خدامحوری راز موفقیت امام

اما اگر سیاست خارجی را عرصه بروز و ظهور و برخورد آرمانها، اهداف، منافع و رفتار کشورها تلقی کنیم مرجع رسمی برای بیان مواضع، سیاستها، رفتار و تعاملات در این عرصه، دولتها هستند که بطور کلی، سه سطح از مناسبات (همکاری، رقابت و مناقشه یا کشمکش) را بین خود رقم می زنند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز که اصول کلی آن در میثاق ملی تصریح شده است، در چنین محیطی عمل می کند.
جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران و مدیریت رهبر کبیر انقلاب است. شناخت رفتار سیاسی ایران در محیط منطقه ای و بین المللی و نوع و سطح عمل آن در رابطه با کشورها، ملتها و سازمانها و نهادهای فراملی، مستلزم آگاهی و اشراف بر نظرات و تصمیمات معمار بزرگ انقلاب اسلامی و بعبارتی آشنایی با سیاست خارجی از منظر امام(ره) است.
تبین و تحلیل سیاست خارجی امام(ره) در این یادداشت از دو منظر مورد توجه است اول) نوع و سطح مواجهه امام با محیط خارجی، مسائل و بازیگران آن است.
دوم) واکنشهای محیط داخلی نسبت به مواضع و دیدگاههای امام در سیاست خارجی و نحوه مواجهه امام با این واکنشها است.

