آیت الله توسلی از زبان مهدوی کنی

آیت الله توسلی کرامت حقیقی را در معنویت و رهایی و نفی وابستگی به مظاهر مادی و تجملات و دنیا طلبی جستجو کرد.دلدادگی،وفاداری،زهد،اعتدال،دلسوزی،محبت و شجاعت از ویژگی های اخلاقی اوبود که تا پایان عمر بر آنها اصرار ورزید. سخن گفتن از اسوه وفاداری کاری است بس دشوار،اما به منظور حق گذاری به آن عزیز از دست رفته و آشنایی آیندگان با سیر و اندیشه یاران امام، در گفتگوهایی با دوستداران مرحوم آیت الله توسلی و یاران و نزدیکان امام خمینی (س) ،تلاش شده که گوشه ای از زندگی این یار "همیشه با امام " را بازگو کنیم  .این گفتگو ها که در روزهای پس از رحلت ایشان انجام شد ، به مناسبت دومین سالروز در گذشت  ایشان -27 بهمن – از نظر تان می گذرد :
 
 
 
آیت الله مهدوی کنی: خدمتی که حضرت امام به مردم ایران و همه مسلمانان جهان کرد باعث شد که نه تنها خودشان بلکه هر کسی که منسوب به ایشان باشد، مورد احترام آحاد ملت قرار گیرد. مسئولین نظام ترتیبی اتخاذ کنند که از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود چرا که باعث جریحه‌دار شدن قلوب ملت ایران می‌شود.ایشان ناراحت بودند از این که چرا به بستگان حضرت امام توهین شده است و از شدت عصبانیت همان طوری که آقای روحانی هم گفتند زمین افتادند و قلبشان ایستاد.