تجلی میراث امام خمینی(ره)

منطقی که به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری «سیاست تعاملی ضد نظام سلطه» و البته مبتنی بر شاخصه‌های مکتب سیاسی امام (ره) بود. ثبات و پایداری مسئولان نظام اسلامی بر این شاخصه‌ها در سال‌های اخیر سبب شده است که به رغم پیچیده‌تر شدن توطئه‌ها و فشارهای سران نظام سلطه، جمهوری اسلامی ایران بتواند آن را به عنوان الگویی الهام‌بخش در جهان معاصر تبدیل کند.
راز این موفقیت را به درستی باید در مکتب سیاسی امام دید؛ مکتبی که گستره آن حتی از تشکیل نظام اسلامی هم وسیع‌تر است. برای بشریت و برای دنیا حرف‌هایی دارد و راه تازه‌ای پیشنهاد می‌کند.
مقام معظم رهبری با تشریح شاخصه‌های مکتب سیاسی امام یادآور می‌شوند که: چیزهایی در این مکتب وجود دارد که بشریت تشنه آنهاست. لذا کهنه نمی‌شود. امام(ره) در مکتب سیاسی خود زنده است و تا این مکتب زنده است حضور و وجود امام در میان امت اسلامی، بلکه در میان بشریت منشأ آثار بزرگ و ماندگار است.
در هم‌تنیدگی معنویت با سیاست، اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم، پاسداری از ارزش‌ها و به ویژه ولایت فقیه و عدالت اجتماعی مهم‌ترین شاخصه‌هایی است که زمینه قوام این مکتب و البته تجلی عینی آن در جهان معاصر است.
اما در کنار این شاخصه‌ها، اهتمام مسئولان نظام اسلامی به تحقق این شاخصه‌ها در سال‌های اخیر، سبب شده است که آن اندیشه ناب در صحنه عمل تجلی پیدا کند. به عبارتی در میان حجم فشارها و تهدیدهای دشمنان برای جلوگیری و توقف این روند نه تنها از سرعت تحقق آن کاسته نشد، بلکه زمینه‌ای برای تعمیق و تحکیم آن در جهان معاصر نیز ایجاد شد.
مقام معظم رهبری در دیدار با سران شرکت‌کننده در اجلاس گروه 15 در این زمینه می‌فرمایند: پیشرفت‌ها و دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران نتیجه فشارها و تحریم‌های غرب است که ایران را متوجه استعدادها، توانایی‌ها و نیروهای داخلی خود کرد. همه کشورهای اسلامی می‌توانند به چنین جایگاهی برسند به شرط آنکه به نیروهای درونی خود متکی باشند.
ایشان در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده افسری دانشگاه امام حسین(ع) نیز رمز این تجلی را ایستادگی نظام و پیام آن دانستند و افزودند: پیام نظام اسلامی همان ارزش‌ها و انسانیت و نجات ملت‌ها از چنگ قدرت‌های سلطه‌طلب است و ملت‌های جهان اکنون تشنه چنین پیامی هستند.
ایشان با اشاره به تقابل سه دهه گذشته استکبار با نظام اسلامی می‌فرمایند: 31 سال این رویارویی در اشکال مختلف از جمله حمله نظامی، تهاجم سیاسی، محاصره اقتصادی و انواع تهدیدها ادامه داشته است اما ایستادگی مردم ایران باعث شده که شجره طیبه و بنای مستحکم نظام اسلامی روز به روز سرافرازتر و ریشه‌دارتر شود.
نوام چامسکی اندیشمند آمریکایی در سفر اخیر خود به خاورمیانه بر این نکته تأکید و یادآور می‌شود که آمریکا نمی‌تواند ایران را تحت سلطه بگیرد. ایران کشوری نیست که بتوان به آن امر و نهی کرد، چرا که این کشور تاریخ بلندی دارد و نشان می‌دهد که منافع و حاکمیت ملی خود را دنبال کرده است.