اولين طرح ترور امام خميني (ره) در پاريس

متن سند منتشر شده توسط خبرگزاري فارس که براي اولين بار منتشر شده به شرح زير است: 
اسناد منتشر نشده‌ ساواک از پيشنهاد سازمان اطلاعاتي فرانسه براي ترور امام خميني پرده برداشت.
طي 4 ماهي که امام خميني (ره) در سال 1357 در فرانسه حضور داشتند (13 مهر تا 12 بهمن) سازمان اطلاعاتي فرانسه با همکاري ساواک تلاش‌هاي فراواني براي مقابله با فعاليت‌هاي ايشان عليه رژيم شاه به عمل آورد. اين تلاش‌ها شامل اعمال فشار به حضرت امام براي توقف مبارزات مشاراليه، کنترل تلفنهاي نزديکان امام، ارائه نشاني طرفداران امام به ساواک و تلاشهايي براي اخراج امام از فرانسه بود.
اما يکي از اسناد کشف شده ساواک حاکي از پيشنهاد رئيس سازمان اطلاعاتي فرانسه براي ترور امام خميني بود. طبق اين پيشنهاد که از سوي "کنت دومرانش" رئيس سازمان اطلاعاتي فرانسه به تيمسار کاوه، فرستادة ساواک ارائه شد، مي‌بايست زمينه انتقال امام به ايتاليا فراهم شود. سپس در آنجا با استفاده از هرج و مرج سياسي موجود در آن کشور، اقدام به ترور مشاراليه گردد. گزارش اين پيشنهاد همراه با ساير فعاليتهاي مشترک ساواک و سازمان اطلاعاتي فرانسه عليه امام را در نامه سپهبد ناصر مقدم به شاه مي‌خوانيم:
پيشگاه مبارک اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر
مفتخراً بشرفعرض مي‌رساند:
به منظور تسريع و پيگيري اقدامات مربوط به جمع‌آوري اطلاعات پيرامون فعاليتهاي خميني در پاريس معاون اطلاعات خارجي ساواک از تاريخ پنجشنبه 20/7/57 تا يکشنبه 23/7/1357 به پاريس مسافرت و طي آن ملاقاتهايي با مقامات سرويس اطلاعاتي فرانسه و برخي از منابع اطلاعاتي به عمل آورد.
اهم مطالب مطروحه در اين ملاقاتها و اطلاعات مکتسبه در مورد خميني ذيلاً از شرفعرض پيشگاه مبارک ملوکانه مي‌گذرد.
بنا به اظهار مقامات فرانسوي خميني از بدو ورود به پاريس تاکنون سه بار محل اقامت خود را تغيير داده است و طي اين مدت با ابوالحسن بني‌صدر ـ صادق قطب‌زاده ـ مظفر فيروز ـ غضنفرپور ـ سيدشمس‌الدين مجابي و تعداد کثير ديگري از ايرانيان مقيم فرانسه و ساير کشورهاي اروپا بويژه ايتاليا و آلمان تماس داشته است. ضمناً صادق قطب‌زاده شخصاً به عراق رفته و خميني را با خود به فرانسه برده است.
 طبق اين پيشنهاد که از سوي "کنت دومرانش" رئيس سازمان اطلاعاتي فرانسه به تيمسار کاوه، فرستادة ساواک ارائه شد، مي‌بايست زمينه انتقال امام به ايتاليا فراهم شود. سپس در آنجا با استفاده از هرج و مرج سياسي موجود در آن کشور، اقدام به ترور مشاراليه گردد
مراقبت از محل اقامت کنوني خميني از نقطه‌نظر تعيين هويت اشخاصي که با او ملاقات مي‌کنند به دليل وضع خاص خانه محل اقامت او باغ بزرگ با دو ديوار و درهاي متعدد براي پليس امنيتي فرانسه مشکل است. تحقيقات پيرامون مراجعين به محل اقامت خميني با توجه به شماره پلاک اتومبيل آنها از طرف پليس فرانسه ادامه دارد و قرار است متعاقباً نتيجه به اطلاع مقامات ايراني برسد.
مقامات سرويس فرانسه همچنين اظهار داشتند که قرار بود ظرف روز 23/7/57 خميني براي مصاحبه به محلي در داخل شهر پاريس برود اما نماينده پليس امنيتي فرانسه به منزل او رفت و به خميني اظهار داشت که اگر به محل ملاقات برود پليس مجبور است همه کساني را که به آنجا رفته‌اند از آن محل اخراج کند. نماينده پليس خطاب به خميني تأکيد کرد که دولت فرانسه از بدو ورود به وي (خميني) ابلاغ نموده است که حق هيچ‌گونه فعاليت سياسي عليه ايران را ندارد.
