بایسته های دهه چهارم انقلاب

رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقدند: «حفظ موجودیت انقلاب، کار اول ماست که در استمرار نظام جمهوری اسلامی، تجسم یافته است و همه قلدرهای دنیا دست به دست هم داده اند تا آن را ریشه کن کنند.»
حضرت آیت الله خامنه ای ضمن اعتقاد به عناد و دشمنی استکبار جهانی، آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با اسلام، نظام و انقلاب خطاب به مردم شریف و فهیم ایران می فرمایند: «آحاد ملت باید از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، مسئولان کشور و ایمان اسلامی خود دفاع کنند.»
در این رابطه، ایشان بر عواملی از قبیل وحدت و هماهنگی میان مردم، مسئولین، ایستادگی و مقاومت در مقابل آمریکاو استکبار جهانی، نفی القائات دشمنان در خصوص ناکارآمدی نظام، حفظ استحکام درونی نظام و پایه های اصلی نهضت اسلامی، حفظ فرهنگ دینی و ملی، تقویت اعتمادبه نفس ملی، پرداختن به ابتکار، خلاقیت، نوآوری در علم و فناوری تأکید دارند.

1- وحدت و هماهنگی میان مردم و مسئولین
مقام معظم رهبری ضمن تأکید بر حفظ وحدت میان همه اقشار جامعه، وحدت در میان مسئولین را ضرورتی دوچندان می دانند. ایشان معتقدند همه فعالان سیاسی و فرهنگی باید بدانند که حفظ منافع ملی در وحدت و پرهیز از تفرقه و اختلاف است و سلیقه ها و گرایش های متفاوت نباید در صحنه افکار عمومی به نزاع و مجادله تبدیل شود.
از نظر ایشان هوشیاری و حفظ وحدت مصونیت ملت در برابر تهدیدهای دشمنان و تلاش هماهنگ و متحد مسئولان نظام نیاز اساسی کشور است.

2- ایستادگی و مقاومت در مقابل آمریکا و استکبار جهانی
حضرت آیت الله خامنه ای ضمن تأکید بر کارساز نبودن تسلیم در مقابل دشمن می فرمایند: «بزرگترین بلایی که مستقیم و غیرمستقیم در این دویست سال دوران استعمار بر سر ملت های شرق و به خصوص ملت های اسلامی آمده همین مرعوب شدن و عقب نشینی کردن در مقابل تبلیغات و هجمه های غرب است.» در رابطه با راه علاج و مقابله با دشمنان و بدخواهان می فرمایند: «ملت ایران یک راه علاج دارد و همان راه علاجی است که تا به امروز دنبال کرده و آن ایستادگی و حضور مردم در صحنه است.» و تأکید می کنند که «عزت، آزادی و استقلال ما در سایه ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است.»

3- نفی القائات دشمنان در خصوص ناکارآمدی نظام
حضرت آیت الله خامنه ای در مورد تبلیغات دشمن در خصوص ناکارآمدنشان دادن نظام اسلامی، فرموده اند: «دشمنان انقلاب می توانند دو کار انجام دهند و فقط به این دو موضوع امید داشته باشند. یکی ناکارآمدی نظام را به مردم القاء کنند و با القای آن به مردم ارتباط مستحکم با نظام اسلامی را از بین ببرند، دوم اینکه دسته بندی و اختلاف ایجاد کنند.» این باور هستند که سلب اعتماد مردم از کارایی نظام از جمله مواردی است که می تواند آسیب جدی بر انقلاب اسلامی بزند.

