چرا مطهری؟

2) آثار او از جامعیت برخوردار است. در آثار او برهان‎های عقلی با دلایلی نقلی از قرآن و حدیث توأم است. در آثار او هم صغری و کبرای منطقی وجود دارد و هم آیه، حدیث، حکایت و داستان آموزنده دیده می‎شود.
3) شهید مطهری از اساتید متنوعی بهره برده است. او در سال‎‎های اقامت در قم، به محضر بزرگان بسیاری رسید و در درس فقه و اصول آیه‎ا... بروجردی، درس اصول، فلسفه و عرفان امام خمینی، درس فلسفه علامه طباطبایی، درس اخلاق و عرفان آیه‎ا... میرزا علی‎آقا شیرازی، درس اصول آیه‎ا... همت و درس فقه آیه‎ا... سید محمد محقق داماد شرکت نمود. این تنوع درس و تنوع استادان ممتاز آن روزگار از وی شخصیتی بی‎نظیر ساخت.
4) مطهری کوشید که مباحث دینی را در قالب مدرن‎ترین ابزارها ارایه کند و در عین حال شکل بومی و سنتی آن را نیز حفظ کند. اندیشه‎های او نو بود، ولی روح خود را حفظ کرده و در اسارت مدرنیته نیز قرار نگرفته بود.
5) استاد مطهری شجاعت علمی تحسین‎برانگیزی داشت. در مباحث گوناگون، آرای علمای قدیم و جدید را به خوبی مورد کاوش قرار می‎داد و دست آخر دیدگاه خود را با شجاعت تمام بیان می‎کرد. به طور مثال در کتاب حماسه حسینی در موضوع تحریفات به مواردی پرداخته که کمتر کسی آن‎ها را بیان کرده است.
6) نیاز‎شناسی، زبان‎شناسی و آینده‎نگری از ویژگی‎های بارز شهید مطهری است. با بررسی اجمالی آثار او در می‎یابیم که او به خوبی نیازهای زمان خود را بازشناخته و برای آن‎ها چاره اندیشیده‎ است.
شگفت این‎که فیلسوف بزرگی چون او، با آن آثار سترگ در فلسفه و عرفان، کتاب داستان راستان را ‎نگاشته و در آن داستان‎های پندآموز را گردآوری می‎کند.
7) در آثار او دیانت و سیاست، ترکیبی ناگسستنی دارد. او در خلال مباحث علمی به مسئله فلسطین پرداخته است و پیدایش رژیم جعلی اسراییل را محصول غفلت مسلمین می‎داند.
8) او از حوزه علمیه به دانشگاه رفت و حقایق و معارف اسلامی را میهمان سفره‎های علم‎آموزی دانش‎جویان کرد. شهید مطهری کوشید اسلام را در قالبی جذاب برای دانش‎جویان ارایه کند و از این رهگذر فاصله روحانیت و دانشگاه و دانش‎جویان را کم نماید و در این موضوع هم بسیار موفق بود، به‎گونه‎ای که بسیاری از تحصیل‎کردگان انقلابی دانشگاه‎ها، حیات علمی و سیاسی خود را مدیون اندیشه و تأثیر شهید مطهری می‎دانند.