نوع و سطح مواجهه امام با محیط خارجی
نوع و سطح مناسبات امام در صحنه خارجی مبتنی بر رهیافتی واقع گرایانه براساس تجربه تاریخی و مطالعه وضع مسلمانان و مستضعفان جهان و درکی عمیق از سیاست و رفتار بازیگران این عرصه بو یژه قدرتهای بزرگ از یک سو و راهبردی آرمانگرایانه مبتنی بر معارف و آموزه های دینی و اشراف به سیره نظری و عملی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) برای تحقق حاکمیت اسلام بر جهان بود. براین اساس رویکرد امام، اعلام ظالمانه و غیر عادلانه بودن وضع موجود و تلاش برای تغییر آن بود.
توجه به ملت ها و مستضعفان جهان، تاکید بر بیداری ملتها و تقویت اتحاد و روح مبارزه با زورگویی و سلطه قدرتهای جهانی و برقراری عدالت و حاکم شدن ارزشهای توحیدی و مبانی اسلام، جایگاهی خاص در ادبیات سیاست خارجی امام دارد.
شاخص همکاری در سیاست خارجی امام بر پایه معرفی اسلام به عنوان دینی جامع، کامل و کاربردی و فراخوان برای حاکم کردن آن بر جهان است. از نظر امام: «اسلام... مکتبی است که برخلاف مکتبهای غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیارناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذارننموده است؛ و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزدنموده و به رفع آنها کوشیده است.»(فرازی از وصیت نامه امام) «دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است.»(صحیفه نور ج 3 صفحه 13)
«شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید... و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همه مستکبران جهان را به جای خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند.»(فرازی از وصیت نامه امام)
از نظر امام «باید روابط بین ملت ها بر اساس مسائل معنوی باشد... ما روابط مان با کشورها بر اساس مبانی اسلام خواهد بود. (صحیفه نور، ج7، ص 164.) و»معنا ندارد که دولت اسلامی ایران با دولتی که هیچ اعتقاد به اسلام و به اخلاق بشریت ندارد سر میز اصلاح بنشیند. (امام خمینی صحیفه نور ج 18 ص 78 ـ75)
امام در عزم و پایداری برای پیاده سازی این شاخص می فرماید «تا بانگ لا اله الا الله و محمد رسول الله بر تمام جهان طنین نیفکند، مبارزه هست و تا مبارزه در هر کجای جهان علیه مستکبران هست، ما هستیم. (صحیفه نور، ج20، ص 8-232)
بعد دیگر این شاخص، اتحاد مسلمانان و مستضعفان جهان است. امام تاکید دارند که «ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر حال مهیا هستیم. برنامه ما برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است. (صحیفه نور، ج18، ص 221) و نهیب می زند که «هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران به پاخیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید(صحیفه نور ج 15 ص 126 ـ125) و تصریح می کند که«جمهوری اسلامی ایران... در کنار همه مسلمانان بلکه در کنار همه مستضعفان جهان خواهد بود.»(صحیفه نور ج 20 ص 184)
یکی از ابعاد دیگر این شاخص، دفاع از حقانیت و تکریم روح آزادیخواهی است. «ملت آزاده ایران هم اکنون از ملت های مستضعف جهان در مقابل آنان که منطقشان توپ و تانک و شعارشان سر نیزه است کاملا پشتیبانی نماید. ما از تمام نهضت های آزادی بخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی مبارزه می کنند پشتبیانی می کنیم. (صحیفه نور ج 11 ص 259)
شاخص رقابت در تعامل و رابطه با کشورها بر پایه اصل عدالت، مدارا، احترام متقابل و عدم دخالت در امور یک دیگراست. امام معتقد است که «با همه دولت ها به طور مدارا رفتار می کنیم»(صحیفه نور ج 18 ص 56) «ما با همه روابط علی السویه داریم و با همه رفتار عادلانه داریم». (صحیفه نور، ج 14، ص 193) جمهوری اسلامی ما با تمام ممالک روابط حسنه دارد و احترام متقابل قایل است در صورتی که آنها هم احترام متقابل قایل باشند. (صحیفه نور ج 22 ص 156) ملت ایران اجازه نمی دهد که هیچ مملکتی در امور داخلی او دخالت کند و آزادی و استقلال خودش را حفظ می کند و با تمام کشورها هم به طور متقابل عمل خواهد کرد. (صحیفه نور ج 22 ص 156)
در منطق امام که رویکردی جهانشمولی برای اسلام و انقلاب ایران حاکم است انزوا گرایی جایی ندارد. «این معنا که گاهی اهل غرض و جهال آن را بیان می کنند یا نمی فهمند یا غرضی دارند زیرا تا انسان جاهل یا مخالف با اصل نظام نباشد نمی تواند بگوید که یک نظام باید از دنیا منعزل باشد ما با هیچ ملتی بد نیستیم ما به حسب طبع اولیه می خواهیم با همه دولتها دوست باشیم می خواهیم که روابط حسنه با احترام متقابل نسبت به همه داشته باشیم و اگر چنانچه ما احتیاج به یک چیز داشته باشیم و آنها احتیاج به یک چیز داشته باشند تبادل کنیم مگر این که دولتهایی باشند که با ما خلاف رفتار کنند»(صحیفه نور، ج 10، ص 352.)
از نظر امام توسعه روابط و رقابت با دیگر کشورها تا جایی است که موجب سلطه نشود اما «اگر روابط سیاسی که بین دولتهای اسلامی و دول بیگانه بسته می شود و برقرار می گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد برقراری روابط حرام است و پیمانهایی که بسته می شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی اینچنینی هر چند بوسیله مبارزه منفی باشد.»(خمینی، روح الله؛ تحریرالوسیله، ج 1، چاپ اول، ص 485.)
شاخص خصومت و کشمکش براساس ناعادلانه بودن شرایط حاکم بر محیط بین الملل، وجود خصوصیت استکباری و سلطه جویی قدرتهای جهانی و نیز ضرورت دفاع از حقانیت دین و آموزه های آن و پاسداشت و گسترش آرمانهای انقلاب اسلامی است. امام با شجاعت و صلابت تمام می فرماید: «من به تمام دنیا با قاطعیت اعلام می کنم که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما باشند ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد تا نابودی تمام آنان از پای نخواهیم نشست، یا همه آزاد می شویم و یا به آزادی بزرگتری که شهادت است، می رسیم. و همانگونه که در تنهایی و غربت بدون کمک و رضایت احدی از کشورها و سازمانها و تشکیلات جهانی انقلاب را به پیروزی رسانیدیم و همانگونه که در جنگ نیز مظلومانه تر از انقلاب جنگیدیم و بدون کمک حتی یک کشور خارجی، متجاوزان را شکست دادیم. ما به یاری خدا، باقیمانده راه پر نشسیب و فراز را با اتکای به خدا تنها خواهیم پیمود و به وظیفه خویش عمل خواهیم کرد. (صحیفه نور، ج 20، ص 118)
در دیدگاه امام«آن روز مبارک است بر ما که سلطه جهانخواران بر ملّت مظلوم ما و بر سایر ملّت های مستضعف شکسته شود و تمام ملّت ها، سرنوشت خودشان را به دست خودشان بگیرند.»(صحیفه نور، ج14، صص 148ـ146)
یکی از ابعاد این شاخص، ویژگی الهام بخشی انقلاب و دمیدن روح مبارزه است.»می شود روی پای خودمان بایستیم، می شود در مقابل شرق و غرب از فرهنگ و حیثیت ـ ملّی اسلامی مان دفاع کنیم و می توانیم دنیای مادی را شکست دهیم و پرچم لااله الااللّه و محمداً رسول اللّه را در تمامی دنیا به اهتزاز درآوریم.»(صحیفه نور، پیام شماره 265، 22/11/1362)