4- حفظ استحکام درونی نظام و پایه های اصلی نهضت اسلامی
مقام معظم رهبری معتقدند: «یکایک ملت ایران وظیفه دارند تا آنجایی که می توانند، استحکام درونی نظام را که به همبستگی ملت، همبستگی دل ها، همبستگی ملت با مسئولان نظام و وحدت کلمه در مجموعه ی ارکان نظام وابسته است، حفظ کنند.»
در خصوص حفظ پایه های اصلی نهضت که همان اصول اسلامی است تأکید دارند که توحید، کرامت انسان و عدل از جمله این پایه ها می باشند.
در رابطه با توحید که یکی از مبانی اسلامی نهضت اسلامی است معظم له می فرمایند: «در نگاه عامیانه عمومی به معنی این است که خدا یک است و دو نیست. اما توحید فقط این نیست، بلکه یگانگی قدرت حاکم بر زندگی انسان است. یعنی نفی همه قدرت هایی که بر انسانها تحکم می کنند، نفی سلطه و هر حاکمیت ظالمانه، نفی همه حکومت های کودتایی و موروثی، نفی حکومت همه کسانی که می خواهند بر بشریت با خودکامگی و تکیه بر احساسات و منافع شخصی حکومت کنند.»
ایشان در رابطه با کرامت انسان، یکی دیگر از پایه های اصلی نهضت اسلامی می فرمایند: «تکریم انسان یعنی برای انسان ارزش قائل شدن، نه به زبان، بلکه حق تصمیم گیری، انتخاب، مشخص کردن سرنوشت خود و تلاش برای رسیدن به آن را برای او باقی گذاشتن، این معنای تکریم انسان است.»
همچنین در رابطه با عدل، یکی از تکیه گاه های نهضت اسلامی می فرمایند: «عدل در اسلام به معنای تساوی که کمونیست ها حرفش را زدند و هرگز هم به آن عمل نکردند نیست، بلکه تعادل یعنی اینکه این شکاف های طبقاتی و حفره های عمیق به هیچ وجه نباید وجود داشته باشد.»
رهبر فرزانه انقلاب در خصوص برنامه نظام برای دهه چهارم می فرمایند: «در این مرحله از انقلاب هدف عمده عبارتست از ساختن کشور نمونه که در آن رفاه مادی همراه با عدالت اجتماعی و توأم با روحیه و آرمانهای انقلابی با برخورداری از ارزش های اخلاقی اسلام تأمین شود. هر یک از این چهار رکن اصلی تضعیف یا مورد غفلت قرارگیرد بقای انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد بود.»

5- حفظ فرهنگ دینی و ملی
مقام معظم رهبری فرهنگ را بستر اصلی زندگی انسان می دانند و معتقدند که هویت ملی مردم ایران، نظام اسلامی است. ایشان پلورالیسم فرهنگی را یکی دیگر از مکاید استکبار برای تسلط بر ملت ها می دانند و می فرمایند: «در زمینه مسائل مربوط به خودشان، در زمینه فرهنگ غربی، در زمینه فرهنگ هایی که زمینه ساز استعمار بوده، اجازه کوچکترین خدشه و مناقشه ای را که در سطح بین المللی به هیچ کس نمی دهند، اما از شما می خواهند که در فرهنگ، باورها، عواطف و اصول خودتان معتقد به تکثر و چند قرائتی باشید. هیچ کس در سطح دنیا اجازه ندارد نسبت به منافع آمریکا نگاه چند قرائتی داشته باشد.»

6- تقویت اعتمادبه نفس ملی
رهبر معظم انقلاب در رابطه با اهمیت اعتماد به نفس ملی می فرمایند: «مهم ترین تأثیر اعتمادبه نفس این است که حالت انتظار کمک و دستگیری از دیگران را از انسان می گیرد.» مقام معظم رهبری ضمن اعتقاد به اینکه یک موفقیت، یک خوشه موفقیت را با خودش می آورد، می فرمایند: «ایجاد یأس، تیره کردن افق، به رخ کشیدن فاصله ها، اشکال تراشی های غیرمنطقی و هوچی گری مطبوعاتی و رسانه ای از موانع رسیدن به اعتمادبه نفس ملی است.

7- پرداختن به ابتکار، خلاقیت و نوآوری در علم و فناوری
مقام معظم رهبری، از برکات انقلاب اسلامی را زنده کردن روحیه ابتکار و خلاقیت علم و فناوری می دانند. ایشان در این رابطه می فرمایند: «قدرت علمی، پایه های قدرت های اقتصادی، نفوذ فرهنگی و... است.» ایشان به جوانان تأکید می کنند که هر چه می توانید علم بیاموزید و آن را در حد اعلا دنبال کنید.
حضرت آیت الله خامنه ای ضمن معرفی و تبیین اهمیت جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم می فرمایند: «ما می خواهیم عقب ماندگی علمی مان را جبران کنیم و این باید خواسته ای همگانی و ملی شود، باید فرهنگ تولید را جایگزین فرهنگ مصرف نماییم و از بدعت و نوآوری در وادی علم، بیمناک نباشیم.»

¤ پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.