هدیه دانشجویان به گروگان های آمریکایی

هدیه دانشجویان به گروگان های آمریکایی

ریچارد کویین پیش از ترک ایران از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام خواست تا یکی از نماد های خود را به عنوان یادگاری به او بدهند و دانشجویان پذیرفتند.
ریچارد کویین یکی از 52 جاسوس آمریکایی بود که در لانه جاسوسی آمریکا در تهران ، توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به گروگان گرفته شد . وي  در سال 2002 میلادی ، در سن 51 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری ام.اس درگذشت.
ریچارد به دلیل بیماری و رنجودگی جسمی ، همواره مورد توجه خاص دانشجویان بود و توانست ارتباط انسانی بیشتری نسبت به سایر گروگان ها با دانشجویان برقرار سازد. سرانجام با افزایش عوارض بیماری در ریچارد ، او پس از 250 روز ، به صورت یک جانبه از سوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام آزاد شد و به صلیب سرخ تحویل گردیده ، به آمریکا بازگشت.

 او پیش از ترک ایران از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام خواست تا عکسی از امام خمینی را که در آن سال ها به عنوان نماد و شاخص « دانشجویان مسلمان پیرو خط امام » شناخته می شد به عنوان یادگاری داشته باشد ، دانشجویان نیز نسخه ای از آن عکس را  به صورت فرش بافت به ریچارد هدیه دادند.
 
 ریچارد کویین گرچه در آمریکا مانند دیگر هم قطارانش ترجیح داد بر وجوه انسانی تعامل خود با دانشجویان ایرانی تأکیدی نکند اما یادگاری ارزشمند خود را از هیچ کس پنهان نکرد و حتی آن را در رسانه های عمومی نیز به نمایش گذاشت. 
ریچارد کویین تا مدت ها  پس از بازگشت به آمریکا ، یادگاری خود را به دیوار خانه اش نصب کرد