مقامات سرويس فرانسه خاطرنشان ساختند که پس از اين مذاکرات خميني در آخرين لحظه رفتن خود را به محل اجتماع افراد منظور و انجام مصاحبه لغو کرد.
کنت دومرانش رئيس سرويس فرانسه اظهار داشت که زمينه‌سازي دولت عراق براي خارج کردن خميني از آن کشور احتمالاً بنا به توصيه وي (کنت) به صدام حسين در اين مورد انجام گفته است. کنت دومرانش اضافه نمود که بنا بر توصيه وي چهار روز قبل دولت فرانسه تصميم گرفته خميني را از آن کشور اخراج کند ولي با کمال تعجب ملاحظه شد که سفير شاهنشاه آريامهر مصراً از وزارت امور خارجه فرانسه درخواست کرده که از اخراج خميني صرفنظر شود.
کنت علت اين اقدام را جويا شد. در اين مورد به کنت دومرانش پاسخ داده شد که احتمالاً علت اين کار اين است که سفير ايران عقيده دارد که خميني در پاريس تحت کنترل دوستان فرانسوي ايران است در حاليکه معلوم نيست کشور مقصد
بعدي او تا چه حد مي‌تواند يا بخواهد فعاليتهاي او را کنترل کند.
کنت دومرانش خاطرنشان ساخت دلايل قاطعي در اختيار دارد که خميني با کمونيستهاي فرانسه و ايتاليا ارتباط دارد و اين عناصر کمونيست براي رفتن او به ايتاليا تلاش مي‌کنند. رئيس سرويس فرانسه اظهار عقيده کرد که خوب است وسايل عزيمت خميني به ايتاليا فراهم شود و با استفاده از هرج و مرجي که در ايتاليا وجود دارد عوامل ايران به آساني او را از بين ببرند.
در اين مورد به کنت دومرانش توضيح داده شد که اگر چنين کاري بشود خميني تبديل به يک "شهيد" خواهد شد و حربه جديدي به دست کمونيستها مي‌افتد تا بيش از گذشته دولت ايران را مورد حمله قرار دهند. کنت اين نظر را تأييد نمود.
در مورد تصميم خميني داير بر عزيمت به آمريکا اگر چه تا اين تاريخ مقامات اطلاعاتي آمريکا خبر درخواست ويزاي ورود به آمريکا وسيله وي را تأييد نکرده‌اند ولي رئيس سرويس فرانسه اظهار داشت که خميني درخواست صدور رواديد آمريکا را از سفارت آمريکا در پاريس به عمل آورده است.
به رئيس سرويس فرانسه تأکيد گرديد که عزيمت خميني به آمريکا مورد تقاضاي ساواک بوده و درخواست مي‌شود که وي از امکانات خود براي تشويق خميني به رفتن به آمريکا حداکثر استفاده را بکند. کنت دومرانش قول داد در اين زمينه هر کاري از او ساخته باشد انجام خواهد داد و اضافه نمود که اقدامات لازم را جهت تسريع در جمع‌آوري اطلاعات پيرامون فعاليتهاي خميني در پاريس و کنترل تماسها و ملاقاتهاي وي معمول و نتايج حاصله را سريعاً در اختيار ساواک خواهد گذاشت.
از محل اقامت کنوني خميني از نقطه‌نظر تعيين هويت اشخاصي که با او ملاقات مي‌کنند به دليل وضع خاص خانه محل اقامت او باغ بزرگ با دو ديوار و درهاي متعدد براي پليس امنيتي فرانسه مشکل است. تحقيقات پيرامون مراجعين به محل اقامت خميني با توجه به شماره پلاک اتومبيل آنها از طرف پليس فرانسه ادامه دارد و قرار است متعاقباً نتيجه به اطلاع مقامات ايراني برسد
به طور کلي در ملاقات با مقامات فرانسوي چنين استنباط شد که آنان علاقه محسوسي در مورد همکاري با دولت ايران درباره کسب اطلاع از وضعيت خميني در مدت اقامت در آن کشور دارند.
طي ملاقاتي با اسماعيل رائين در پاريس به وي توصيه شد که از طريق صادق قطب‌زاده خميني را تشويق نمايد که به آمريکا عزيمت کند و اسماعيل رائين قول داد که با نماينده ساواک در پاريس همکاري خواهد کرد.
به پيوست اصل و ترجمه گزارش سرويس اطلاعاتي فرانسه به رياست جمهوري آن کشور به مناسبت ورود خميني به پاريس تقديم مي‌گردد.
مراتب جهت استحضار خاطر خطير ملوکانه معروض مي‌گردد.
جان‌نثار ـ سپهبد ناصر مقدم