صدور انقلاب
موضوع«صدور انقلاب اسلامی» سرفصل خاصی در استراتژی سیاست خارجی امام دارد. امام که تحقق ابعاد خارجی آموزه های اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی را در صدور انقلاب اسلامی و فراگیر نمودن الگوی آن در جهان می داند با اقتدار و بدون توجه به واکنشهای داخلی برخی عناصر و گروهها می گوید: «ما می خواهیم این چیزی که در ایران واقع شد و این بیداری که در ایران واقع شد... این در همه ملّت ها و در همه دولت ها بشود. آرزوی ما این است و معنی صدور انقلاب ما این است که همه ملّت ها بیدار بشوند و همه دولت ها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و از این تحت سلطه بودنی که هستند... نجات بدهد.»(صحیفه نور، 28/7/1359، ج13، صص 127ـ123) «ما با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی (ص) است به سیطره و سلطه و ظلم جهان خواران خاتمه می دهیم.»(24)
از نظر امام نتیجه صدور انقلاب، پیاده شدن احکام مترقی اسلام خواهد بود«ما به تمام جهان تجربه هایمان را صادر می کنیم و نتیجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشمداشتی، به مبارزان راه حق انتقال می دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربه ها جز شکوفایی پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای ملت های دربند نیست. (صحیفه امام ج 20 ص118)
روشنفکران اسلامی همگی با علم و آگاهی باید راه پرفراز و نشیب دگرگون کردن جهان سرمایه داری و کمونیزم را بپیمایند و تمام آزادیخواهان باید با روشن بینی و روشنگری راه سیلی زدن بر گونه ابرقدرت ها و قدرتها، خصوصاً آمریکا را بر مردم سیلی خورده کشورهای مظلوم اسلامی و جهان سوم ترسیم کنند. من با اطمینان می گویم: اسلام ابرقدرتها را به خاک مذلت می نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد...»(صحیفه امام ج 20 ص118)

مواجهه امام با واکنشهای داخلی
امام در طول دوره رهبری انقلاب، قبل و پس از پیروزی، همواره با مواضع و رفتار کسانی مواجهه بود که به دلایلی چون برداشت غلط، ترجیح منافع فردی و حزبی بر منافع ملی، دینی و انقلابی، عدم اعتقاد به مبارزه، یا ترس و وادادگی در مقابل تهدیدها و یا کنار زدن نقاب از چهره وعیان سازی خصومت ذاتی، فضای جامعه را ملتهب و یا فتنه ای را برپا می کردند.

تشکیک در آرمانهای اسلامی- انقلابی
امام در قبال کسانیکه با تفسیرهای موهوم بدنبال کوتاه آمدن در قبال تجاوز دشمنان بودند می فرمایند: «اینهایی که گمان می کنند اسلام نگفته است «جنگ جنگ تا پیروزی» اگر مقصودشان این است که در قرآن این عبارت نیست، درست می گویند و اگر مقصودشان این است بالاتر از این با زبان خدا نیست، اشتباه می کنند. قرآن می فرماید: (قاتلوهم حتی لاتکون فتنه) «با آنان جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف شود»... همه بشر را دعوت می کند به مقاتله برای رفع فتنه،«یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم “یعنی، باید کسانی که تبعیت از قرآن می کنند، در نظر داشته باشند که باید تا جایی که قدرت دارند ادامه نبردشان بدهند تا این که فتنه از عالم برداشته بشود...»(صحیفه امام ج19 ص113 صحیفه امام ج20 ص326)
معمار بزرگ انقلاب هدف از مقابله با دشمنان را «دفاع از موجودیت اسلام در جهان» دانسته و بیداری جهانی و برپایی قیام علیه نظام سلطه را رسالت انقلاب اسلامی و ملت ایران می داند و تاکید می کند: جهانخواران و سرمایه داران و وابستگان آنان توقع دارند که ما شکسته شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنیم و هشدار ندهیم. و حال آنکه این وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صلا زنیم ای خواب رفتگان! ای غفلت زدگان بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار لانه های گرگ منزل گرفته اید برخیزید که اینجا جای خواب نیست و نیز فریاد کشیم سریعاً قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست! آمریکا و شوروی در کمین نشسته اند و تا نابودی کاملتان از شما دست برنخواهند داشت.»(صحیفه امام ج21 ص89)

