چگونه امام جهان را تغییر داد؟

در این روز آیت‌الله روح الله خمینی پس از 15 سال تبعید به ایران بازگشت تا انقلابی را رهبری کند که امواجش را به سراسر دنیا فرستاد.
هر چند که جهانیان پس از گذشت چند دهه به اهمیت بازگشت این قهرمان امام خمینی (ره) پی برده‌اند اما ایرانیان در همان زمان هم بر این اهمیت واقف بودند و دلایل خوبی برای جشن گرفتن داشتند.
پرواز امام روح‌الله از پاریس هنگامی در تهران به زمین نشست که چند روز از فرار شاه می‌گذشت؛ محمد رضا شاه پهلوی پس از حکومت طولانی بر ایران پادشاهی وحشین خود را راه کرده بود.
زندگی تحت حکومت شاه رژیمی پلیسی با روکش غربی امید اندکی برا ایانیان باقی گذاشته بود و آیت‌الله خمینی در تبعید کانون مسیحیای امید آن بود.
شاعران در شعرهای خود پیش بینی می‌کردند وقتی امام باز گردد ایران این مادر زخمی و شگسته ـ برای همیشه آزاد می‌شود.
آیت‌الله خمینی با تحمل سختی‌ها به مردم آزادی بخشید، چیزی که به شدت به آن احتیاج داشتند.
روح‌الله خمینی در سال 1900 به دنیا آمد و نیمه اول عمر خود را صرف تحیل کرد.
وی محقق جدی در روحانیت شیعه بود. در جوانی به مقام آیت‌اللهی ـ یکی از بزرگ‌ترین مقام‌های روحانی در شیعه دست یافت مدت زیادی از جنگ جهانی دوم نگذشته بود که وی به عنوان اسلام گرای سر سخت ظاهر شد.
برخی تغییرات ناگهبان سیاسی و اجتماعی، باعث خروش سیاسی آیت‌الله خمینی شد.
طی دهه 1950 شاه که خود را آتاتورک ایران تصور می‌کرد، اصلاح رژیم فرتوت خود را بر اساس سکولاریسم و در راستای غرب آغاز کرد. اما او از حمایت مردمی برخوردار نبود. او برای تحمیل اصلاحات خود به شکل فزاینده‌ای به ساواک پالیس مخفی بی‌رحم ایران - وابسته بود.
پیش از آن که شاه حکومت مستد خود را با لیبرالیسم غربی در آمیزد، شروع به برانگیختن خشم رهبران مذهبی به عنوان مخالفان چنین تغییراتی در جامعه اسلامی و سنتی ایرا، کرد.
در سال 1963 شاه تصمیم گرفت به زنان و اقلیت‌های مذهبی حق شرکت در انتخابات محلی را بدهد.
آیت‌الله خمینی که از حمایت روحانیت و بازار برخوردار بود، سخنرانی خشم آلودی علیه این موضوع کرد؛ هنگامی که ساواک با حربه تهدید و میانه روها با تطمیع از وی خواشتند موضع ملایم تری اتخاذ کند. وی فریاد زد: ریختن آب پاک در چاه فاضلاب، تنها اتلاف وقت است.
زیرکی آیت‌الله خمینی او را تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل شاه کرد. آیت‌الله ضد اسلامی بودن رژیم را آشکار کرد و با طراحی راهپیمایی‌های گسترده در روزهای مقدس، اهمیت شهادت در تشیع را نشان داد.
ساواک صدها تن را کشت و هزاران نفر شکنجه شدند و آیت‌الله اصمینان داد قربانیان مانند شهدای صدر اسلام هستند.
شاه که از فعالیت‌‌های وی به ستوه آمده بود، در سال 1964 وی را به خارج از کشور تبعید کرد این می‌توانست پایان داستان آیت‌الله خمینی باشد.
او دهه بعدی را در ترکیه، عراق و فرانسه گذارند.
اما ناگهان کنترل شاه بر جامعه ایران متزلزل شد. افزایش بی‌سابقه قیمت نفت که از سال 1973 شروع شد، برای طبقه متوسط ایران سودی نداشت. بسیاری از محصلان ، شهر نشینان به خصوص دانشگاهیان، خواستار تغییر اوضاع بودند.
سیاست هوشمندانه آیت‌الله خمینی از سرکوب شدید اعتراضات توسط شاه باعث شد همه گروه‌های معترض در دهه 1970 متحد شوند، تبعید، به شدت جایگاه آیت‌الله را تقویت کرد.
او با استفاده از رسانه‌ها تصویر خود را به عنوان رهبر انقلاب منتشر کرد.
محاسبن، عمامه مشکی و نگاه نافذ و سازش ناپذیر، ابهت او را کامل می کرد. زهد شدید و ماورایی، او را در برابر رژیم فوق العاده مادی شاه در جایگاه بالایی قرار داده بود و طرفدارانش بیشتر شدند.

* این متن چکیده‌ای از مطلب "امریکن هرتیجژ" درباره تحولات جهانی به دست امام (ره) است.