ملاقات با پيرحسيني سردبير روزنامه انقلاب اسلامي

استفاده محدود اداري    16 اكتبر 197متن کامل

ملاقات با خميني25 مهر 1358

سري
وزير خارجه    17 اكتبر 197متن کامل

123