اصالت «هزینه- فایده» در مناسبات
امام در قبال کسانیکه همواره نغمه یاس و ناامیدی را در جامعه می سرایند و مبنای مناسبات را با رویکردی مادیگرایانه و صرفا برپایه اصل «هزینه-فایده» جستجو می کنند معتقد است که دست یابی به اهداف و آرمانهای بزرگ مستلزم پرداخت هزینه سنگین نیز هست. «مردم ایران و مسلمانان و آزادیخواهان تمامی جهان باید بدانند که اگر بخواهند بدون گرایش به چپ و راست و مستقل از هر قدرت و ابرقدرتی روی پای خود بایستند باید بهای گران استقلال و آزادی را بپردازند»(صحیفه امام ج20 ص324)«ما به این نکته نه فقط در جنگ تحمیلی که از روز نخست شروع مبارزه و از پانزده خرداد تا بیست و دوم بهمن رسیده ایم و به خوبی دریافته ایم که برای هدف بزرگ و آرمانی اسلامی - الهی باید بهای سنگینی پرداخت نماییم و شهدای گرانقدری را تقدیم کنیم و جهانخواران ما را راحت و آرام نخواهند گذاشت و با استفاده از ایادی داخلی و خارجی شان به ما شبیخون زده و خون عزیزان ما را بر بستر کوچه ها و خیابان ها و مرزهایمان جاری می کنند. (صحیفه نور ج 20 صفحه 116)
امام در اهمیت کار بزرگ ملت ایران و پاداش آن تصریح می کند که “ملت شریف ایران توجه داشته باشید که کاری که شما مردان و زنان انجام داده اید آن قدر گران بها و پر قیمت است که اگر صدها بار ایران با خاک یکسان شود و دوباره با فکر و تلاش فرزندان عزیز شما ساخته گردد نه تنها ضرری نکرده اید که سود زیستن در کنار اولیاءالله را برده اید و در جهان ابدی شده اید و دنیا بر شما رشک خواهد برد خوشا به حالتان!(صحیفه نور ج 20 صفحه 118)
امروز خمینی آغوش و سینه خویش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت برابر همه توپها و موشکها دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت، برای درک شهادت روزشماری می کند...»(صحیفه امام ج21 ص88) و «ملی گراها تصور نمودند ما هدفمان پیاده کردن اهداف بین الملل اسلامی در جهان فقر و گرسنگی است. ما می گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم ما تصمیم داریم پرچم لااله الاالله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم...»(صحیفه امام ج21 ص88)

نمایی از فتنه منتظری
یکی از فرازهای مهم مواضع امام (ره) در مواجهه با فتنه منتظری، پاسخ به شبهاتی است که توسط وی برعلیه انقلاب مطرح شده بود. در شرایط حساس پس از قبول قطعنامه 598 که با وجود تهدیدات و عدم تحقق بندهای قطعنامه، به نوعی هنوز سایه جنگ بر سر ایران سنگینی می کرد، منتظری که تحت تاثیر باند مهدی هاشمی مدتها بود در مقابل امام و ملت، مواضع خصمانه و کینه توزانه اتخاذ می کرد، در سخنرانی عمومی خود به مناسب 22 بهمن به نقد عملکرد ده ساله انقلاب پرداخته می گوید: «بعد از دهسال باید عملکرد خود را حساب کنیم... آیا جنگ را خوب طی کردیم یا نه دشمنان ما که جنگ را تحمیل کردند آنها پیروز از کار درآمدند. چقدر نیرو از ایران و از دست ما رفت و چقدر جوانهایی را از دست دادیم... چه شهرهایی از ما خراب شد. باید اینها بررسی شود و ببینیم اگر اشتباهی کرده ایم اینها توبه دارد!... چقدر در این مدت شعارهایی دادیم که غلط بود و خیلی از آنها ما را در دنیا منزوی کرد و مردم دنیا را به ما بدبین کرد و هیچ لزومی هم برای این شعارها نداشتیم.»(رک؛ خاطرات سیاسی- محمدی ری شهری)
حضرت امام(ره) در مقام پاسخ به این شبهه افکنی می فرمایند: «در یک تحلیل منصفانه از حوادث انقلاب خصوصا از حوادث ده سال پس از پیروزی باید عرض کنم که انقلاب اسلامی ایران در اکثر اهداف و زمینه ها موفق بوده است و به یاری خداوند بزرگ در هیچ زمینه ای مغلوب و شکست خورده نیستیم حتی در جنگ پیروزی از آن ملت ما گردید و دشمنان در تحمیل آن همه خسارات چیزی به دست نیاوردند... هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم... من در این جا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل های غلط این روزها رسما معذرت می خواهم و از خداوند می خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است.... خوشا به حال آنان که تا لحظه آخر هم تردید ننمودند. نباید برای رضایت چند لیبرال خودفروخته در اظهارنظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولی اش عدول می کند.... تاخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل نمی شود که ما از اصول خود عدول کنیم. همه ما مامور به ادای تکلیف و وظیفه ایم نه مامور به نتیجه.(صحیفه امام ج 21 ص 94)

