرج، شاخص مهم دیگری از موج بیداری است که می‌تواند به الطاف ویژه حضرت بقیه‌الله(عج) متصل شود و نمونه‌ای از ظهور را بیان کند. با توجه به آنچه که به صورت نمونه‌ای از ویژگی‌های موج بیداری گفته شد، چنانچه مطالب ذکر شده را در تطابق با انقلاب اسلامی قرار دهیم، می‌توان به این نتیجه رسید که شباهت‌های زیادی بین این جریانات و انقلاب اسلامی ایران وجود دارد؛ به گونه‌ای که موج بیداری در کشورهای عربی ـ اسلامی، به نوعی، ادامه راه انقلاب اسلامی درعرصه جهانی است. تمامی این جریانات در سراسر منطقه خاورمیانه در تلاشند تا نظامی مبتنی بر عدل را برقرار کنند و این هدف مهم نیز از تفکر فرج در انقلاب اسلامی نشأت می‌گیرد. تمامی این کشورها به دنبال گمشده‌ای هستند که بیاید و عدالت اجتماعی را برقرار کند ـ همانند آنچه که در جریان انقلاب اسلامی مردم ایران نیز درپی آن بودند؛ یعنی حکومت و نظامی که مبتنی بر عدالت محوری و مساوات طلبی باشد. از طرفی، دنیای استکباری غرب و آمریکا درصدند که این جریانات را به نفع خود مدیریت کنند و بعید نیست که جریانات یاد شده را در کشورهای عربی و آفریقایی، با قبول یک سری تحولات، به ظاهر بپذیرند، اما به هیچ عنوان از نفس آن راضی نیستند. دلیل پذیرش آنها این است که نمی‌خواهند این جریانات به حوزه کشورهای خلیج‌فارس و عربی کشانده شود و چون از این مسأله بیم و هراس دارند، به ظاهر از خود رضایت نشان می‌دهند. از طرفی، همگرایی اسلامی باعث شده تا موج بیداری در همه جا پیشروی داشته باشد و وحدت رویه بین کشورهای عربی ـ اسلامی، به ضرر منافع و اهداف جوامع اروپایی و آمریکایی شکل بگیرد.
پس باید پذیرفت که جریان موج بیداری، مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، همچنان ادامه خواهد یافت تا به اهداف مهم خود که همان ظهور فرج، تحقق نظام عدل محور، تسلط و ترویج ارزش‌های اسلامی در سراسر جهان اسلام است، تحقق بخشد. این بدان معناست که چنانچه مردم کشورهای عربی ـ اسلامی با دقت و همت مسائل خود را دنبال کنند، می‌توانند نظام جدید حاکمیت مبتنی برارزش‌های اسلامی را نه فقط در کشور خودشان، بلکه در سطح خاورمیانه برپا کنند. این پیروزی موجب می‌شود تا معادلات کنونی نظام جهانی کاملاً تغییر کند یا به نوعی با شکست مواجه شود. البته نباید فراموش کرد که انقلاب اسلامی نیز زمانی شکل گرفت و به پیروزی رسید که بسیاری از معادلات در سطح منطقه و عرصه جهانی به هم خورده بود. از آنجا که این جریانات ادامه راه انقلاب اسلامی هستند و خود به خود از آن الهام می‌گیرند، از همین روند تبعیت می‌کنند. نتیجه آنکه در آینده‌ای نزدیک، وجهه جهان شمول انقلاب اسلامی ایران، بیش از پیش برای همگان تجلی یابد.