برگی از دفتر اندیشه امام (ره)

اثر بخشی اندیشه امام خمینی (ره) و تحول آفرینی این ایده، چنان در تاریخ ملت ایران و رسانه های خبری جهان اثرگذار بوده است که گذشت زمان نمی تواند آن را کهنه و فرسوده نماید. این قبیل حوادث استثنایی، به خاطر ویژگی خاص خود، از ثبات و استواری برخوردارند. این ویژگی عبارت است از پیوند یک رویداد به دین و آیین یک ملت از یک طرف و پیوستگی دین با فطرت انسان از طرف دیگر و نتیجه این دو جهت، ثابت ماندن حادثه در قلوب و نفوس ملتهاست.
هر ساله فرا رسیدن سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و برگزاری مراسم پر شکوه در سراسر کشور و عزیمت خیل مشتاقان امام راحل که بعضاً با پای پیاده، با دیده های گریان و سینه های سوزان به مرقد مراد و محبوب خود سفر می کنند، بیانگر ارتباط عمیق دوستداران و پیروانش با مکتب آن یگانه دوران است. افزون بر عاشقان ایرانی امام، حضور دوستداران وی از اقصی نقاط جهان نیز هرساله در مراسم بزرگداشت ایشان جلوه خاصی به گردهمایی مشتاقان امام می بخشد.
راه امام خمینی (ره) 19 سال پس از وفات آن بزرگوار، نه تنها شیفتگان فراوانی در ایران دارد، که منش و سلوک منحصربه فرد آن مراد و مربی، امروز در دل بسیاری از مسلمانان و حتی غیرمسلمانان در اقصی نقاط عالم نفوذ کرده است؛ منش و سلوکی که می تواند بازشناسی شود.
اسقف کاپوچی، اسقف بیت المقدس معتقد است: «قلب آزادگان دنیا و تمام مستضعفان و محرومان دنیا برای امام خمینی (ره) می تپد. او فقط به ایران تعلق ندارد، بلکه تمام محرومان دنیا چه مسلمان و چه غیرمسلمان، او را نجات دهنده خود می دانند.» و یا موسوینی، رئیس جمهور وقت اوگاندا، در تحلیل شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی، وی را این گونه معرفی می نماید: «آیة ا... خمینی (ره) رهبر روحانی و بزرگی بود که نه تنها مسلمانان ایران، بلکه تمام جهان از ایشان الهام می گرفتند.»
ظهور شخصیتی انقلابی و بی نظیر در مقایسه با دیگر رهبران سیاسی انقلابهای جهان، از این حیث حادثه ای عظیم تلقی می شود، زیرا توانست دنیای اسیر مدرنیته را که استیلای بی چون و چرای مکتب ماتریالیسم را پذیرفته بود، معطوف به ایده ای متمایز از همه رهیافتهای بشری نماید.
اندیشه سیاسی امام (ره) در حالی پا به عرصه وجود گذاشت که تا قبل از آن بشر قرن بیستم، تسلیم یکی از دو پارادایم مارکسیسم و لیبرالیسم شده بود.
دکترین مارکسیسم با وعده عدالت، آزادی انسانها را قربانی نمود و لیبرالیسم در رقابتی تنگاتنگ با رقیب ایدئولوژیک خود، با نشان دادن سراب آزادی، عدالت را نادیده گرفت.
هر یک از مکاتب مذکور با تفسیر غیرواقعی و مبتنی بر دکترین ماتریالیستی، بدون توجه به شأن واقعی انسان، مسیری انحرافی را به عنوان راه نجات معرفی کردند. با طلوع افکار امام خمینی (ره) و پرتو افشانی این ایده الهی، شعارهای شرقی و غربی در خصوص آرمان بشریت در مقابل اندیشه تابناک متأثر از آموزه های وحیانی امام (ره) رنگ باخت، اعتراف ایدئولوگهای جامعه شناسی سیاسی غرب درباره ناتوانی پیش بینی انقلاب اسلامی، مؤید این ادعاست.
اکنون منظومه فکری امام (ره) الگوی رفتاری جامعه اسلامی ایران در سطح مردم و مسؤولان می باشد و مسؤولان با تمسک به اندیشه های امام خمینی (ره) در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی، تعاملات را با رویکرد منافع ملی و اسلامی تعقیب می کنند.
زیاده خواهیهای بیگانگان و تشدید فشارهای خارجی، تاکنون نتوانسته است مسؤولان نظام اسلامی را به عقب نشینی از مواضع خود وادار نماید، بلکه آنان توانسته اند با بهره گیری از مکتب امام (ره) به عنوان قطب نمای تصمیمها، از موضع عزت و اقتدار، منافع ایران را در چارچوب عرف مناسبات بین المللی پیگیری کنند.
کارگزاران نظام اسلامی، بویژه مجلس هشتم که مردم آنها را برای رتق و فتق امور در مصادر کارها قرار داده اند، بر اساس راهبرد امام (ره) وظیفه ای بسیار سنگین بر دوش دارند. مردم انتظار می کشند وکلای آنها در ارایه خدمات متناسب با شأن جامعه براساس ساز و کارهای موجود، کوشا بوده و همان گونه که امام راحل اهتمام ویژه در خدمت رسانی به آحاد جامعه را داشتند، آنها نیز در این مسیر گام بردارند و تلاش نمایند با خدمت به مردم راه ایشان را زنده نگه دارند.
از منظر سیاسی و اجتماعی، مردم عامل مقبولیت بخشی به نظام هستند و به هر میزان که در حکومت نقش آفرین باشند، آن حکومت استواری و قوام بیشتری خواهد داشت. هرگز نباید از نظر دور داشت، هر تلاشی بی آنکه به سعادت مردم بینجامد، نمی تواند مقبولیت اجتماعی داشته باشد.
در اندیشه مردم سالاری دینی، حکومت هدفهایی همچون «تأمین عدالت» ، «امنیت» و «رفاه و تربیت جامعه» را دنبال می کند و در این میان هر اقدامی برای تحقق هر یک از این هدفها، تلاش در جهت دستیابی به هدفهای حکومت اسلامی و مردم سالاری دینی خواهد بود. امام راحل در این زمینه فرمایشهای فراوانی را به مناسبتهای مختلف ایراد فرمودند: «من هر جا باشم خدمتگزار همه هستم» .
مقام معظم رهبری نیز که در سالهای اخیر، خدمت به مردم و جامعه در فرمایشهای ایشان از فراوانی قابل اعتنایی برخوردار می باشد، در سخنانی خدمت به مردم را این گونه تبیین فرمودند: «ما در چارچوب اسلام و با هدایت اسلام و نگاه اسلامی، به مردم تکیه می کنیم؛ تکیه به مردم، تکیه به جوانها، دفاع از حقوق محرومان. در کشور ما انگیزه دفاع از محرومان عمومی است؛ اگر چه امیدواریم دایره محرومان روز به روز کوچکتر و کمتر شود.»
بدین ترتیب، ضرورت دارد مسؤولان نظام بخصوص نمایندگان محترم مجلس که در آغازین روزهای کاری خویش می باشند، با اهتمام فکورانه و مجدانه، تأسی به اندیشه های امام راحل در حوزه خدمت رسانی را سرلوحه کار خویش قرار دهند و تعامل منطقی با دولت را بر اساس انگاره ها و ایده های امام عزیز مفروض خود قرار دهند تا ضمن زنده نگهداشتن یاد و نام امام، خروجی قابل دفاعی نیز داشته باشند.