سلمان رشدی و حکم ارتداد و اعدام وی
حضرت امام با پایبندی به اصول و آرمان های دینی و انقلابی در سیاست خارجی، در واکنش به توهین سلمان رشدی و انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی اقدام به صدور فتوی تاریخی ارتداد و اعدام وی نمود. کسانیکه به بهانه تعامل با نظام بین الملل از اصول و ارزشهای بنیادین خود عدول می کنند و هرآینه آغوش خود را برای غمزه دشمنان باز نموده و با لبخند آمریکا و قدرتهای سلطه گر مسرور می شوند، حکم تاریخی امام در مورد رشدی را موجب خدشه دار شدن چهره ایران در غرب تلقی نمودند.
امام در پاسخ به تبلیغات استکبار جهانی و زمزمه های وابستگان داخلی آنها و ساده لوحان فریب خورده را به دنبال داشت، می فرمایند:«آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل می کنند که باید در سیاست و اصول و دیپلماسی خود تجدیدنظر نماییم و ما خامی کرده ایم و اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم و معتقدند که شعارهای تند یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و نهایتا انزوای کشور شده است و اگر ما واقعگرایانه عمل کنیم، آنان با ما برخورد متقابل انسانی می کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمین می گذارند این یک نمونه است که خدا می خواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز«آیات شیطانی “در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و استکبار و بربریت چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده اندیشی به درآئیم و همه چیز را به حساب اشتباه و سوءمدیریت و بی تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مساله اشتباه ما نیست بلکه تعمد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمین است و الا مسئله فردی سلمان رشدی آنقدر برایشان مهم نیست که همه صهیونیست ها و استکبار پشت سر او قرار بگیرند.»(صحیفه امام ج 21 ص 283 الی 292)
امام با آینده نگری و پیش بینی تحلیلهای روشنفکرمآبانه، هشدار می دهند که«ترس من این است که تحلیلگران امروز، ده سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند و بگویند باید دید فتوای اسلامی و حکم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و قوانین دیپلماسی بوده است یا خیر؟ و نتیجه گیری کنند که چون بیان حکم خدا آثار و تبعاتی داشته است و بازار مشترک و کشورهای غربی علیه ما موضع گرفته اند، پس باید خامی نکنیم و از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پیامبر و مکتب بگذریم»(صحیفه امام ج 21 ص 283 الی 292)

ریزش ها
برخی افراد بی بصیرت و ساده لوح و کسانیکه دوستی افراد و رضایت گروهها در نزد آنها بر پایداری بر اعتقادات، اصول و آرمانها ترجیح دارد، اصرار می کنند که اتخاذ مواضع و تصمیمات اصولگرایانه موجب جدایی و ریزش نیروهای درون نظام می شود. امام در پاسخ آنها می گوید: «امروز هیچ تاسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند چرا که از اول هم نبوده اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود به گروه ها و لیبرال ها را می خوریم. آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول، که چرا مرگ بر آمریکا گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می کنیم؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده اید؟ چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده اید و صدها چرای دیگر و نکته مهم در این رابطه این که نباید تحت تاثیرترحم های بیجا و بی مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفین و متخلفین نظام به گونه ای تبلیغ کنیم که احکام خدا و حدود الهی زیر سؤال برود. من بعضی از این موارد را نه تنها به سود کشور نمی دانم که معتقدم دشمنان از آن بهره می گیرند»(صحیفه امام ج 21 ص 285)
اگر تاریخ را تکرار رخدادهای گذشته با مختصات و مقتضیات جدید بدانیم، آموختن درسها و پندهای آن و عبرت گرفتن از حوادث تلخ پیشین، مبنای مناسبی برای تحلیل وضعیت خواهد بود و با ایمان به هدف و پایبندی به اصول و آرمانها می توان به تکلیف عمل کرد آنگونه که امام بود «گذشته را خوب می شناخت و آینده را خوب می دید» به تکلیف الهی عمل کرد و همواره موفق، باعزت و سربلند بوده است.